مشهورترین برنامه تلوزیونی جمهوری ترکیه با مجریگری “اوکان بایولگن” با لحنی طنزآمیز دزدی کلیپ و آهنگ توسط بزرگترین خوانندگان پاپ ترکیه مانند ” سردار اورتاچ” “هانده ینر” دمت اکالین” و غیره … را نقد میکند

سریالهای بی مایه ترکی توسط همین مجری بارها مورد تمسخر قرار گرفته است. تقریبا ۱ ساعت از برنامه ۲ ساعته هفتگی او به نقد و تمسخر برنامه های تلوزیونی ترکیه میگذرد. که در آینده منتشر خواهد شد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)