بیانیه کانون مبارزه با نژاد پرستی در ایران

جاسم را اعدام کردند. جاسم ها را اعدام مى کنند. جاسم حیدرى، على خسرجى، حسین سیلاوى و ناصر خفاجیان را دیروز در اهواز اعدام کردند. تشنگان به خون بلوچ و عرب، خون ما را مباح کرده اند. یکى را با فتواى مذهبى و دیگرى را با فتواى نژادى. از جنایت علیه بشریت در مرداد ١٣٠۴ و کشتن ٢۴٠ شهروند عرب در محمره (خرمشهر) بگیرید تا اعدام این چهار نفر . دریایى از خون ما را از آنان جدا مى کند. دهه هاست که نفت و خون عرب به کابین ازدواج ناکامى بدل شده که بر مبناى توطئه و توحش و قتل و نژاد پرستى شکل گرفته است. این را ما نمى گوییم، شاه پیشین و تیمسار استاندار انقلاب نازاى ۵٧ گفته اند:” باید به هر شکلى همه چیز عرب ها تغییر یابد، زبان، سنت،فرهنگ و ملیت شان” و “باید تا مى توانیم عرب بکشیم”. اکنون سفاکان دادگاه هاى اهواز به نداى غریزه ى عرب کشى خود پاسخ داده و راه شاه و مدنى و خلخالى را ادامه مى دهند. زخم ناسور این اعدام ها را اگر در کنار افزایش تصاعدى قربانیان کرونا در استان قربانى آز و اهمال و مرکزیت آهنین دار الخلافه اسلامى-آریایى قرار دهیم به حجم عظیم درد مردم پى خواهیم برد. اما به آنان مى گوییم که نخل ما نامیراست و تا زمانى که مادر کارون نخل بزاید عرب زنده است.

شکی نیست که هیچ گونه دادرسی عادلانه در این پرونده ها وجود نداشته است و این چهار تن، قربانی کینه توزی سازمان های امنیتی شده اند که تاثیر فراوانی بر دادگاه ها دارند. اگر این افراد، چنان که ادعا می کنند، تروریست بوده اند و قرار بر اعدام تروریست ها باشد باید پیش از همه، سران آدمکش نظام و سپاه اعدام شوند. اما کانون مبارزه با نژاد پرستی در ایران – اساسا – با مجازات اعدام به طور کلی مخالف است و خواستار لغو این مجازات در ایران است.

این کانون همزمان با محکوم کردن این جنایت، بایکوت خبری رسانه ها در این زمینه را نیز نکوهش می کند.

شماره ۴۹/۲/۳/۲۰۲۱

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)