مژده، مژده و باز هم مژده. پس از ماهها تحقیق و فرستادن ایمیل به پرفسورها و دانشجویان رشته کتابداری علوم اطلاعاتی در دانشگاههای امریکا نهایتا بهترین استاد این رشته در دانشگاه کالیفرنیا برکلی و دانشگاه ایلینویز امریکا در این رابطه کمکهای فراوانی کردند و در نهایت توانستم از خود تیم محتوای مجله پینت هووس اسکن بسیار با کیفیت از مقاله رضا براهنی نادان بت چپهای ایران به دست بی آورم، او در این مقاله فانتزیهای علمی تخیلی سکسی خود در زندانهای دولت شاه را تعریف میکند، مقاله او را میتوان قسمتی از ماشین تبلیغات دروغگوی چپها و ملی مذهبیهای ایران بر ضد شاه دانست

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)