صفحه‌ی ویژه‌ی

ghahraman58

آخرین مطالب :


خودکشی


”روز نجات آذربایجان”. اوه نه!


در حاشیه شعارهای «رضا شاه روحت شاد»!


یاداشت “علی اکبر جوانفکر” با عنوان “انتقاد از رهبران” که از سایت دولت بهار حذف شد.


تاملی در مسله ملی: چرا فارسها تجزیه طلب نمی شوند!


اعلامیه کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان به مناسبت اعتراضات مردمی دیماه 1396


تاملی در اصل بیست و هفت قانون اساسی کشور


در باب شعار “نه غزه، نه لبنان، جانم فداى ایران”.


نگاهی به وظایف سازمانی بسیج در ایران


مصاحبه نشریه آذربایجان با امیر علی لاهرودی صدر فرقه دمکرات آذربایجان


عرفان حلقه؛ قربانی اختلاف تاریخی میان فقه و عرفان


“به امید دیدار” رفیق.به یاد زنده یاد محمد جراحی فعال کارگری


مواجه پدرسالارانه به فعل موسیقى


ما و همه پرسی استقلال “اقلیم کردستان” / سعید رضوی فقیه


ملل طبیعی و ملل مصنوعی: آیا ایران استثنایی در جهان است؟ میثم بادامچی


کُردستان و اسرائیل و دایه هاى مهربانتر از مادر


ناصر فکوهی در گفت وگو با « مردم سالاری »: روشنفکران و مدعیان تحصیلکرده بیش از همه به اختلافات قومی‌دامن می‌زنند


ناسازگارى رسالت مبارزه با فساد در قوه قضاییه


تأملی در همه پرسی استقلال کردستان


سند آموزشى ٢٠٣٠ یونسکو و سند تحول آموزش و پرورش.


هفتاد سال از شهادت قهرمانانه دادستان زحمتکشان فریدون ابراهیمی گذشت.


در نکوهش رای دادن


مصاحبه با دنیز ایشچى بمانسبت انتشار کتاب سولدوزون اولدوزلارى/ قهرمان قنبرى


بی کفایتی مسئولین در قبال سیل آذربایجان


مساله ملی و بعضی از تناقضات در مواجهه با این امر


زبان سامی؛ از سیاست نابودسازی تا رسمیت قانونی


سو و چرک در کنار آب و نان


یویوی سلطنتی رضا پهلوی


«قدرت ایران در تکه‌تکه شدن نیست»


معرفى کتاب سولدوزون اولدوزلارى( ستاره هاى سولدوز).

آخرین نظرات توسط نویسنده ghahraman58