صفحه‌ی ویژه‌ی

Hofal1951

آخرین مطالب :


از طباطبایى تا پهلوى؛ نژادپرستى نهادینه و قیاس با جهان عرب


ظهور ستون اصلی انقلاب در درون ایران


وکالت به چه کسی؟


ناگفته های شبه ممنوع در انقلاب کنونی


آسیب شناسى جنبش سراسرى؛ یک نگاه سریع


‘سایه’ شاعر من نیست


حقوق ملیت‌ها در هاله ابهام بیانیه شورای تصمیم


عبادان است یا آبادان؟ عرب است یا غیر عرب؟


ما عاشقان جلادهامان


علیه کودتای نظامی و در دفاع از دموکراسی و فدرالیسم در سودان


زبان های نا پارسی در ایران؛ از سروری تا بردگی


شکست پروژه تک ملت سازى در ایران و اسرائیل


نژاد پرستی در ادبیات فارسی: از هدایت و علوی تا درویشیان و بادکوبه‌ای


مصدق و مساله ملیت ها در ایران


چهار شهروند اهوازی اعدام شدند؛ باز هم اعدام عرب‌ها


زنجیر بشکن بلوچ


پارادکس عرب بودن و ایرانی بودن اهوازی‌ها


شاملو، شما چرا؟


شووینیسم قوم گرا یا شووینیسیم چیرگان؟


از عبادان ما تا آبادان دریا بندرى


داریوش آشوری و مقوله دولت – ملت در ایران


وقتی مجتبی مینوی، نیما یوشیج «طبری» را تحقیر می کند


از نمایش تشییع جنازه تا کارتون موشک پرانی


خون گرم «جراحی»


طلوع هلال ناپارسی در آبان خونین ۹۸


فرستاده ناصرالدین شاه: عربستان (خوزستان کنونی) اسما جزو ایران است


جهان عرب در تکاپو؛ تظاهرات گسترده در لبنان


دموکراسی در تونس آیا تکثیر می شود؟


ایران؛ بازمانده یک امپراتوری با ساز و کار استعمار داخلی


بیانیه ۱۴ فعال کرد و عرب