صفحه‌ی ویژه‌ی

Hofal1951

آخرین مطالب :


شکست پروژه تک ملت سازى در ایران و اسرائیل


نژاد پرستی در ادبیات فارسی: از هدایت و علوی تا درویشیان و بادکوبه‌ای


مصدق و مساله ملیت ها در ایران


چهار شهروند اهوازی اعدام شدند؛ باز هم اعدام عرب‌ها


زنجیر بشکن بلوچ


پارادکس عرب بودن و ایرانی بودن اهوازی‌ها


شاملو، شما چرا؟


شووینیسم قوم گرا یا شووینیسیم چیرگان؟


از عبادان ما تا آبادان دریا بندرى


داریوش آشوری و مقوله دولت – ملت در ایران


وقتی مجتبی مینوی، نیما یوشیج «طبری» را تحقیر می کند


از نمایش تشییع جنازه تا کارتون موشک پرانی


خون گرم «جراحی»


طلوع هلال ناپارسی در آبان خونین ۹۸


فرستاده ناصرالدین شاه: عربستان (خوزستان کنونی) اسما جزو ایران است


جهان عرب در تکاپو؛ تظاهرات گسترده در لبنان


دموکراسی در تونس آیا تکثیر می شود؟


ایران؛ بازمانده یک امپراتوری با ساز و کار استعمار داخلی


بیانیه ۱۴ فعال کرد و عرب


سرنوشت عبرت آموز دیکتاتور و حضور ملت آمازیق در قیام الجزایر


شکرالله پاک نژاد، نماد پایداری و دوست خلق های ایران


تشنه در صحرای نفت

از اهواز تا دانمارک؛ شبح خلق عرب ووقاحت ج ا ا

بررسی چرایی انکار قوم یا ملتی به نام فارس


باردیگر نوای نفرت انگیز نژادپرستی در تهران


زبان، نماد و ثقل ملیت ها در خیزش نود وشش


تبریز با رژیم است یا برنامه ای دیگر دارد؟ (نگاهی به نقش ترک ها و دیگر ملیت ها در جنبش دی)


عرب ستیزی، آزاد و رسمی و تبعض ستیزان عرب در معرض سرکوب وزندان


گفتگوی بنی طرف با بیژن فرهودی در باره پیامدهای ترور احمدمولی


آیا با قتل صالح، کفه به سود حوثی ها می چرخد؟