١ جمهورى اسلامى ایران حامى تروریسم حزب الله و حماس در غزه و لبنان است و حتى اگر بخواهیم از صلح بین اسرائیل و فلسطین حمایت کنیم و کفه حمایتمان به طرف فلسطین بچربد، دخالت ایران در غزه و فلسطین بجز نکبت و بدبختى براى مردم فلسطین هیچ چیزى به ارمغان نیاورده است. مثلاً حمایت جمهورى اسلامى از تروریستهاى حماس و حزب الله چه ارمغانى براى مردم فلسطین و لبنان آورده است؟ بنظر من بجز اینکه بدبختى از این حمایت حاصل بشود هیچ حاصلى نداشته است، اصولاً این گروهها بفکر منافع فلسطین و لبنان نیستند و منافعشان در جنگ و ترور و بحران است که با پول جمهورى اسلامى این را به سرانجام مى رسانند و مردم فلسطین و لبنان را قربانى جنون یهودى ستیزى جمهورى اسلامى ایران مى کنند.
٢- دولتمردان جمهورى اسلامى ایران کل ایران را با ادعاى حمایت از فلسطین و حزب الله به گروگان گرفته اند. ما ذله شدیم آنقدر که حاکمان یهودى ستیز جمهورى اسلام همه زشتى ها و اعتراضات ما را به اسراییل نسبت مى دهند. نه اسرائیل منشاء همه بدیها است و نه فلسطین منشاء همه خوبى ها است. اختلاف بین اینها است و مطمعناً حقوق فلسطینیها تضییع شده است اما در نهایت ما باید سعى و تلاش کنیم و امیدوار باشیم که صلح بین این دو ملت و دولت برقرار شود. دولت یهودى ستیز جمهورى اسلامى ایران به کمتر از نابودى اسرائیل راضى نیست و بصورت جنون آمیز تمام امکانات کشور را براى عملى کردن این ایده شیطانى خویش قربانى مى کند. خوب مردم ایران خوشبختانه به این درجه از شعور و عقل رسیدند که برخلاف جمهورى اسلامى خواستار نابودى اسرائیل با هلوکاستى دیگر نشوند و این را با صداى بلند اعلام مى کنند که ما دشمن خونى اسرائیل نیستیم. اصلاً چرا باشیم؟ ما در نهایت بعنوان یک خارجى که حق راى در فلسطین و اسرائیل نداریم دورا دور مى توانیم براى فلسطین و اسرائیل ارزوى صلح بکنیم و اگر کارى هم از دستمان برآمد براى صلح بین این دو ملت اخلاقاً وظیفه داریم که از انجامش دریغ نکنیم. ما نه سر پیازیم و نه ته پیاز، این خواسته مشروع است که دخالت ویرانگر جمهورى اسلامى را در امور کشورهاى دیگر محکوم کنیم و اصولاً این دخالت ویرانگر با هیچ مکتب اخلاقى و دینى توجیه نمى شود. یعنى این خواسته مشروع مردم را نمى شود رد کرد.
٣- ضدیهودى گرى جزو مریضهاى مزمن است و بیش از دو هزار سال سابقه دارد، خوب با تربیت اسلامى ما هم که در پروسه تاریخ در ذهنمان نهادینه شده است و ما امروز شاهد این هستیم که این ضدیهودى گرى در فلان هخوى زرتشت شده تا فلان چپ که ادعا بى خدایى دارد تا بهمان ناسیونالیست که ادعاى ضددین دارد هم بروز پیدا مى کند. از نیچه یاد گرفته ایم که ممکن است که خدا و دین را انکار بکنیم اما ارزشها و اخلاقیات برآمده از دین و خدا به این راحتى دست از سر ما بر نمى دارد. یعنى این یهودى ستیزى اقشار ناهمگون ریشه در تربیت اسلامى ما دارد. اما از قدیم گفتند آتش گریبان آتش افروز را هم مى گیرد، چنانکه تا حالا این یهودى ستیزى و اسرائیل ستیزى بجز بدبختى براى ایران و مردمش و حتى براى مردم فلسطین و لبنان چیزى به ارمغان نیاورده است و بعد از اینهم من فکر نمى کنم چیزى به ارمغان بیاورد.
۴- عصر حاضر عصر دولت-ملت است و از قدیم گفتند چراغى که به خانه روا است به مسجد حرام است. این شعار اعتراض به هدر دادن میلیونها دلار در سوریه و لبنان و فلسطین و یمن و غیره توسط جمهورى اسلامى براى ویران کردن و بدبختى اهالى این کشورها است. در مرحله اول با این شعار، اخلاقاً دخالت تروریسم جمهورى اسلامى که منجر به ویران شدن این کشورها شده است تقبیح و محکوم مى شود و این مسولیت اخلاقى هر ایرانى است که از اهالى سوریه، یمن، لبنان و فلسطین عذرخواهى کند که زندگى و کشورشان را دولت ما ویران کرده است. انصاف داشته باشید و خود را جاى مردمان این سرزمین بگذارید، جمهورى اسلامى با حمایت از تروریسم ویرانگر این کشورها را به عصر پارینه سنگى برده است و حالا بعضى از شما مى گویید نه این شعار ” نه غزه، نه لبنان، جانم فداى ایران” درست نیست و حمایت و دخالت ویرانگر جمهورى اسلامى در این کشورها خوب است؟ انصاف هم خوب چیزى است! نکته دوم هم، مردم حق دارند وقتى خود محتاج یک قرص نان هستند و از بیکارى و هزار مدل فقر رنج مى برند از دولت کشورشان انتظار داشته باشند که عوض کلفت کردن گردن تروریستها این پولها را خرج مردمان خودش بکند. یکمى انصاف داشته باشید دفاع از مردم فقیر زاهدان، لرستان، ایلام و حلبى آبادهاى تهران را هم فراموش نکنید. این مردم گرسنه به فانتزى امپریالیسم شیعى- آریایى شما اعتقادى ندارند و چه خوب که مردم عاقل تر از خیلى از خودعاقل پندارها هستند.
۵- در آخر این شعار دهن کجى مردم به حاکمیت است و مردم چنان از حاکمیت متنفر هستند که بر هر چیزى که او مهر تایید مى زند مهر مخالفت مى زنند. این تاکتیک خوبى است براى مقابله با توده “شر و زشتى” که در جمهورى اسلامى نمود خارجى یافته است.

قهرمان قنبرى

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)