مرا با حقیقت بیازار اما هرگز با دروغ آرامم نکن

رومن رولان

 

 

با مطالعه تاریخ جهان و منطقه میتوان نمونه های فراوانی از تاسیس گروههای ترور توسط دولتها برای پیش برد اهداف سیاسی را مشاهده کرد. با برسسی آنها میتوان نحوه  کارکرد پروسه  اعمال ترور و وصول نتیجه را به عینه دید. برای مثال در بدو تاسیس دولت اسرائیل دولت بریتانیا با تاسیس یک دولت مستقل به نام اسرائیل مخالفت میکرد و برای حل مسئله  فرمولهای مختلفی از سوی بریتانیا  مانند تشکیل  سیستم فدرال، تشکیل دو دولت همسایه تحت نظارت و قیومیت بریتانیا ارائه کرد اما از آنجای که هیچ کدام از این فرمولها مورد توافق موسسین دولت اسرائیل قرار نگرفت. اسرائیلیها دست به تشکیل و سازماندهی گروههای ترور کرده یکی از مقامات عالی رتبه دولت بریتانیا در مصر را ترور کردند و با حمله به اهداف و منافع دولت بریتانیا در نقاط مختلف دنیا، به اصطلاح عوام دولت بریتانیا را سر عقل آوردند و در نتیجه بریتانیا با عقب نشینی از ادعای قیومیت خود بر آن مناطق باعث شد تا اسرائیل عملا در سال ۱۹۴۸ استقلال خود را اعلام کند، اما در پشت پرده این استقلال میتوان به وضوح وجود گروههای تروری همچو ایرگون را مشاهده کرد. و دنیا به دلیل منافع خود بر روی گروههای ترور این چنینی در اسرائیل چشم بست. در حقیقت با اعمال ترور بود که اسرائیل توانست مستقل شود. آیا از شیوه های مشابه ای برای تاسیس دولت مستقل کردستان استفاده نمیشود ؟ دولتی که قسمتی از ان خاک محل زندگی ما ایران است. چند ملیون انسان باید آواره شوند ؟ چند میلیون انسان باید کشته شوند تا بتوان چنین دولتی را در بین چهار کشور منطقه تاسیس کرد؟ و از همه مهمتر کیفیت دولتی که به دست گروههای ترور مسلح ساخته خواهد شد چگونه خواهد بود؟

 

 

موضوع مقاله پیشرو تنها برسسی ماهیت جریانهای پانکردی در منطقه است، بدیهی است که شهروندان کرد ما در ایران مانند دیگر شهروندان و اتنیکهای ایرانی بخشی محترم و غیر قابل انکار از کشور محل زندگی مان هستند و موضوع این مقاله ارتباطی با شهروندان محترم کرد ما ندارد.

 

از طرف دیگر دفاع از جنبشها و احزاب مسلح پانکرد در منطقه از طرف عده ای از نویسندگان و هموطنان ما به هر دلیلی که باشد اشکارا ضد اصول ایران دوستی و برخلاف اصول و پرنسیبهای دمکراتیک و حقوق بشر است.

تنها طی مرداد ماه سال ۲۰۱۵، ۹ حمله تروریستی به شهروندان ایران از طرف حزب کراگران کردستان انجام شده حملاتی مانند منفجر کردن قطار تهران انکارا به وسیله مین، به رگبار بستن اتوبوسهای مسافربری ایرانی که منجر به کشته و زخمی شدن هموطنان ما شد، حمله به چندین کامیونهای ایرانی و آتش زدن آنها. تا جای که وزارت امور خارجه ایران مجبور به بستن مرزهای شمال غرب کشور شد.

این حملات کور تروریستی باید از طرف نویسندگان و هموطنان ما تقبیح شود دفاع و یا ندیدن چنین رفتارهای خیانت به هموطنان ایرانی ما و به نوعی مشروعیت بخشی به تروریسم است.

http://www.mizanonline.ir/fa/news/67727/%DB%B3%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87

 

 

http://www.bbc.com/persian/world/2015/07/150731_l45_tehran_ankara_train_attack

در ادامه مقاله به حقوق واقعی مردم مظلوم کرد اشاره خواهد شد که از دید روئسای عشیرتهای کرد که به دنبال ساخت دولت هستند ارزش چندانی برای مطرح شدن ندارد، چون آنها به دنبال گسترش قدرت خود هستند نه احاقاق حقوق کردهای خاورمیانه که بخشی از آنها هم وطنان عزیز ما هستند

 

 

 

وضعیت حقوق زنان و حقوق بشر در مناطق کرد نشین ترکیه

 

استانهای عمدتا کردنشین ترکیه عبارت است از وان، حکاری،شیرناق، ماردین، اورفا، دیاربکر، باتمان ، بیتلیس و موش که تمام مناطق جنوب شرقی جمهوری ترکیه را شامل میشود.

 

طبق گزارشات سازمان ملل و  گزارشات سازمانهای حقوق زنان ترکیه که در ادامه مقاله به تفصیل در رابطه با آن سخن خواهم گفت متاسفانه تمامی این مناطق در آمار نقض فاحش حقوق زنان در کل ترکیه مقام نخست را دارا هستند جنایاتی نظیر:

ترقیب به خود کشی زنان، جنایات ناموسی عشیرتی، سنگسار، تراشیدن سر زنان به عنوان تنبیه عدم داشتن بکارت و فرستادن آنها به خانه پدر، ختنه دختران، عروسی اجباری دختران در مقابل پول جهزییه، بریدن دماغ به عنوان یکی از تنبیه های زنانی که در مقابل حرف شوهرشان مخالفت میکنند، زدن داغ به الت جنسی زنانی که در مورد آن شایعه منتشر شده باشد و ازدواج دختران خردسال.

 

ریس ساز مان کامر خانم نباهات اککوچ (نام سازمان دفاع از حقوق زنان در جنوب شرق ترکیه) در کنفرانس زنان کرد در سال ۲۰۰۹ اعلام کرد :

در مناطق کردنشین ترکیه از هر چهار خانواده در یکی از آنها زن و یا دختر خانواده  در معرض سو استفاده جنسی و یا تجاوز اعضای خانواده خود قرار میگیرد. او در ادامه توضیح میدهد که ۲۵ درصد از ۵۰ هزار زنی که به ۲۳ مرکز این سازمان در شرق و جنوب شرقی ترکیه مراجعه کردند در معرض سو استفاده جنسی اعضای خانواده خود قرار گرفته اند.

طبق برسیهای که کامر در میان ۱۶ هزار و ۶۷۳ زن در جنوب شرق ترکیه انجام میدهد مشخص میشود که  سن ازدواج دختران در مناطق کردنشین ترکیه به شرح زیر است:

۱۶.۰۹ درصد بین ۱۰ تا ۱۴ سال

۶۴.۶۹ درصد بین ۱۵ تا ۱۹ سال

۱۶.۷۴ درصد بین ۲۰ تا ۲۴

۲.۰۹ درصد بین ۲۵ تا ۲۹

۰.۳۵ درصد بین ۳۰ تا ۳۴

از میان زنان مورد تحقیق ۵ هزار و ۶۰۲ نفر با فامیلهای نزدیک خود ازدواج کرده بودند.

۴۰% از زنان مورد تحقیق فاقد سواد خواندن و نوشتن بودند. در تحقیقها مشخص شد که بعضی از زنان به عمد تحت فشار روحی خانواده مجبور به خودکشی میشوند و پس از خودکشی خانواده احساس راحتی و برگشتن ناموس میکند.

طبق همین گزارش زنها به دلایل خیلی ساده ای در معرض تنبیه قرار میگیرند کارهای مانند: در خواست آهنگ از رادیو، رفتن به سینما بدون اجازه ، دیر آمدن به خانه، قبول نکردن زن دوم.

کسانی که با خانواده شوهر و یا شوهر خود مخالفت کنند با قطع انگشتان و بریده شدن دماغ تنبیه میشوند.خانواده ها با زدن داغ به الت جنسی، بی غذا گذاشتن زن و ریختن اسید به روی پوست زنها آنها را تنبیه کرده باعث عبرت زنان دیگر خانواده میشوند.

 

لینک خبر

 

http://www.milliyet.com.tr/urkuten-aciklama/gundem/gundemdetay/04.10.2009/1146301/default.htm

 

سایت سازمان کامر

www.kamer.org.tr

 

خانم نباهات اککوچ در سال ۲۰۰۳ به دلیل فعالیتهایش در زمینه حقوق زنان  از طرف مجله تایمز جز لیست قهرمانان عصر نوین در میان کشورههای اوروپای و کشورهای خاورمیانه  قرار گرفت.

یکی دیگر از مشکلات موجود رسم دادن دختر در مقابل دیه خون در میان عشیرتهای کردی است به این شکل که در صورت کشته شدن یک نفر از یک عشیرت جلسه با حضور هر دو عشیرت برگزار شده و در مقابل خون فرد کشته شده به عشیرت مقابل پول و یا دختر میدهند.

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=-36333

 

در سال ۲۰۰۶-۲۰۰۷  نماینده سازمان ملل متحد در امور خشونت علیه زنان آقای یاکین ارترک گزارشی در رابطه با حقوق زنان در ترکیه منتشر میکند بخشیهای از آن را عینان نقل میکنم:

در تحقیقی که پرفسور ایتکین از دانشگاه دجله در جنوب شرقی ترکیه در سال ۲۰۰۵ انجام داده است از ۳۳۶ مرد و زن پرسیده شد که آیا قتل اشخاصی که زنا انجام میدهند عادلانه است یا نه ۳۷.۴ درصد از پاسخ دهنده ها گفتند بله عادلانه است.طبق همین گزارش در نتیجه قتلهای ناموسی که میان عشیرتها در جنوب شرق ترکیه بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ اتفاق افتاده و پلیس ترکیه موفق به ثبت آنها شده است ۱۰۹۱ نفرکشته شده اند که ۴۸۰ نفر از آنها زن و ۷۱۰ نفر از آنها مرد بودند. این تحقیق نشان داد علاوه بر جنوب شرق ترکیه حتی ۵۰ درصد از کل متهمان جنایتهای ناموسی شهرهای بزرگی مانند ازمیر، انکارا و استانبول متولد جنوب شرق ترکیه هستند.

.

http://daccess-ods.un.org/TMP/8334620.59497833.html

 

در تحقیق دیگری که سازمان حقوق زنان کامر در۲۳ شهر کردنشین ترکیه در بین ۱۶۴ هزار و ۵۸۱ نفر انجام داد مشخص شد که از هر سه ازدواج در جنوب شرق ترکیه یک از آنها ازدواج دختران خردسال است.

 

http://bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/152810-dogu-ve-guneydogu-da-her-uc-kadindan-biri-cocuk-gelin

 

جهزیه در مناطق کردنشی ترکیه بر اساس عشیرت و مقام خانواده دختر در عشیره خود تعیین میشود و این مبلغ از ۳ میلیارد  تا ۲۰ میلیارد لیر قدیم ترک متغییر است. جوانانی که توانای دادن چنین پولی ندارند دست به مهاجرت به مناطق غربی ترکیه میزنند.

http://arsiv.ntv.com.tr/news/181622.asp

 

حزب جمهوری خلق ترکیه تحقیق سراسری با نام پروژه ترکیه انجام داد قسمتی از این تحقیق با نام پروژه زن به عنوان الویت خود در مناطق جنوب شرق ترکیه دست به تحقیقات میدانی زد، طی تحقیقاتی که به رهبری شاخه زنان حزب جمهوری خلق خانم گلدال اوکودوجو صورت پذیرفت نتایج زیر آشکار شد:

آمار ازدواج بدون حضور نماینده رسمی دولت تحت نظارت روحانی مسلمان در شهر ها ۱۴ درصد و در روستاها ۳۰ درصد کل ازدواجها را در بر میگیرد.

آمار ازدواجهای فامیلی در شهرها ۳۶.۳ درصد کل ازدواجها و در روستاها ۵۲.۴ درصد کل ازدواجها میباشد.طبق این گزارش در این مناطق ترجیح خانواده ها ازدواج درون عشیرتی است.

آمار چند همسری در شهرها ۳.۴ درصد و در روستاها ۷.۷ درصد از کل خانواده هاست.

طبق گزارش دختران معمولا با اجبار والدین خو.د ازدواج کرده و ازدواج دختران خردسال بین ۱۲ تا ۱۳ سال بدون دخالت دختر انجام شده بعضی از این دختران خردسال به عنوان زن دوم و سوم وارد خانه شوهر میشوند.

طبق همین گزارش یکی از مسائل حاد مناطق کردنشین ترکیه عدم اقدام آنها برای گرفتن شناسنامه در بین بسیاری از زنان، مردان و کودکان است که عملا باعث میشود طبق قانون شهروند به حساب نیایند.

 

از اتفاقات شایع در مناطق کردنشین ترکیه جنگهای طولانی مدت عشیرتی برای گرفتن انتقام خون ریخته شده است.

 

یکی از نمونه های جدید آن را میتوان در استان حکاری مشاهده کرد به طوری که در اثر جنگ مسلحانه دو عشیره کردی به نامهای پن یانیشها و ارتوشیها  در سال ۲۰۱۱ در تمام استان حکاری ترکیه حکومت نظامی اعلام شد. دلیل این جنگ مسلحانه که ۴۸ ساعت طول کشید انتقام خونی بود که ۴۳۰ سال قبل در زمان امپراطوری عثمانی ریخته شده بود.

 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/26907780.asp

 

 

 

وضعیت حقوق زنان در دولت اقلیم کردستان عراق

 

 

متاسفانه زنان در مناطق دیگر کردنشین خاورمیانه وضعیت مشابهی دارند، با این تفاوت که بر خلاف  مناطق کردنشین ترکیه به دلیل اینکه ساختار دولتی این اقلیم نتیجه تعامل عشیرتهای موجود کردی است دولت اقلیم کردستان عراق نتنها بر ضد جنایت علیه زنان اقدامی نمیکنند بلکه حتی با تصویب قوانینی سعی در قانونی کردن این جنایات دارد  تا جایکه طبق قانون  مجلس حکومت اقلیم کردستان عراق مصوبه سال ۲۰۰۸ مردان حق دارند در صورت رضایت زن اول چندین همسر اختیار کنند حتی تعدادی از نمایندگان مجلس اقلیم خود بیش از یک همسر دارند.

.

 

http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2010/9/state4179.htm

 

 

طبق آمار سازمان منع خشونت علیه زنان از سال ۱۹۹۱ تا سال ۲۰۰۷ بیش از ۱۲۰۰۰ مورد قتل ناموسی در اقلیم کردستان عراق اتفاق افتاده است. در برخی از این قتلها خانواده دختر با دادن ۱۰۰۰۰ دلار وجه نقد پسر خانواده طرف مقابل را میکشند و بعد بدون کوچکترین پیگرد قانونی از طرف دولت اقلیم به جنایتهای دیگری دست میزنند.

 

http://www.violenceisnotourculture.org/content/kurdistan-killing-set-honour-above-law

 

 

جناب آقای رحمت فاتحی  طی مقاله ای در سایت حزب کمونیست کارگری ایران  به موضوع تصویب قانون چند همسری در اقلیم کردستان عراق اشاره میکند و سوال مهمی در مورد سکوت گروههای سیاسی کردی در این مورد مطرح میکند او میگوید:

 

به خود حق میدهم بپرسم کجا هستند فعالین سوسیالیست حقوق زنان ، فعالین کارگری، کمونیستها و حزب کمونیست کارگری کردستان که صدای زنانی باشد که روزانه مورد تحقیر و سرکوب و ترور هستند، و در زندانی که اسمش خانه است و از سر ناچاری دست به خود سوزی میزنند و یا روزانه کشته میشوند یا به آنها تجاوز میشود.

 

در ادامه جناب رحمتی  در مورد سنگسار در حکومت اقلیم کردستان عراق و سکوت دولت اقلیم و عدم تصویب قانون بر علیه سنگسار در مجلس کردستان  مینویسد:

 طبق آمار رسمی در کردستان در طول حکومت این پارلمان ما شاهد ۱۲۰۰۰ مورد قتل ناموسی بوده ایم، در کردستان زنان را سنگسار میکنند. به مورد دعا توجه کنید علیرغم فشار و اعتراضات فعالین و تظاهراتهای وسیع و بسیج افکار عمومی در سراسر دنیا علیه این جنایت شنیع، این پارلمان حاضر به تصویب قانونی علیه سنگسار نشد و چند ماه بعد از این واقعه دختر دیگری در کنار مراکز حکومتی این مقامات سنگسار شد و با وجود اینکه  از آن اطلاع داشتند، حاضر نشدند که از این جنایت جلوگیری کنند. به بخش سوانح روزنامه های کردی از قبیل هاولاتی، چاودیر، آوینه وغیره که نگاه میکنی روزانه شاهد دهها مورد از خود سوزی زنان به خاطر فرهنگ ارتجاعی مردسالارانه و عشیرتی میباشیم. دهها مورد از کشته شدن زنان که ظاهرا به خاطر عدم سیستم امنیتی  و انفجار کپسولهای گاز، ولی  در واقع طبق کاریکاتورهای که از یک طرف مرد را میبینید با اسلحه کمری به سوی زن کشته شده دارد شلیک میکند و از طرف دیگر کپسول گاز در حال منفجر شده است کشته میشوند. این آمارها روز به روز هم در حال زیاد شدن است. جالب توجه این است که طبق گزارش خود مسئولین قضایی دست اندار کار قتلهای ناموسی، تعداد کسانی که در کردستان عراق در این رابطه دستگیر شده اند از تعداد انگشتان یک دست  کمتر است. زیرا که این قتلهای فجیع و غیرانسانی یا بوسیله خود مسئولین یا وابستگان آنها و یا سران عشایر صورت میگیرد. این قاتلین آزادنه در خیابانهای شهرهای کرستان راه میروند و هیچ قانون و یا مسئولی  به دلیل شریک بودن در این نوع جنایت جلودارشان نیست.

 

سنگسار زنان و مردان یکی دیگر از مشکلات اقلیم کردستان عراق است که در نتیجه بافت نیمه قبیله ای حاکم بر جوامع کردی عراق اتفاق می افتد و به راحتی با دادن رشوه به پلیس و سکوت دولت هر ساله در گوشه ای از اقلیم کردستان عراق به وقوع میپیوندد.

در خبر لینک زیر سازمان منع خشونت علیه زنان در مورد شهروند یزیدی ۱۶ ساله ساکن اقلیم کردستان عراق با نام عزیز گزارشی تهیه کرده است که طبق آن خانواده  طرف مقابل به پلیس اتحاد میهنی کردستان عراق رشوه داده کودک ۱۶ ساله را از زندان خارج کرده و در کوه سنگسار میکنند.

 

http://www.violenceisnotourculture.org/content/kurdistan-stoning-death-kurdistan-aziz

 

 

در لینک زیر سازمان فمینیستی مدافع حقوق زنان طی گزارشی سنگسار دختر ۱۱ ساله ای با نام سارا به وسیله آجر و سنگ و سپس آتش زدن آن را توضیح میدهد.

در ادامه گزارشی در مورد سنگسار دعا خالد دختر ۱۷ ساله و سپس داستان سنگسار امینه ۱۲ ساله آنهم در ملا عام  در حکومت اقلیم کردستان عراق آورده شده است. عاملین هیچکدام از این سنگسارها که همه گی در روز روشن مقابل چشم مردم و مقامات انجام شده است دستگیر نشده اند.

 

http://www.feministpeacenetwork.org/2007/08/20/girl-age-11-stoned-to-death-in-iraq/

 

http://violenceisnotourculture.org/content/commemorate-one-year-du%E2%80%99-khalil-aswad-was-stoned-death

 

 

در لینک زیر گزارش خبر سنگسار مرد دیگری در اقلیم کردستان عراق آورده شده است

 

http://aranews.net/2015/05/yezidi-man-stoned-to-death-in-iraqi-kurdistan-community-demands-justice/

 

 

گزارش زیر در مورد دختری ۱۴ ساله با نام دنیا است که او را به اجبار به ازدواج مرد چهل و پنج ساله ای در می آورند اما دنیا به همراه پسری که واقعا او را دوست داشت فرار میکند. شوهر ۴۵ ساله او با سلاح آ.کا۴۷ نه گلوله به بدن او شلیک کرده او را به قتل میرساند.

 

http://www.huffingtonpost.com/the-groundtruth-project/kurdish-teenagers-honor-k_b_5596318.html

 

 

http://www.yourmiddleeast.com/opinion/violence-against-women-in-kurdistan-big-issue-for-a-small-region_24400

 

 

 

ختنه زنان در اقلیم کردستان عراق امر شایعی است طبق گزارش روزنامه دیلی تلگراف و واشینگتن پست در صورت مخالفت دختران با انجام ختنه تهدید به مرگ میشوند. در لینک زیر مصاحبه های در این مورد با اشخاص حقیقی که دختر ۱۳ ساله ای هم در میان آنها است انجام شده است.

 

http://www.telegraph.co.uk/women/womens-health/11447304/FGM-in-Iraq-The-Kurdish-village-ending-female-genital-mutilation.html

 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/12/28/AR2008122802005_3.html?hpid=moreheadlines

 

متاسفانه به دلیل فراوانی این گزارشات و اخبار در صورت علاقه میتوانید به سایت ختنه دختران در کردستان را متوقف کنید مراجعه فرمایید.

http://www.stopfgmkurdistan.org/

 

 

ماهیت پانکردیسم

 

هشت صفحه اول مقاله تنها به این دلیل مهم نوشته شد تا  برای خوانندگان روشن شود بدون طی پروسه تربیت فرهنگی و اگاهی بخشی به مردم جامعه و بدون تغییر عادات اجتماعی آنها ساخت دولتی بر مبنای حقوق بشر آنهم تنها با تکیه بر سلاح غیر ممکن است. دولت اقلیم کردستان عراق برآیند نیروههای نظامی حزب دمکرات کردستان ایران، پژاک، حزب کارگران کردستان و ی.پ.گ در رژوئای سوریه است.

ماهیت هر چهار گروه نظامی بالا بر سنتهای عشیرتی حاکم بر جامعه کردنشین ایران، ترکیه، سوریه و عراق استوار است. بدون وجود نظام فئودالی و عشیرتی این چهار گروه نظامی در تهیه نیروی نظامی و نیروی انسانی دچار مشکل میشوند. در واقع گروههای که ادعای دفاع از حقوق کردهای چهار کشور مذکور را دارند خود باز تولید کننده سیستم متحجر عشیرتی جوامع خود هستند و همین سیستم بزرگترین مانع بر سر راه حقوق شهروندان کرد چهار کشور مذکور است. این یعنی مسئله کرد از طرف جنبشهای پانکردی در یک حلقه معیوب گرفتار شده و تنها راه حل آن حمله  به سیستم عشیرتی موجود در این جوامع است، که به نوبه خود باعث تضعیف ماهیت نظامی جنبشهای پانکردی خواهد شد و در نتیجه آن، احزاب مسلح کردی مانع این تغییر خواهند شد.

 

از ایرانیان و هموطنان کرد سوالی دارم آیا تا به حال شنیده اید که یکی از چهار گروه مسلح کردی موجود در مناطق کردنشین خاورمیانه و همینطور دولت اقلیم کردستان عراق نسبت به  سیستم متحجر نیمه قبلیه ای مناطق خود و حکمرانی روئسای عشیرتها بر هستی مردم کرد ، بریدن دماغ زنان، چند همسری، سنگسار در روز روشن، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، ازدواج دختران خردسال، استفاده از دختر به عنوان دیه خون، ختنه دختران و غیره اعتراض کنند؟

 

مگر نه اینکه موارد بالا جز حقوق ابتدای انسان کرد است. چرا کسی اعتراضی نمیکند؟ چون این پان کردها مانند پان ترک و پان عربها آمدند تا حکومت کنند نیامده اند تا زندگی شما را تغییر دهند اصولا از اول هم مسئله اینها تغییر هیچ چیزی نبوده است هموطن.

احزاب مسلح کردی هرگز تشکیلاتهای به منظور احقاق حقوق مردم کرد نبوده و نیستند.

آیا نویسندگان ایرانی مدافع کردستان بزرگ از۲۲۳ عشیرت کردی موجود در منطقه و رفتارهای غیر انسانی روئسای عشیرتها و نظام خشن فئودالی حاکم بر مناطق کردنشین خبر دارند چرا روشنفکرانی که ادعای مملکت و ملت را دارند جز کف زدن و تشویق کار دیگری انجام نمیدهند؟

 

http://desmalasure.com/kurt-asiretleri-gelenekleri-ve-hanedanliklari-serefname-analizi-seyfi-cengiz

 

 

ماهیت گروههای همچو حزب دمکرات کردستان ایران، پژاک، کومله، حزب کارگران کردستان پ.ک.ک و حزب ی.پ.گ در رژوئا سوریه یکسان بوده همه آنها ضد ایران و ناقض حقوق بشر هستند.

 

کسانی که تردیدی در یکسان بودن این گروهها دارند میتوانند به  اعتراف مسئولان اقلیم کردستان و اعضای این گروههای ترور توجه کنند.

 

آقایان میت بردلی و جو پارکینسون در روزنامه وال استریت ژورنال طی مقاله ای با نام متحدان مارکسیست امریکا بر ضد داعش از زبان دختر تروریستی که از کردستان ایران به جمع جنگجویان حزب کارگران کردستان پ.ک.ک پیوسته میگوید:

ما همه پ.ک.ک ای هستیم ! من بعضی وقتها پ.ک.ک بعضی وقتها پژاک و بعضی وقتها هم عضو ی.پ.گ هستم. این اسمها حققیتا هیچ اهمیتی ندارد ما همه گی پ.ک.ک ای هستیم.

 

http://www.wsj.com/articles/americas-marxist-allies-against-isis-1437747949

 

http://www.aydinlikgazete.com/dunya/wall-street-journal-baklayi-cikardi-abdnin-dostu-pkk-h74540.html

 

در واقع این خانم اشکارا اعلام میکند ماهیت قضیه یک چیز است و نیروهای جنگجو به شکلی سیال از جای به جای دیگر انقال پیدا میکنند.

 

در سایت خبری تلوزیون مشهور کردی رووداو فرمانده کل پیشمرگه های اقلیم کردستان عراق به وضوح میگوید :

پیشمرگه و گریلا (نام عمومی شورشیان کرد مناطق دیگر خاورمیانه) هیچ فرقی با هم ندارند.

 

http://rudaw.net/turkish/kurdistan/020520155

 

سند دیگری از یکسان بودن تمامی این گروهها در چهار کشور خاورمیانه سخنان فرمانده پیشمرگه در اقلیم کردستان عراق است که میگوید امروز در کوبانی میجنگیم فردا هم در دیاربکر.

 

http://www.nerinaazad.com/news/kurdistan/bashur/pesmerge-komutani-bugun-koban-yarin-diyarbakirda-savasiriz

 

 

 

لینک زیر لیست گروههای ترور اتحادیه اوروپا است که حزب کارگران کردستان پ.ک.ک و حزب شاهینهای آزادی کردستان به عنوان گروههای ترور این اتحادیه شناخته شده اند. این در حالی است که همان طور که در بالا خودشان اعتراف میکنند نیروههای نظامی گروه تروریستی مسلح پانکردی در ایران و ترکیه و عراق و سوریه ماهیتی یکسان اما اسامی مختلفی همچو پیشمرگه دولت اقلیم کردستان عراق، حزب کارگران کردستان ترکیه، ی.پ.گ در رژوئا سوریه و پژاک در ایران دارند .

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_082_R_0009&from=EN

 

 

در پایین لیست ترور ایلات متحده امریکا به شکل پی دی اف وجود دارد که باز هم حزب کارگران کردستان جز لیست ترور دولت ایلات متحده امریکا میباشد.

 

http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm

 

در لینک زیر وزارت خزانه داری ایلات متحده امریکا به دلیل قطعی شدن رابطه اقتصادی پژاک (حزب حیات کردستان ایران) با حزب کارگران کردستان پ.ک.ک ،  پژاک را در لیست ترور خود قرار داده است. در واقع پژاک تمام هزینه های خود جهت کشتن فرزندان مملکت ایران را از حزب کارگران کردستان در ترکیه دریافت میکند.

 

http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg14.aspx

 

در لینک زیر دولت استرالیا طی بیانیه ای حزب حیات کردستان ایران پژاک را مانند حزب کارگران کردستان دانسته پایگاه هر دو حزب را کنار یکدیگر در شمال عراق معرفی کرده است.

 

http://www.nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisations/Pages/KurdistanWorkersPartyPKK.aspx

 

هر ماهه در نتیجه درگیری مسلحانه پژاک با نیروههای نظامی حافظ ایران در مناطق غربی چندین سرباز وظیفه ۱۸ تا ۲۰ ساله  کشته میشوند و همه اینها در حالی اتفاق می افتد که تعدادی از نویسندگان و هموطنان ایرانی ما به جای رفتار مسئولانه در قبال این گروهای مسلح کار را به جای میرسانند که عملا ترورها و جنگ افروزیهای چنین گرووهای را مشروع جلوه میدهند.

 

در سال ۲۰۰۳ بین وزیر خزانه داری امریکا و علی باباجان از جمهوری  ترکیه در شهر دبی امارت متحده عربی قرارداد بسیار مهمی امضا میشود ، طبق این قرارداد ایالات متحده امریکا پرداخت ۸.۵ میلیارد دلار به ترکیه را تضمین میکند و در عوض از ترکیه تضمین میگیرد که در شمال عراق و در اقلیم کردستان عراق حضور نظامی نخواهد داشت.

 

وجود اقلیم کردستان عراق به قدری برای سیاستهای منطقه ای امریکا حائظ اهمیت است که دادن ۸.۵ میلیارد دلار به ترکیه را قبول میکند. این باید  در ذهن روشنفکران و مردم ایران سوال ایجاد کند که چه دلیلی برای این کار وجود دارد؟ آیا دولت امریکا برای جغرافیای دوول منطقه از جمله دولت ایران برنامه های دارد؟ در آینده برای ساخت کردستان بزرگ چند میلیون ایرانی باید فدا شوند؟ آیا هم میهنان و روشنفکران ما به این مسائل فکر میکنند؟

 

http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/js747.aspx

 

حزب جمهوری خلق ترکیه پس از اطلاع از امضای این قرارداد اردوغان را به پای میز محاکمه کشاند، بگذریم از محاکمه آیا اصولا ایرانیان از چنین اخباری مطلع هستند؟

 

با دقت در تاریخچه تمامی پانها و گروههای ترور به شکل واضحی همه گی در یک نقطه مشترک هستند و آن وابسته گی همه آنها به یک یا چند دولت خارجی ذینفع است.

ریشه تاریخی جنبش کرد با شکست امپراطوری عثمانی از قوای متفقین در سال ۱۹۲۰ و با اشغال اناطولی توسط  دولتهای اوروپای آغاز میشود. در آن زمان دولت شکست خورده عثمانی و دوول اوروپای در شهر سور واقع در ۳ کیلیومتری غربی شهر پاریس قرار داد استعماری سور را در ۴۳۳ ماده امضا میکنند. طبق دو ماده از ۴۳۳ ماده قرارداد یعنی ماده ۶۲ تا ۶۴ این قرارداد دولت خودمختار کردستان در خاک عثمانی به دست کشورههای اوروپای ساخته خواهد شد طبق همین قرارداد در صورت تمایل دولت آینده کردستان این دولت حق دارد به جمع دولتهای مستقل دنیا بپیوندد. طبق مواد ۶۵ تا ۸۳ این قرارداد تمام مرز ترکیه امروزی در دریای مدیترانه به یونان داده خواهد شد و بدین شکل دولت یونان بر تمام سواحل دریای مدیترانه در زیر خلیج بوسفور حاکمیت مطلق خواهد داشت. طبق مواد ۸۸تا ۹۳ این قرارداد دولت عثمانی دولت ارمنستان را به رسمیت خواهد شناخت و دولت امریکا به عنوان عنصر حکم در مرز عثمانی و ارمنستان قرار خواهد گرفت.

 

توجه داشته باشید که نقشه دولت کردستان در سال ۱۹۲۰ برنامه ریزی میشود زمانی که ۹۹ درصد مردم منطقه حتی سواد خواندن و نوشتن هم نداشتند چه برسد به شکست دادن عثمانی و اشغال خاک عثمانی و سپس طراحی  زمینه های تئوریک چنین طرح بزرگی. دولت کردستان تنها در جهت تضمین منافع دولتهای اوروپای و امریکا پس از شکست عثمانی در جنگ جهانی اول طراحی شده است برای اثبات این موضوع همین بس که در جریان امضای این قرارداد حتی یک نفر به عنوان نماینده مردم کرد در آن جلسه حضور نداشت و این قرار داد بین عثمانی و دولتهای اوروپای امضا شد.

 

این قرارداد هرگز عملی نشد زیرا در حین امضای قرارداد جنگ استقلال ترکیه به رهبری مصطفی آتاترک  در جریان بود و پس از موفقیت ترکهای عثمانی در این جنگ در سال ۱۹۲۳ قرارداد دیگری با نام قرارداد لوزان امضا میشود و قرارداد سور از اعتبار ساقط میشود.  در واقع مصطفی کمال اتاترک تمام کشورهای متفقین از ایتالیا تا انگلیس و یونان را شکست داده پس از اخراج آنها از خاک عثمانی در اناطولی قرارداد لوزان را به آنها تحمیل میکند. او در جشن پیروزی سخنرانی انجام میدهد که قسمتی از آن در پایین اورده شده است:

کسی نمانده که نشنیده باشد، آن روزی که ملت ما حاکمیت خود را در دست گرفت، در مرز عمیق ترین پرتگاه و تاریکترین فقر قرار داشت. تمام قدرتش تحلیل رفته، تمام وسائل دفاعش از دستش خارج شده، دارائیهای مقدسش مورد هجوم قرار گرفته، در وضعیت فلاکتباری بود. تمام این مشکلات را به هیچ شمرد و برای نجات هستی و استقلال خود مصمم شد. برای موفق شدن در این تصمیم احتیاج به انتخاب یک رفتار جمعی و یک آرمان داشت. با تمام هستی ملت، با تمام باورهایش، جانش را به دندانش گرفت در ان راهی که دیر یا زود به موفقیت میرسید متحدانه حرکت کرد، حالا اقایان آن ارمان همین سرزمین بود، اینجا بود، آن موفقیتی که آرزو میشد همین پیروزی است که به دست آمد.

 

درست است که قرارداد سور هرگز عملی نمیشود اما این قرارداد در واقع به نوعی اشکار شدن خواسته های درونی اوروپا و تظاهر برنامه ها و نقشه راه دولتهای غربی در منطقه خاورمیانه است که تا همین امروز هم در جریان است.

متن پی دی اف تمام قرار داد در لینک زیر موجود است:

http://www.omurokur.com/wp-content/uploads/sevr.pdf

 

 

دولت بریتانیا اسناد مکاتبات خارجی خود بین سالهای ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۹ را در ۴۶ جلد منتشر کرده است. خواندن قسمتهای مربوط به تجزیه خاک عثمانی و زمینه سازی برای ساخت کردستان در خاک عثمانی میتواند برای خوانندگان ایرانی اهمیت فراوانی داشته باشد.

مکاتبات کاملا رک و بدون تعارفات انجام میشود ممکن است در بعضی از جملات فضای با ادبانه ای حاکم نباشد به دلیل صداقت به متن کتاب عینا نقل میشود.

جلد پنجم قسمت ۳۰ صفحه ۶۷:

 

در سال ۱۹۰۷ در منطقه درسیم کردها به روستاهای اطرف حمله میکردند، امسال هم همین کار را تکرار کردند فقط به دلیل انکه زیاده روی کردند برای مقابله با آنها نیروی نظامی فرستاده شد.

 

صفحه ۱۰۸ سند شماره ۱۰۳

۲۸ جولای ۱۹۲۰ از ادمیرال ف.د روبرک به لرد کرزن

تفکرات شما در رابطه با مسئله کرد را میدانم، برای اینکه به یک تصمیم قویتری برسید اینها را برایتان مینویسم، داماد فرید به نزد من آمد (از مسئولان عثمانی)، بر اساس معاهده صلح کردها دولت جدای خواهند داشت، رهبران کرد مصطفی کمال (اتاترک) را دوست ندارند چون او در فکر آوردن بولشویکها است، شما از مصطفی کمال نفرت دارید چون او معاهده شما را قبول ندارد، به همین دلیل داماد فرید گفت در این صورت میتوانیم کردها را مشترکا بر ضد مصطفی کمال استفاده کنیم.

 

صفحه ۱۲۱ سال ۱۹۱۲ از جناب مارلینگ به جناب ای.گری:

 

میتوان به دست کامیل پاشا که عضو کمیته نیست کابینه ای تشکیل داد. از طرف دیگر شیخ الاسلام  و وزیر جنگ میتواند به کامیل پاشا فشار وارد کند. فعلا مشغول امور انتخاباتی هستند. آنقدر که از روزنامه تانین میشود فهمید  جهت گیری آینده کمیته بر علیه اوروپا خواهد بود. در حال حاضر نتنها بالکانها و اورپا  بلکه باید تلاشهای جهت جدا کردن تمام عربها، ارمنیها و کردها از امپراطوری کرد.

تبلیغات ما باید در جهت این باشد که کمیته امپراطوری را به سمت نابودی پیش میبرد و به همین دلیل باید از میان برداشته شود.

 

صفحه شماره ۷۴۲ سند شماره ۴۹۸ سال ۱۹۱۹ از اقای هوهلر به اقای کرر:

 

وضعیت کردها و ارمنیها برای من هیچ اهمیتی ندارد. ارزشی که به مسئله کرد میدهیم فقط به خاطر مزوپوتامیا (شمال عراق) است. از طرف دیگر ویلسون باعث ترس من میشود جاسوسان او پشت سر هم اشتباه میکنند. سرهنگ نوئل آدم فاناتیکی است. در اینکه مرزهای ارمنستان و کردستان قطعی نشدند با شما همفکرم.

 

صفحه ۷۴۳ سند شماره ۴۹۸ گزارش کمیسیون عالی بریتانیا :

 

مسئله کرد به منظور دست یابی به یک مرز قابل قبول در مزوپوتامیا است. این که شریف پاشا به عنوان نماینده کردها در کنفرانس

شرکت کند نمی تواند جدی گرفته شود.

 

صفحه ۷۹۲ سند شماره ۵۲۳ :

۲۷ سپتامبر ۱۹۱۹ سرهنگ مینرتزهاگن به لرد کرزن، سرهنگ نوئل به شکلی خطرناکی بر ضد ترکها تبلیغات کردی انجام میدهد.

 

صفحه ۸۹۳ سند شماره ۵۹۶:

۱۷ دسامبر ۱۹۱۹ از جناب گورودن به جناب کیداستون، شخصی به نام مصطفی وجود دارد او میتواند باعث بسیج کردها برای شورش شده و در ارزروم و مناطق اناطولی مرکزی  تبدیل به نیرویی غیر قابل مقابله شود.

 

صفحه ۹۲۵ سند شماره ۶۲۰ :

۹ دسامبر ۱۹۱۹ اقای هوهلر با رهبر کرد شیخ سعید عبدالقادر پاشا ملاقات کرد، کردها تمام امید خود را به حکومت انگلیس بسته اند؛ در این میان مصطفی کمال (اتاترک) رفته رفته خطرناک میشود، قدرتها متفقین برای استفاده از کردها  بر علیه مصطفی کمال حاضر به پرداخت هر مبلغی هستند.

 

صفحه ۹۶۶ سند ۶۳۳ :

۲۶ دسامبر ۱۹۱۹ جلسه سوم مسئله ترک،

قبیله های کردی در کردستانی که به قیومیت انگلیس و فرانسه تشکیل خواهد گرفت هیچ ترکی را زنده نخواهند گذاشت، باید فکر شود که یک دولت کرد یا چند دولت کرد تشکیل خواهد شد، ارمنیها از طریق آمریکا سلاح دریافت خواهند کرد.

 

صفحه ۹۷۵ سند ۶۳۷:

۲۶ دسامبر ۱۹۱۹ امیرال ف.روبرک به لرد کرزن، کاضم کارابکیر شورش کردها بر علیه انگلیس در کرکوک و سلیمانیه را به وزارت جنگ مخابره کرد، مصطفی کمال با تعدادی از روئسهای ترک، کرد و عرب در شهر سیواس بر علیه تشکیل دولت ارمنستان کنگره ای ترتیب داد.

 

صفحه ۲۵۸ سند شماره ۱۲:

مناقشه لرد گئورگ و امریکایها بر سر پایگاه موجود در ترکیه، انگلیسها از وجود معادن زیادی در منطقه ای که می خواهند دولت کرد بسازند مطمئن هستند.

 

صفحه ۲۶ سند شماره ۲۸:

 

۱۵ مارس ۱۹۲۰ گزارش ژنرالها از وضعیت عمومی ترکیه، قسمت ۳ حرکت مشترک متفقین بند ف:

 باید از وضعیت کردستان مطمئن شویم چون حتی خود کردها هم نمیدانند که چه می خواهند.

 

صفحه ۴۹ سند شماره ۳۳

۲۹ مارس ۱۹۲۰ از ادمیران ف.د روبرک به لرد کرزن

کردستان باید تماما از ترکیه جدا شده آزاد باشد، میتوانیم منافع ارمنیها و کردها را با هم منطبق کنیم، رئیس کلوپ کردها در استانبول سعید عبدالقادر و یا شریف پاشا از فرانسه اماده دستورات شما هستند.

 

.

همین امروز نیز ماهیت پانکردیسم چندان تفاوتی با گذشته نداشته است در لینک زیر خبری به نقل از خبرگزاری ف.آ.پ فرانسه آمده است طبق گفته این خبر وکیل یونانی عبدالله اوجالان موسس حزب کارگران کردستان پ.ک.ک و بزرگترین رهبر جنبشهای کرد در منطقه از دولت یونان بابت زیر پا گذاشتن قراردادی که طبق آن دولت یونان موظف به تامیین امنیت اوجلان بود شکایت کرد. ماجرا از این قرار است که اوجلان با گذرنامه جعلی که دولت یونان برای او فراهم کرده بود به سفارت یونان در کنیا فرار میکند و دولت ترکیه او را در سفارت یونان بازداشت میکند. این در واقع تایید وابستگی اوجلان به دولت یونان است.

http://www.radikal.com.tr/turkiye/abdullah_ocalan_yunanistana_dava_acti-911545

 

 

 

 

 

نحوه دخالت روئسای عشیرتهای کردی در سیاست عثمانی

 

در قستمهای نخست مقاله توضیح داده بودم که کردها تحت قوانین عشیرتی زیر حاکمیت و نفوذ روئسای ۲۲۳ عشیره مختلف به شکل نظام فئودالی زندگی میکنند در پی دی اف زیر نام این عشیرتها به شکل فهرست وار آورده شده است.

http://desmalasure.com/kurt-asiretleri-gelenekleri-ve-hanedanliklari-serefname-analizi-seyfi-cengiz

 

تاریخچه دخالت روئسای قبیله های مختلف کردی در سیاست عثمانی به بدو تاسیس عثمانی و شورشهای طایفه ای برای به دست آوردن منافع و زمینهای بیشتر بر میگردد از آنجای که پرداختن به همه آنها غیر ممکن است برای آشنای خوانندگان ایرانی با این موضوع تنها به قسمتی از دوران روشنفکری و رفورمهای عثمانی و جمهوری ترکیه در تاریخ معاصر اشاره خواهد شد.

 

شورش خان محمود در ایلات وان دولت عثمانی

 

در سال ۱۸۳۹ با شروع دوران روشنفکری در تاریخ عثمانی و امضای فرمان تنظیمات، دولت عثمانی جهت مدرنیزاسیون خود رفورمهای گسترده ای در زمینه قانون و سیستم اداره کشور انجام میدهد. این رفورمها به مزاق روئسای قبلیه های مناطق کردنشین خوش نمی آمد چون این تغییرات باعث محدود شدن قدرت مطلق آنان در مناطق تحت نفوذشان میشد. شورش خان محود نیز یکی از واکنشهای ارتجاعی نظام فئودالی حاکم بر مناطق کردنشین ترکیه در مقابل سیر روشنفکری جامعه عثمانی بود.

 

پس از امضای فرمان تنظیمات، رفورمها به شکلی منطقه ای یکی پس از دیگری اجرا میشد در سال ۱۸۴۸ شروع اجرای رفورمها در ایلات وان در جنوب شرق ترکیه شروع شد اما نتوانست شورشهای منطقه ای را کنترل کند رهبری شورشهای طرفداران نظام کهنه گذشته در مرکز ایلات وان را خان محمود به عهده داشت.

پس از این شورشها موضوع به مجلسی با نام مجلس والا در استانبول ارجاع داده شد اما نمایندگان این مجلس اعلام کردند که نمیتوانند درک کند که چرا مردم منطقه از این رفورمها ناراضی هستند. آنها تصمیم گرفتند تا شخصی با نام کامیل پاشا را برای برسسی مسئله به منطقه میفرستد تا هدف اصلی از این رفومها که رفاه و خوشبختی مردم بود را توضیح دهد. در بعضی از نقاط مانند دیاربکر دولت با ریس قبایل توافقی انجام داده بود که طبق آن این قبایل قبول میکردند که از اداره زمینها دست کشیده به جای آن مادام العمر از خزینه دولت پول دریافت کنند اما در شهر وان چنین توافقی انجام نشد.

 

با امضای فرمان تنظیمات دوران حاکمیت فئودالها به پایان میرسید خان محمود با ایجاد ارتباط با قبایل دیگر کردی و از همه مهمتر قبلیه بدیرحان سعی در تحکیم قدرت خود در منطقه داشت.

اتحاد قبایل کردی بر علیه رفورمهای دولت در جریان شورش خان محود متشکل از افراد زیر بود:

محمود خان در وان، قبلیه بدیرحان، امیر شهر حکاری نورالله بیگ، شریف بی از شهر موش ، احلاتلی مصطفی بیگ، تیمور پاشا اوغلو از خلنواده پاشازاده در شهر وان، فتاح بیگ از روئسای کردهای کوچ کننده، خان ابدال، درویش بیگ، عبدالرزاق بیگ، ریس قبلیه کیسان خالد بیگ، ریس قبلیه اسپایرت عبدی بیگ، شیخ محمود اهل موصل، شیخ زاحولو .

 

در سال ۱۸۴۶ کونسولگری انگلیس و روسیه در شهر وان گزارشهای متعددی از شورش خان محود به سفارت دولت متبوع خود در استانبول میفرستادند و حتی با دخالت در کار دولت عثمانی سعی در جهت دهی به رفتار دولت در قبال این شورشها داشتند.  این گزارشات نقطه شروع ارتباط و دخالت این کشورها در مسئله کرد در جنوب شرقی عثمانی و ترکیه فعلی بود  که در قستمهای دیگر به شکل مفصل در رابطه با آن توضیح داده خواهد شد.

 

شورش شیخ سلیم، ما شریعت محمدیه می خواهیم

 

بعضی از شورشها هم دینی بود مانند شورش شیخ سلیم در سال ۱۹۱۴ با شعار ما شریعت محمدیه می خواهیم. او با حمله به شهر بیتلیس عثمانی آنجا را به تصرف خود درآورد. اما پس از واکنش دولت فرار کرده به سفارت روسیه پناه میبرد.

یکی از مکاتبات جالب توجه بین جاسوس روسی با نام مستعار حوی روس و ریس کونسولگری روسیه در شرق ترکیه چرک اوف در پایین عینا نقل میشود:

در خاک عثمانی ارمنی، مسلمان، نسطوری، مامور، پلیس، هر کسی باشد مهم نیست به قتل برسانید، آتش بزنید و تخریب کنید فقط در چنین شرایطی است که کردستان میتواند شکل بگیرد. در پایان ماه اگوست به طور قطعی به وان، بایزید و شهر ماکو سربازان روسی وارد خواهند شد فقط شما برنامه ای که  داده ام را ادامه دهید.

منبع: آرشیو ریاست عثمانی، اتاق اوراق باب عالی، شماره تلگراف ۳۲۲۵۹۴ از ولایت وان به وزارت داخله ۶ جولای ۱۹۱۴

برای جلوگیری از اتلاف وقت تنها به نوشتن نام شورشهای خانهای محافط سیستم عشیرتی در مقابل اصلاحات دوران عثمانی اشاره میکنم:

شورش بابان زاده عبدلرحمان در شهر موصل در تاریخ ۱۸۰۶، شورش بابانزاده احمد پاشا در شهر موصل در تاریخ ۱۸۱۲، شورش شریف خان در شهر بیتلیس ۱۸۳۱،شورش بدیرخان در تاریخ ۱۸۵۱، شورش حسین پاشا در تاریخ ۱۸۷۸، شورش یزید شیر در جریان جنگ عثمانی در کریمه به تحریک روسها در سال ۱۸۵۴، شورش شیخ عبیدالله به تحریک انگلیس، شورش شیخ طاها به تحریک روسیه و پناه بردن او به سفارت روسیه در ارومیه، شورش شیخ سلیم ۱۹۱۴ در دوران مشروطیت، شورش کوچگیری در سال ۱۹۲۰ با حمایت انگلیس و فرانسه، شورش سیواس زارا در تاریخ ۱۹۲۱، شورش درسیم درتایخ ۱۹۱۴، شورش آغری، شورش چرکز اتهم و غیره

 

 

نحوه دخالت روئسای عشیرتهای کردی در سیاست جمهوری ترکیه

 

 

همان طور که پیش تر در مجموعه اسناد مخفی دولت بریتانیا بین سالهای ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۹ توضیح داده شد در جریان تشکیل دولت جمهوری ترکیه و جنگ استقبال ترکیه به رهبری مصطفی کمال اتاترک دولت بریتانیا برای تضعیف مقاومت ترکیه در مقابل اشغال بریتانیا شورشهای را در شرق و جنوب شرق ترکیه شکل داد که مهمترین انها شورش سعید نورسی و ماجرای درسیم میباشد. از دیگر شورشهای روئسای قبایل کردی در دوران تاسیس جمهوری ترکیه میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

شورش نسطوری در شهر حکاری ۱۹۲۴، شورش جیلیان در شهر سیرت سال ۱۹۲۶، شورش شیخ سعید شهر دیاربکر سال ۱۹۲۵، شورش سعید طاها و سعید عبدالله ۱۹۲۵، شورش طایفه رشکوتان و رمان در شهر دیاربکر سال ۱۹۲۵، شورش اروح آقا و برادران سال ۱۹۲۶،شورش زیلالی رسول آقا سال ۱۹۲۹، شورش بیت الشباب شهر حکاری سال ۱۹۲۶، شورش طایفه بوبان سال ۱۹۳۴ و بیست و پنج شورش دیگر  که همه گی یا دینی یا طایفه ای و یا شورشهای خانی بودند.

 

پس از مرگ اتاترک و ورود ترکیه به سیستم چند حزبی در زمان عصمت اینونو شورشهای مسلحانه عشیرتهای جنوب شرق ترکیه بر مبنای تشکیل گروههای مسلح ترور مانند حزب کارگران کردستان و فروش رای از طرف روئسای قبایل کردی به احزاب سیاسی و گرفتن امتیاز انجام میشود.

 

نحوه دخالت روئسای عشیرتها در انتخابات مجلس جمهوری ترکیه بر مبنای سیستم ارباب و رعیتی حاکم بر عشیرتهای جنوب شرق ترکیه استوار است. یعنی سیاسیون از انکارا به دیدار ریس عشیرتی که ۳۰ هزار عضو دارد می آیند و در قبال دادن یکسری امتیازات رای تمام آن ۳۰ هزار نفر را به دست می اورند آن هم تنها در نتیجه توافق با یک نفر به عنوان ریس طایفه.

 

در خبر پاییین می خوانیم عشیرتهای کجان، ریشوان؛ بویدان، علی کان، بادی کان، کاپلان، جیرکی، ملادینا، عشیرتهای رامان دست از حمایت از اردوغان در انتخابات سال ۲۰۱۵ برداشته در عوض به حزب دمکراتیک خلقها رای خواهند داد.

طایفه جیرکی ۷ هزار رای، طایفه کاپلان ۲ هزار رای، طایفه مالادینا ۳۰۰ رای، طایفه ریشوان ۱۲ هزار رای، طایفه رامان ۲۰ هزار رای، طایفه بادیکان ۴۰ هزار رای،

 

http://www.bugun.com.tr/en-buyuk-katilim-haberi/1676511

 

 

یوسف زیا جانسور یکی از روزنامه نگاران روزنامه مشهور جمهوریت در ترکیه برای تهیه گزارش به جنوب شرق ترکیه اعزام میشود او با صحبت با روئسای عشیرتهای کردی نظر آنها در قبال انتخابات ترکیه و نحوه نفوذ آنها در سیاست ترکیه را جویا میشود. در نتیجه این گزارش مشخص میشود که:

طایفه الان: به رهبری عبدالرحمان شیلان به عنوان محافظان روستا انجام وظیفه میکنند. (محافضان روستا نوعی پلیس با اختیارات محدود میباشد) این طایفه تا به حال به هیچ حزب چپگرای رای نداده و تمام منسوبین به این طایفه ۱۲ هزار و ۵۰۰ هزار رای خود را هر ساله به احزاب راستگرا و در انتخابات گذشته به اردوغان داده است.

طایفه ازدیدان: نماینده این طایفه در حکومت اردوغان آقای صالح اوزبک به عنوان نماینده مجلس ایلاتی از حزب عدالت و توسعه بوده  تمام ۱۱ هزار عضو این طایفه به اردوغان و حزب عدالت و توسعه رای دادند.

 

طایفه موکسی: رئیس این طایفه آقای ناجی اورهان به عنوان شهردار از حزب عدالت توسعه انتخاب شده و به دلیل انکه دختر رئیس طایفه خانم گلشن اورهان از طرف حزب عدالت توسعه به عنوان نماینده انتخاب شده بود تمام ۴ هزار و ۵۰۰ رای این طایفه به حزب عدالت و توسعه داده شده است.

طایفه شمسی کان: ریس این طایفه اوزدمیر ییگیت با ۳ هزار ۵۰۰ نفر رای دهنده به حزب عدالت توسعه رای دادند اما به دلیل انکه در مجلس پیشین به آنها نمایندگی مجلس داده نشده بود امثال تصمیم گرفتند که به اردوغان رای ندهند.

 

طایفه شره فور:  ریس این قبیله مصطفی بایرام در انتخابات گذشته به عنوان نماینده حزب اسلامگرای فضیلت در انتخابات شرکت کرد اما در انتخابات گذشته ۲۵ هزار و ۵۰۰ هزار رای خود را به حزب عدالت و توسعه داده بود.

 

طایفه بوروکان: ریس طایفه نادر کارتال  بوده و تمام منسوبین به این طایفه در انتخابات گذشته به حزب عدالت و توسعه رای دادند و چون این حزب از میان آنها نماینده ای به مجلس نفرستاد امسال تمام ۳۰ هزار رای دهنده این طایفه به حزب جمهوری خلق رای دادند.

 

طایفه مرزیکان: ریس این طایفه اشرف بایار میباشد تمام منسوبین به این طایفه در تمام انتخابات گذشته به تعداد ۳ هزار نفر به اردوغان رای دادند.

 

طایفه کورسینی: ریس این طایفه مصطفی کاچماز با ۲۲ هزار و ۵۰۰ نفر رای دهنده همیشه به حزب عدالت و توسعه رای داده اند اما امثال بین حزب حرکت ملی و حزب عدالت و توسعه مردد هستند.

 

طایفه اورمار: ریس این طایفه نجدت بولدان با هشت هزار و ۵۰۰ هزار رای دهنده همیشه به  نمایندگان مستقل رای داده است.

 

طایفه گایدان: ریس این طایفه ادیب سافتلز گایدالی است پس از آنکه در انتخابات گذشته به حزب عدالت و توسعه رای داد اما در مقابل امتیازی نگرفت امثال به حزب جمهوری خلق رای داد است.

 

طایفه پینیانیشی: ریس این طایفه مصطفی زیدان پس از انکه از حزب عدالت و توسعه امتیازی دریافت نکرد امسال با ۱۵ هزار رای دهنده به صف رای دهنده گان حزب جمهوری خلق پیوست.

http://www.dunya48.com/kaan-turhan/15504-kaan-turhan-narko-teror-orgutu-pkk-ve-asiretler-

 

 

آمار ترور و جنایت علیه بشریت توسط گروههای پانکردیسم در ترکیه، عراق و رژوئا سوریه

 

عملیات های ترور و اعمال ضد حقوق بشری گروههای پانکردی دارای جنبه های بسیار گسترده و مختلفی مانند:

حمله و بمبگذاری در زیرساختهای عمرانی مانند پلها ، راهها، نیروگاهای برق، سدها،حمله به رستورانها و مرکز تفریحی متعلق به شهروندان ترک در کشورهای اوروپای ، استفاده از کودکان زیر ۱۸ سال به عنوان سرباز و فرستادن آنها به مناطق جنگی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق سوخت و اسلحه، جعل سند، اخاذی، سرقت، پولشویی، حمله به شرکتهای مهندسی، شرکتهای حمل نقل بار و شرکتهای مسافربری، حمله به مدارس، بیمارستانها، بمبگذاری در مراکز دولتی، حمله با مواد اتش زا به اتوبوسهای داخل شهری، کشتن مهندسان، دکترها، پرستاران و معلمان.

 

برسسی تمامی موارد نقض حقوق بشر و اعمال تروریستی گروههای پانکردی به دلیل فراوانی این اعمال در یک مقاله غیر ممکن است. اما در ادامه سعی خواهد شد تا به وسیله اخبار منتشر شده در سایتهای گروهای ترور پانکردی، گزارشهای دیدبان حقوق بشر سازمان ملل، اسناد ویکیلیکس و اخبار خبرگزاریهای مختلف خوانندگان ایرانی با قسمتهای از اعمال خشونت طلبانه این گروهها آشنا شوند.

 

طبق گزارش سازمان بینلمللی کودکان سرباز که در ۴ می سال ۲۰۰۴ منتشر شد، حزب کارگان کردستان پ.ک.ک از سال ۱۹۹۴ از کودکان به عنوان سرباز استفاده میکند. طبق همین گزارش در سال ۱۹۹۸ از کل ۱۰ هزار نفر نیروی پ.ک.ک ۳ هزار نفرشان کودک و زیر ۱۷ سال بودند.

 

http://www.child-soldiers.org/chapter_reader.php?id=245

http://www.child-soldiers.org/chapter_reader.php?id=514

 

 

طبق گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل، حزب ی.پ.گ در رژوئای سوریه  که در جریان جنگ کوبانی شناخته تر شد از کودکان دختر و پسردر مناطق جنگی به عنوان سرباز استفاده کرده الارغم خواسته خودشان آنها را مجبور به جنگ در مناطق جنگی سوریه و عراق میکند. طبق همین گزارش حزب ی.پ.گ دقیقا همان کاری را با کودکان انجام میدهد که سازمان تروریستی دولت عراق و شام داعش، سازمان کردی ی.پ.ژ، ارتش آزادی بخش سوریه و النصرا انجام میدهد.

 

در قسمتی از این گزارش از خانواده ای صحبت میشود که دختر ۱۴ ساله آنها به دست سازمان ی.پ.گ در رژوئای سوریه دزدیده شده است، خانواده دختر ۱۴ ساله میگویند ما نمیدانستیم دخترمان کجاست تا اینکه به خانه ما زنگ زده گفتند دخترتان جز سربازهای حزب ی.پ.گ است.

https://www.hrw.org/news/2015/07/10/syria-kurdish-forces-violating-child-soldier-ban-0

 

 

لینک خبر در تلوزیون کردی رووداو و دیگر وب سایتهای خبری

http://rudaw.net/turkish/kurdistan/0103201510

http://www.amerikaninsesi.com/content/hrw-ypg-cocuklari-savastiriyor/2863890.html

http://www.kurdinfo.com/kaxiz.asp?hid=5102

http://odatv.com/ypg-isid-el-nusra-oso-hepsi-aynini-yapiyor-1707151200.html

طبق بیانیه مشترک اعلام شد توسط ارمنیان، مسیحیان و آشوریهای سوریه و عراق احزاب پانکردی در سوریه، خانه و زمینهای ارامنه آشوریها و مسیحیان را به زور غصب کرده و از بازگشت آنان به زمینها و روستاهای خود جلوگیری کرده اند که مصداق جنایت علیه بشریت است.

 

http://www.aina.org/news/20151102170051.htm

 

 

طبق صفحه ۳۲۵ گزارشی که وزارت امورخارجه امریکا در جولای سال ۲۰۱۵ در مورد قاچاق انسان در تمام جهان ارائه داد حزب پانکرد ی.پ.گ یا با نام دیگر خود پ.ی.د در رژوئای سوریه ( کوبانی) کودکان را دزدیده  آنها را وارد صفوف ارتش خود کرده و از آنها در مناطق فعال جنگی استفاده میکند. طبق همین گزارش  نیروهای امنیتی منطقه کردستان با نام نیروهای آسایش در ایست بازرسیهای خود مردان و زنان بین ۱۸ تا ۳۰ سال را مجبور به جنگ برای ی.پ.گ میکنند.

 

http://www.state.gov/documents/organization/245365.pdf

 

 

نماینده کمیته دفاع از حقوق مهاجران کار و خانواده آنها در سازمان ملل متحد آقای جان یوجل طی سخنانی در روزنامه استار اعلام کرد حزب کارگران کردستان، شهر کوبانی در سوریه را به یکی از بزرگترین مراکز قاچاق انسان در خاورمیانه تبدیل کرده است طبق آماری که او ارائه داده است تنها طی یک ماه گذشته ۱۰۰ هزار نفر از عراق و سوریه از طریق کوبانی به اوروپا قاچاق شده اند، و آمار کل قاچاق انسان از کوبانی در یک سال اخیر بیش از ۳۰۰ هزار نفر است. به گفته جان یوجل حزب کارگران کردستان با گرفتن مبلغ سه هزار و پانصد یورو از هر نفر در سال گذشته تنها از قاچاق انسان از طریق شهر کوبانی سوریه نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار درآمد داشته است.

 

http://www.aksam.com.tr/guncel/pkk-gocmenlerin-yilda-300-milyon-sini-caliyor/haber-439941

 

http://www.haber7.com/guncel/haber/1540965-umut-taciri-pkk

 

 

طبق صفحه ۳۰۳ گزارشی که وزارت امورخارجه امریکا در مارس سال ۲۰۱۵ منتشر کرده است حجم هروئین  به دست آمده در ترکیه نسبت به سال گذشته ۲۰۰ درصد افزایش داشته است طبق همین گزارش متاسفانه اکثر قاچاقچیان مواد مخدر در ترکیه از لحاظ اتنیکی کرد و یا ایرانی هستند. در مورد ایرانی بودن قاچاقچیان  اینکه در مرزهای غربی ایران گروههای مسلح پانکردی تمام مبادلات قاچاق از هر نوعی را در انحصار خود دارند بر هیچ ایرانی پوشیده نیست.

طبق همین گزارش پلیس ترکیه موفق به کشف لابراتوراهای تولید هروئین در مرزهای جنوب شرق ترکیه نزدیک به مرز ایران شده است.

http://www.state.gov/documents/organization/239560.pdf

 

 

در گزارش وضعیت تروریسم در اتحادیه اوروپا که توسط سازمان پلیس اتحادیه اوروپا در سال ۲۰۱۵ منتشر شد آمده است :

از آنجای که حزب کارگران کردستان جز لیست ترور اتحادیه اوروپا است این حزب تشکیلاتهای وابسته به خود را با اسامی مختلفی در اتحادیه اوروپا ثبت کرده است اما این اسامی مختلف تغییری در ماهیت و ساختار این تشکیلاتها نداشته است. تشکیلاتهای مانند فدارسیون انجمنهای کردی در اوروپا که بعدها به فدراسیون انجمنهای کردی آلمان تغییر نام داد. طی همین گزارش وقتی در اکتبر سال ۲۰۱۵ شهر کوبانی در سوریه در محاصره اعضای داعش قرار گرفت تظاهراتهای زیادی در کشورهای عضو اتحادیه برای دفاع از کوبانی بر ضد داعش از طرف طرفداران حزب کارگران کردستان و همتای سوریه ای آن ی.پ.گ به منظور تحت فشار گذاشتن کشورهای اتحادیه اوروپا و تهییه سلاح برای آنها صورت پذیرفت.

 

دو نکته در این گزارش کوتاه وجود دارد یکی انکه دلیل تظاهرات برای کوبانی را تهییه سلاح برای حزب تروریستی کارگران کردستان میداند ، و دوم اینکه حزب ی.پ.گ در رژوئای سوریه را رسما به عنوان همتای حزب کارگران کردستان شناخته است است.

 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/p_europol_tsat15_09jun15_low-rev.pdf

 

 

در گزارش که  پلیس اتحادیه اوروپا در مورد تروریسم در سال ۲۰۱۳ منتشر کرده بود در مورد حزب کارگران کردستان آمده است

 

حزب کارگران کردستان از اتحادیه اوروپا به عنوان پایگاهی برای تبلیغات، پشتیبانی لجستیکی و آموزش جنگویان بلقوه استفاده میکنند. حمله حزب کارگران کردستان به معلمان از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ صد در صد و حمله این حزب به مدارس ۶۰ درصد افزایش داشته است. در اگوست سال ۲۰۱۲ شش نفر از جامعه کرد ساکن در جنوب فرانسه به اتهام تلاش برای انجام عملیات تروریستی دستگیر شدند، همچنین ۸ کرد در دانمارک به دلیل به دست آوردن۱۸ میلیون یورو از طریق اخاذی برای کمک به حزب کارگران کردستان دستگیر شدند که این به شکلی ابتدای منبع مالی تلوزیون روژ تیوی که تبدیل به رسانه اصلی حزب کارگران کردستان شده است را مشخص میکند.

 

در اوریل ۲۰۱۲ پلیس فرانسه یکی از رهبران ارشد سازمان اتحادیه جوامع کرد در اوروپا را به اتهام تلاش برای تهیه اسلحه های درجه نظامی برای حزب کارگران کردستان بازداشت کرد.

در دسامبر سال ۲۰۱۲ پلیس هلند ۵۵ نفر را در یک جلسه مخفی حزب پ.ک.ک که در  پارک تعطیلاتی در هلند برگزار شده بود را به جرم ساخت کمپ آموزش نظامی دستگیر کرد.

در این گزارش آمده است که حزب کارگران کردستان برای تامیین مالی عملیاتهای ترور خود از قاچاق مواد مخدر و گرفتن سهم از هر قسمت از قاچاق مواد مانند حمل آن از ترکیه به اوروپا و توزیع و فروش ان در اتحادیه اوروپا  استفاده میکند.

از دیگر منابع مالی آن میتوان به قاچاق انسان و قاچاق سیگار و پولشوی اشاره  کرد.

 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/europol_te-sat2013_lr_0.pdf

 

در مقاله ای که در سایت فدراسیون دانشمندان آمریکا با تیتر نقش پ.ک.ک در قاچاق مواد مخدر در سطح جهان منتشر شد اعلام شده است که ترکیه به واسطه موقعیت جغرافیای خود و قرار گرفتن بین دو قاره آسیا و اوروپا دروازه ورود ۷۰ درصد از هروئین اتحادیه اوروپا است و حزب پ.ک.ک در تجارت و حمل و نقل این میزان هروئین نقش اساسی و کلیدی بر عهده دارد.

در این گزارش آمده است که پس از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ در ترکیه تعداد زیادی از اعضای گروه تروریستی پ.ک.ک وارد اتحادیه اوروپا شدند که نقش منابع انسانی پ.ک.ک در اتحادیه اوروپا را بازی میکنند در ادامه همچو گزارشات دیگر بین المللی به دست داشتن ایرانیان در قسمتی از قاچاق در اتحادیه اوروپا که بعد از انقلاب سال ۱۹۷۹ به اتحادیه اوروپا مهاجرت کردند اشاره شده است اما دو خط پایین تر منظور خودش از ایرانیان را به شکلی مشخص تر بیان کرده میگوید: در نهایت  پلیس ایتالیا، المان، هلند و کشورهای اسکاندیناوی بعد از سال ۱۹۹۳ از احاطه پ.ک.ک در قاچاق مواد و اسلحه در اتحادیه اوروپا پرده برداشتند.

طبق همین گزارش بین سالهای ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۴ به طور متوسط ۲۱ تن حشیش و ۲.۶ تن مورفین توسط حزب پ.ک.ک قاچاق شده است تا منابع مالی لازم برای خرید اسلحه و ترور را تامیین کند.

طبق گزارش سازمان پلیس بینالملل اینتر پول در سال ۱۹۹۲ نزدیک به ۱۷۸ تشکیلات کردی مرتبط با قاچاق مواد در اتحادیه اوروپا کشف شده است. در همین گزارش در سال ۱۹۹۴ افسر پلیس آلمان اعلام کرد که ۸۰ درصد از حجم مواد مخدر اتحادیه اوروپا با حزب کارگران کردستان مرتبط است.

 

 

http://fas.org/irp/world/para/docs/studies5.htm

 

 

لینک زیر از سایت ویکیلیکس میتوانید به صورت فشرده ماهیت حزب کارگران کردستان را توضیح دهید، برای اطلاعات بیشتر خوانندگان میتوانند فایل ماکروسافت وورد را از لینک زیر دانلود کنند.

در فایل می خوانیم : بودجه حزب کارگران کردستان ۸۶ میلیارد دلار میباشد، هدف این حزب افزایش فشار و نفرت بینالمللی بر علیه جمهوری ترکیه است، طبق برآورد سازمان جاسوسی دولت بریتانیا ۴۰ درصد از تمام هروئین موجود در اتحادیه اوروپا را پ.ک.ک تامین میکند، از حامیان حزب کاگران کردستان میتوان به احزاب چپ آلمان، ایتالیاو فرانسه اشاره کرد حتی دولت یونان جزایری را در اختیار حزب کارگران کردستان قرار داده است تا از آنها برای آموزش نظامی افراد خود استفاده کند.طبق همین نوشته یوگنی پریماکوف وزیر خارجه فدراسیون روسیه و ریس سازمان اطلاعات خارجی روسیه از حامیان حزب کارگران کردستان هستند در میان حامیان این حزب بیوه  دانیل میتران ریس جمهور سابق فرانسه هم وجود دارد او در سال ۱۹۹۸ طی نامه به عبدالله اوجالان از عبارت ریس جمهور عزیز استفاده کرده در ادامه مقاله میگویدک: من متعهد هستم تا برای صلح در کنار شما بمانم اراتمند شما دانیل میتران.

وزارت کشور آلمان تعداد هواداران این حزب در آلمان را ۱۱ هزار نفر تخمین میزند. ادامه را لینک زیر مشاهده فرمایید.

 

 

https://wikileaks.org/gifiles/attach/8/8595_PKK%20FUNDING%20OPERATIONS%20AND%20METHODs.doc

 

 

 

 

در پایین به جنبه های دیگر ترور احزاب پانکردیسم اشاره خواهد شد.

 

در سال ۲۰۱۳ حزب کارگران کردستان با پرتاپ مولوتوف به سمت اتوبوس شهری باعث آتش گرفتن دختر بچه ۱۷ ساله ای به نام سراب اسر شد پس از تحقیقات پلیس و برسسی دوربینهای مداربسته پنج نفر از اعضای حزب کارگران کردستان دستگیر شدند که سن همه انها کمتر از ۱۸ سال بود. سراب اسر پس از روزها مبارزه با سوختگی در بیمارستان جان خود را از دست داد.

 

http://www.milliyet.com.tr/Yasam/HaberDetay.aspx?aType=HaberDetayArsiv&KategoriID=5&ArticleID=1160146

 

http://www.milliyet.com.tr/serapinkatillerinincezasibellioldu/gundem/gundemdetay/18.04.2013/1695408/default.htm

 

حمله  افراد مسلح حزب کارگران کردستان به یک شرکت راهسازی و آتش زدن ۳۵ ماشین راهسازی

 

http://www.trtturk.com/haber/35-is-makinesi-yakildi-146398.html

 

 

قتل عام کارگران معدن سلدیرن در ترکیه

 

در تاریخ ۵ سپتامبر سال ۱۹۹۵ حزب کارگران کردستان با حمله به یک معدن در روستای سلدیرن از توابع شهر حاتای ترکیه ۹ نفر از معدنچیان را به رگبار میبندند که ۸ نفرشان کشته شده یک نفر ار معندچیان جان سالم به در میبرد.

 

اعضای پ.ک.ک مبلغی به ارزش ۲۶۰۰ مارک و یک کامیون در اختیار دو معدنچی قرار میدهند از آنها می خواهند تا برایشان از شهر غذا تهیه کنند، و انها را تهدید میکنند که اگر برنگردند بقیه معندچیان را به قتل میرسانند.

 

حزب کارگان کردستان ماجرای حمله به معدن و کشتار معندچیان را در ارگان خبری خود در لینک زیر توضیح میدهد.

 

http://www.serxwebun.org/arsiv/165/index.html#/5/zoomed

 

 

قتل عام روستای یوالی و پچنک و به رگبار بستن کودکان سه ساله و پنج ساله

 

پنج ساعت پس از سفر نخست وزیر وقت ترکیه تورگون اوزال به شهر ماردین در تاریخ ۸ جولای سال ۱۹۸۷ تروریستهای حزب کارگران کردستان با حمله به روستای یوالی از توابع شهر ماردین ترکیه تنها از یک خانواده ۹ نفر را به قتل میرسانند که از این ۹ نفر ۷ نفرشان کودک و دونفرشان زن بودند. در همان لحظه یک گروه مسلح دیگر از تروریستهای حزب کارگران کردستان به روستای پچنک در فاصله ۲۰ دقیقه ای از روستای یوالی حمله میکنند . طی این حمله ۱۶ زن و کودک را به رگبار بسته به قتل میرسانند. بعد از کشتار روستای یوالی مردم از روستاهای همجوار برای گفتن تسلیت با مینی بوس  به این روستا سرازیر میشوند، اما این مینی بوس در اثر انفجار بمب کنار جاده ای حزب پ.ک.ک منفجر شده ۳ نفر کشته ۱۳ نفر زخمی میشوند.

 

از قتل عام یوالی تنها یک نفر با نام لطیفه داغ زنده میمانند او در مورد نحوه کشته شدن ۶ فرزند خود میگوید:

در طبقه بالا بودم به همه گفتند بیرون بیایید با شما کاری نداریم اما من بیرون نیامدم تمام ۶ فرزند من در طبقه پایین را یکی یکی کشتند و  نفر آخر افراد مسلح خانه را اتش زده خارج شد.

اسامی و سن کشته شدهگان به شرح زیر است:

دینان داغ ۱۴ ساله، فیراچ داغ ۳ ساله، ترکان داغ ۵ ساله، حاربیه داغ ۱۲ ساله، لاکمان داغ ۸ ساله، سلیم داغ ۷ ساله، بیرکادم داغ ۷۰ ساله، صالح داغ ۷ ساله، روحییه داغ ۳۵ ساله.

 

حزب کارگان کردستان در ارگان خبری خود مسئولیت این جنایات را به عهده میگیرد.

 

http://www.serxwebun.org/arsiv/67/#/3/zoomed

 

کشتار معلمان و کودک دوساله آنها در روستای  یول الان

 

در تاریخ ۲۵ اکتبر سال ۱۹۹۳ پس از فرمان عبداله اوجالان مبنی بر حمله به تمام افرادی که پاسپورت جمهوری ترکیه دارند. عبدالله نافیز معلم درس جغرافیا  و ارگین کوموت در مقابل مدرسه با رگبار سلاح اتوماتیک به دست حزب کارگران کردستان به قتل میرسند، پس از آن اعضای گروه تروریستی حزب کارگران کردستان به روستای دوزجه آمده و زن و شوهر معلم بایرام تکین و یاسمین تکین و دختر ۲ ساله انها با نام بتول را به رگبار میبندند.

روزنامه سرکزوبون ارگان خبری حزب کارگان کردستان مسئولیت این قتل را با این تیتر قبول میکند: ۴ معلم همکار دشمن درروستای یول الان مجازات شدند!

 

http://serxwebun.org/arsiv/143/#/25/zoomed

 

 

قتل عام دهکده میلان و کشتن کودکان شش روزه و سه روزه

 

در تاریخ ۱۹ و ۲۰ اگوست ۱۹۸۷  افراد مسلح حزب کارگان کردستان برای ورود به روستای کیلیچ کایا از توابع شهر سیرت از سه جهت وارد دهکده میلان شده با محافظان روستا درگیر شده و پس از ورود به دهکده افراد زیر را به قل میرسانند:

حلیت دمیر ۵ ساله ، صبریه باشتاش ۱۰ ساله، ناجیه باشتاش ۳ ساله، زینب باشتاش ۶ روزه، فوات باشتاش ۷ ساله، حمید باشتاش ۱۴ ساله، حازینه باشتاش ۷ ساله، حاجی باشتاش ۱۲ ساله، بهار نارین ۳ روزه، حالیسه نورین ۴ ساله، هدیه نارین ۵ ساله، سلیمان دوندار ۱۰ ساله، کمال دمیر ۱۰ ساله، …..
 

حزب کارگران کردستان در ارگان خبری خود مسئولیت آن را بر عهده گرفته است.

 

http://www.serxwebun.org/arsiv/13ozeltebax/files/assets/downloads/page0031.pdf

 

به رگبار بستن کودک ۱۳ ساله

 

در ۱۲ جون سال ۱۹۸۷ جهت ایجاد رعب و وحشت در صنف روزنامه نگاران حزب کارگران کردستان به خانه محمد چاغداش نماینده روزنامه ملیت ترکیه حمله کرده به سمت خانه او مواد منفجره پرتاب میکند خواهرزاده ۱۳ ساله محمد چاغداش برای فرار از خانه اقدام میکند که از طرف افراد مسلح حزب کارگران کردستان به رگبار بسته شده کشته میشود .

سازمان روزنامه نگاران جنوب شرق ترکیه با انتشار بیانیه ای این قتل وحشیانه را محکوم میکند.

ارگان خبری حزب کارگران کردستان مسئولیت این عملیات را قبول میکند.

 

http://serxwebun.org/arsiv/67/

 

http://www.cumhuriyetarsivi.com/katalog/192/sayfa/1987/6/13/12.xhtml

 

کشتار روستای گونیجه و کشتن زنان حامله

 

در ۲۲ سپتامبر سال ۱۹۸۷ گروههای مسلح حزب کارگران کردستان با حمله به روستای گونیجه  از توابع شهر شیرناک جمهوری ترکیه ۱۱ نفر از اهالی روستا را به رگبار میبندند طی این عملیات ترور ۵ زن که دو نفرشان حامله بود کشته میشوند، همراه انها ۴ کودک دیگر نیز در اثر شلیک سلاحهای اتوماتیک در دم جان میدهدن.

 

حزب کارگران کردستان در ارگان خبری خود مسئولیت این حمله را به عهده میگرد

http://www.serxwebun.org/arsiv/69/#/2/zoomed

 

 

 

قتل عام روستای پینارجیک و کشتن ۱۶ کودک و ۶ زن

 

در تاریخ ۲۲ جون سال ۱۹۸۷ گروههای مسلح حزب کارگران کردستان وارد روستای ۶۰ نفره پینارجیک شده و با سلاحهای اتوماتیک به خانه محافظان روستا حمله ور شده و سی نفر از اهالی روستا را به قتل رساندند که در میان آنها ۱۶ کودک و ۶ زن نیز دیده میشد. پس از قتل عام روستا گروه ارتش ملی نجات بخش کردستان اعلامیه ای با این مضمون در روستا پخش میکند:

ای دشمنان کرد و کردستان و ای نوکرهای بی ارزش استعمار فاشیزم ترک: هیچ قدرتی نمیتواند شما را از گلوله های قدرت رهای بخش خلق برهاند، قبل از انکه بیش از این مرتکب جنایت بر علیه خلق شوید تسلیم ارتش ملی ازادی بخش کردستان شوید، از خلق طلب بخشش کنید و جزای اعمال خورد را بپردازید.

 

حزب کارگران کردستان در ارگان خبری خود مسئولیت این عملیات را بر عهده میگیرد.

 

http://www.serxwebun.org/arsiv/66/files/assets/downloads/page0003.pdf

 

 

قتل عام شهر سووار و کشتن ۱۱ کودک

 

در تاریخ ۲۱ جولای سال ۱۹۹۴ گروههای مسلح حزب کارگران کردستان برای کشتن محافظان روستا وارد دو روستا با نامهای منده و  اسکیلان ازتوابع شهر سووار شده ۲۱ نفر را به رگبار بسته به قتل میرسانند از میان کشته شدگان ۱۱ نفرشان کودک بود.

 

حزب کارگران کردستان در ارگان خبری خود مسئولیت این کشتار را بر عهده میگیرد.

http://serxwebun.org/arsiv/145/#/23/zoomed

 

 

متاسفانه مطرح کردن تمامی این جنایات در یک مقاله غیر ممکن است اما طی آمار سازمان بین المللی ضد تروریسم وابسته به دولت ایلات متحده امریکا حزب کارگران کردستان به رهبری عبدالله اوجلان مسئول مرگ بیش از ۴۵هزار انسان در ترکیه است.

http://www.nctc.gov/site/groups/kgk.html

 

 

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد تاریخچه عملیتهای ترور حزب کارگان کردستان به لینکهای زیر مراجعه فرمایید

 

 

http://serbestiyet.com/Yazarlar/90li-yillar-sizin-de-bildiginiz-gibi-degil-163851

 

http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yildiray-ogur/587624.aspx

 

http://www.pkkeylemleri.com/

 

این درحالی است که تلاشهای سیتماتیک وسیعی با حمایت مستقیم احزاب سیاسی و نظامی پانکرد و عده کمی از ایرانیان انجام شد تا بر روی تمامی این حقایق و فلاکتها سرپوش گذاشته شود. اوج این دروغگویها را میتوان در جریان جنگ کوبانی دید که انتخابی بود بین بد و بدتر. دوستان نویسنده و هنرمند ایرانی ما مقالات و کاریکاتورهای بسیاری برای تبلیغ آزاد بودن زن در جامعه کرد منتشر کردند، در یک دست شیشه شیر برای کودکان و در دست دیگر اسلحه.

کسی اعتراض و مشکلی با این موضوع که رای ۴۰ هزار نفر در قبلیه بادیکان تنها با موافقت ریس قبلیه به فروش میرسد ندارد. دماغ زنان بریده میشود، انگشتانشان بریده میشود، سنگسار میشوند، ختنه میشوند، به یک چهارم آنها از طرف خانواده خودشان تجاوز میشود، دختران خرد سال به عنوان زن سوم ازدواج میکنند و همه اینها فراتر از اتفاقات موردی، تبدیل به فرهنگ اجتماعی چند هزار ساله شده است.

از همه تاسف بار تر سیاسیون پانکردی هستند که در تلوزیونهای بینالمللی زبان مادری و داشتن دولت را جز حقوق ابتدای مردم کرد میدانند اما مشکلی با مسائل مطرح شده بالا ندارند از دید آنها تنها چیزهای میتواند جز حقوق مردم مظلوم کرد تلقی شود که قابلیت تبدیل کردن روئسای عشیرت به ریس دولت را داشته باشد و اگرنه ارزش مطرح شدن ندارد. آنها به دنبال ساخت دولت و احیای حقوق بشری هستند که شامل توقف سنگسار در دولت اقلیم شمال عراق نمیشود

در مواجهه با تروریسم باید به این دو نکته دقت کرد نکته اول این است که ما تروریسم خوب نداریم تمام انواع تروریسم خطرناک و مهلک هستند، دومین نکته بسیار مهم این است که مذاکره با تروریسم غیر ممکن است با تروریسم باید جنگید.

 

با مشاهده وضعیت اسفبار عراق و سوریه میشود به اهمیت و عمق اثرگذاری رفتارهای سیاسی ما بر سرنوشت کشور پی برد. حمایت از پانترکیسم، پانکردیسم و دگیر پانهای موجود صرفا به خاطر احساسات سطحی کودکانه میتواند اثرات مهلکی در آینده خانوادهای ایرانی و مملکت ما داشته باشد. تاکید بر اهمیت برپای حاکمیت قانون و حقوق شهروندی برابر برای هر ایرانی آرمانهای است که باید جایگزین نفرتها و احساسات زودگذر و سطحی ما باشد.

در لینک زیر میتوانید ۵۶.۴ مگابایت از بیانیه های ارمنی ها، آشوریها، یزیدی ها؛ اعراب و ترکمنها و سازمان عفو بینالملل، دیدبان حقوق بشر و پلیس اروپا و ویکیلیکس را که بر ضد دولت اقلیم کردستان و احزاب کردی سوریه صادر شده است را یکجا دانلود کنید

https://www.4shared.com/rar/vfOg1v1tei/Pan_Kurdism.html

 

پاینده ایران

روزبه آذرگون

دانشجوی رشته زبانها و فرهنگهای ملل خاورمیانه

۲۰۱۵.۱۰.۹

Azergun@uw.edu, Azergun@u.wahington.edu

University Of Washington, Middle East Languages And Civilizations

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)