واقعا در حیرتم که چه چیزی در این لباس مقدس نهفته است که با به تن کردن آن حتی انسانی کامل نیز تبدیل به موجودی غیر قابل تحمل میگردد. آری، لباس مقدس پلیس را میگویم.

خشونت پلیس نه مختص به بلاد نکبت زده ماست که مساله ای جهانی شده است. جان بر کفانی که مسول حاکم کردن قانون میشوند خود قانون شکن و متخلف!

رخداد های آفریقای جنوبی در کشتار معدنچیان معتصب توسط پلیس که در آن معدنچیان توسط دادستان متهم به قتل شدند! رخداد های سالهای ١٩٩١ لوس آنجلس که ضاربان مردی سیاه پوست در دادگاه تبرئه شدند(از اتفاق ضاربان پلیس بودند) و آشوب های بعد از آن!کشته شدن مردی برزیلی(با چهره ای شرقی و خاورمیانه ای) توسط پلیس بریتانیا به ظن مشکوک بودن در رخدادهای تروریستی لندن در ٢٠٠۵!کشته شدن مردی باز هم رنگین پوست توسط پلیس نروژ در ٢٠٠٣ هنگام بازداشت (فشار دادن وی به زمین تا حد مرگ) و از قضا باز هم مبری شدن نیروی پلیس از اعمال خشونت و موارد بی شمار دیگر حتی در کشورهای فوق دموکراتیک چهره این حافظین قانون را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

پلیس ایران که قربانش بروم، در زمره فوق خشن ترین نیروهای پلیس در دنیاست نیز از آفت قانون شکنی در امان نیست.

اما در کشور ما قیف تخلفات پلیس معمولا وارونه گشته و بالادستی ها عمدتا تخلف بیشتری میکنند.

مصاحبه سردار رادان با واحد مرکزی خبر در مورد جشن چهارشنبه سوری خود مصداقی بارز از قانون شکنی مردی حافظ قانون است.

بنابر همین قوانین موجود کشور که البته بهترین نیز نیست، بازداشت افراد توسط پلیس فقط ٢۴ ساعت مجوز قانونی دارد و پرونده پس از تکمیل بایستی که به دادسرا و یا دادگاه ذی صلاح فرستاده شود و قرار بازداشت یا زندان به متهم یا متهمه تفهیم گردد. قانونا سردار رادان هیچ گونه صلاحیتی برای بازداشت افراد خاطی(میلیون ها ایران دوست که شادی آخر سال میکنند) ندارند. سردار رادان شاید که در ورای مسولیت خویش رادانیزکی(بر وزن کهریزک) اداره میکنند که اینگونه بی پرده و صریح از مسولیت های خویش فراتر سخن میگوید؟!

امید است که سردار مورد توبیخ، مافوق(؟) قرار گیرد، که ای ناپخته چه گویی فراتر از قوانین ساری کشور؟! براستی مسول کیست.
تصویر قانون مرد قانون شکن با انبوهی از ماه و ستاره بر شانه.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)