صفحه‌ی ویژه‌ی

محمد محب علی

باور دارم که ما شایسته زندگی در کشوری آزاد هستیم, جمهوری اسلامی سزاوار حکومت بر ما نیست و اصلاح ناپذیر است.با آن مبارزه کنیم تا جهل استبداد از وطن زدوده شود.

آخرین مطالب :

جنگ آب اصفهان

سنگ قبر قشنگ


ننه انقلاب


تماما پزشک

پلیس قانون شکن

کارد اسلام و پنیر دموکراسی

همجنس گرا یا دگرباش


آخوند شیشه ای

کلاغ پر،٣٠٠ میلیارد دلار پر، خاوری پر


امام با هواپیمای فوکر ١٠٠ آمد

بن بست پاستور

آخرین نظرات توسط نویسنده محمد محب علی