در خبر ها آمده بود که آقای خاوری رییس متواری پیشین بانک ملی ایران از سوی اینترپل تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.

این خبر شاید در وهله اول، بسیاری از ما نگرانان به وضعیت آشفته داخلی را تسلی دهد که شاید و فقط شاید اندکی از ٣٠٠ میلیارد وجوهات ملی بر بادرفته ما را به خزانه ملی بازگردانیم.

اما حقیقت ماجرا این است که تعقیب قضایی خاوری از سوی پلیس بین الملل که به در خواست مقامات ایرانی انجام گرفته، کاری پوچ و بیهوده است. باور کنید جناب خاوری حتی از این اقدام افسرده هم نیست!

آقای خاوری و وکلای ایشان به خوبی میدانند که موازین و مقرارت بین المللی در این زمینه به وضوح و آشکارا از آقای خاوری حمایت نموده و ایشان با خیالی تخت تر از پیش نیز اقدام به میل ٣٠٠ میلیارد دلار ما مینمایند، البته شاید رد بول (Red Bull) ی هم روش!

بررسی حقوقی

پیمان نامه مورخ‌ ۱۲ مه‌ ۱۹۲۶ و ۳۰ ژوئن‌ ۱۹۲۸ یا به‌ موجب‌ کنوانسیونهای‌ مورخ‌ ۲۸ اکتبر ۱۹۳۳ و ۱۰ فوریه‌ ۱۹۳۸ یا پروتکل‌ مورخ‌ ۱۴ سپتامبر ۱۹۳۹ یا اساسنامه‌ سازمان‌ بین‌المللی‌ حقوق پناهندگان‌ در کشورهای آزاد به رسمیت شناخته شده است. در ماده ٣٣ این پیمان جهانی آمده است:

ماده‌ ۳۳ ـ منع‌ اخراج‌ یا اعاده‌

١- هیچیک‌ از دول‌ متعاهد(ازجمله کانادا) به‌ هیچ‌ نحو پناهنده‌ای‌ را به‌ سرزمینهایی‌ که‌ امکان‌ دارد بعلل‌ مربوط‌ به‌ نژاد، مذهب‌، ملیت‌، عضویت‌ در دسته‌ اجتماعی‌ بخصوص‌ بادارا بودن‌ عقاید سیاسی‌، زندگی‌ یا آزادی‌ او در معرض‌ تهدید واقع‌ شود تبعید نخواهند کرد یا باز نخواهند گردانید.

٢- اما پناهنده‌ای‌ که‌ طبق‌ دلائل‌ کافی‌ وجودش‌ برای‌ امنیت‌ کشوری‌ که‌ در آن‌ بسر می‌برد خطرناک‌ بوده‌ یا طبق‌ رأی‌ قطعی‌ دادگاه‌ محکوم‌ به‌ ارتکاب‌ جرم‌ یا جنایت‌ مهمی‌ شده‌ و مضر بحال‌ جامعه‌ کشور تشخیص‌ داده‌ شود نمی‌تواند دعوی‌ استفاده‌ از مقررات‌ مذکور در این‌ ماده‌ را بنماید.

از لحاظ حقوقی چون ایران کشوری است که در زمره پایمال کنندگان حقوق بشر و مجازات گری اعدام کننده است، عملا و بنا بر قوانین کشور کانادا و عهد نامه های بین المللی، آقای خاوری قابل استرداد به کشوری مانند ایران نیست.

مطلب به قدری پیش پاافتاده و مبتذل است که گمان آن میرود که حتی حقوق دانان پلیس بین الملل پرونده را نگشوده، مختومه کنند. آقای خاوری به هر حال مصون از اخراج به ایران خواهند بود.

بلی جان آقای خاوری بیش از ٣٠٠ میلیارد دلار میارزد و این است ارزش انسان در جوامعی پیشرفته.

نکته بعدی احتمالا منافع ملی کشور کانادا است! کدامین کشور ابلهی به این مبلغ هنگفت که توان تولید میلیون ها فرصت شغلی و اقتصادی را دارد نه میگوید، دزد را محاکمه میکند و اموال مسروقه را هم عودت میدهد؟!

به مقامات جمهوری اسلامی توصیه میشود، که خاوری را فراموش کنند و خاوری های داخلی دیگر را دریابند که دیگر چنین نشود و چنان سرمایه ملی مان به تاراج نرود.

نوش جانتان جناب خاوری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)