بعد از فوت رضاشاه در حالی که روزنامه‌های طیف چپ و طیف راست مانند جبهه آزادی به کمتراز دیو مهیب وعفریت خونخوار نامیدن رضاشاه رضایت نمی‌دادند و اینگونه می‌نوشتند که جز لعنت و نفرین بازماندگان کشتگان او چیزی بدرقه راهش نیست و اعتراض می‌کردند که چرا دربار سه روز عزای عمومی اعلام کرده، و یا اینکه چرا پرچم ایران نیمه افراشته شده، تنها شخصیت سیاسی که فوت رضاشاه را تسلیت گفت و او را مرد مرموز فوق العاده نامید پیشه وری رهبر حکومت دمکرات آذربایجان بود

ادامه در وبلاگ

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)