این اطلاعات دروغین برای چه به مردم داده میشود من متوجه نمیشوم؟ آیا مثلا این وطن پرستی است. با زور و عناد میگویند کلیسای ترک آلبان، اصلا کلیسای ترک آلبان وجود خارجی ندارد. زبان آلبانهای قفقاز زبان اودی است و آنها هرگز به ترکی سخن نمیگفتند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)