١ جمهورى اسلامى ايران حامى تروريسم حزب الله و حماس در غزه و لبنان است و حتى اگر بخواهيم از صلح بين اسرائيل و فلسطين حمايت كنيم و كفه حمايتمان به طرف فلسطين بچربد، دخالت ايران در غزه و فلسطين بجز نكبت و بدبختى براى مردم فلسطين هيچ چيزى به ارمغان نياورده است. مثلاً حمايت جمهورى اسلامى از تروريستهاى حماس و حزب الله چه ارمغانى براى مردم فلسطين و لبنان آورده است؟ بنظر من بجز اينكه بدبختى از اين حمايت حاصل بشود هيچ حاصلى نداشته است، اصولاً اين گروهها بفكر منافع فلسطين و لبنان نيستند و منافعشان در جنگ و ترور و بحران است كه با پول جمهورى اسلامى اين را به سرانجام مى رسانند و مردم فلسطين و لبنان را قربانى جنون يهودى ستيزى جمهورى اسلامى ايران مى كنند.
٢- دولتمردان جمهورى اسلامى ايران كل ايران را با ادعاى حمايت از فلسطين و حزب الله به گروگان گرفته اند. ما ذله شديم آنقدر كه حاكمان يهودى ستيز جمهورى اسلام همه زشتى ها و اعتراضات ما را به اسراييل نسبت مى دهند. نه اسرائيل منشاء همه بديها است و نه فلسطين منشاء همه خوبى ها است. اختلاف بين اينها است و مطمعناً حقوق فلسطينيها تضييع شده است اما در نهايت ما بايد سعى و تلاش كنيم و اميدوار باشيم كه صلح بين اين دو ملت و دولت برقرار شود. دولت يهودى ستيز جمهورى اسلامى ايران به كمتر از نابودى اسرائيل راضى نيست و بصورت جنون آميز تمام امكانات كشور را براى عملى كردن اين ايده شيطانى خويش قربانى مى كند. خوب مردم ايران خوشبختانه به اين درجه از شعور و عقل رسيدند كه برخلاف جمهورى اسلامى خواستار نابودى اسرائيل با هلوكاستى ديگر نشوند و اين را با صداى بلند اعلام مى كنند كه ما دشمن خونى اسرائيل نيستيم. اصلاً چرا باشيم؟ ما در نهايت بعنوان يك خارجى كه حق راى در فلسطين و اسرائيل نداريم دورا دور مى توانيم براى فلسطين و اسرائيل ارزوى صلح بكنيم و اگر كارى هم از دستمان برآمد براى صلح بين اين دو ملت اخلاقاً وظيفه داريم كه از انجامش دريغ نكنيم. ما نه سر پيازيم و نه ته پياز، اين خواسته مشروع است كه دخالت ويرانگر جمهورى اسلامى را در امور كشورهاى ديگر محكوم كنيم و اصولاً اين دخالت ويرانگر با هيچ مكتب اخلاقى و دينى توجيه نمى شود. يعنى اين خواسته مشروع مردم را نمى شود رد كرد.
٣- ضديهودى گرى جزو مريضهاى مزمن است و بيش از دو هزار سال سابقه دارد، خوب با تربيت اسلامى ما هم كه در پروسه تاريخ در ذهنمان نهادينه شده است و ما امروز شاهد اين هستيم كه اين ضديهودى گرى در فلان هخوى زرتشت شده تا فلان چپ كه ادعا بى خدايى دارد تا بهمان ناسيوناليست كه ادعاى ضددين دارد هم بروز پيدا مى كند. از نيچه ياد گرفته ايم كه ممكن است كه خدا و دين را انكار بكنيم اما ارزشها و اخلاقيات برآمده از دين و خدا به اين راحتى دست از سر ما بر نمى دارد. يعنى اين يهودى ستيزى اقشار ناهمگون ريشه در تربيت اسلامى ما دارد. اما از قديم گفتند آتش گريبان آتش افروز را هم مى گيرد، چنانكه تا حالا اين يهودى ستيزى و اسرائيل ستيزى بجز بدبختى براى ايران و مردمش و حتى براى مردم فلسطين و لبنان چيزى به ارمغان نياورده است و بعد از اينهم من فكر نمى كنم چيزى به ارمغان بياورد.
٤- عصر حاضر عصر دولت-ملت است و از قديم گفتند چراغى كه به خانه روا است به مسجد حرام است. اين شعار اعتراض به هدر دادن ميليونها دلار در سوريه و لبنان و فلسطين و يمن و غيره توسط جمهورى اسلامى براى ويران كردن و بدبختى اهالى اين كشورها است. در مرحله اول با اين شعار، اخلاقاً دخالت تروريسم جمهورى اسلامى كه منجر به ويران شدن اين كشورها شده است تقبيح و محكوم مى شود و اين مسوليت اخلاقى هر ايرانى است كه از اهالى سوريه، يمن، لبنان و فلسطين عذرخواهى كند كه زندگى و كشورشان را دولت ما ويران كرده است. انصاف داشته باشيد و خود را جاى مردمان اين سرزمين بگذاريد، جمهورى اسلامى با حمايت از تروريسم ويرانگر اين كشورها را به عصر پارينه سنگى برده است و حالا بعضى از شما مى گوييد نه اين شعار ” نه غزه، نه لبنان، جانم فداى ايران” درست نيست و حمايت و دخالت ويرانگر جمهورى اسلامى در اين كشورها خوب است؟ انصاف هم خوب چيزى است! نكته دوم هم، مردم حق دارند وقتى خود محتاج يك قرص نان هستند و از بيكارى و هزار مدل فقر رنج مى برند از دولت كشورشان انتظار داشته باشند كه عوض كلفت كردن گردن تروريستها اين پولها را خرج مردمان خودش بكند. يكمى انصاف داشته باشيد دفاع از مردم فقير زاهدان، لرستان، ايلام و حلبى آبادهاى تهران را هم فراموش نكنيد. اين مردم گرسنه به فانتزى امپرياليسم شيعى- آريايى شما اعتقادى ندارند و چه خوب كه مردم عاقل تر از خيلى از خودعاقل پندارها هستند.
٥- در آخر اين شعار دهن كجى مردم به حاكميت است و مردم چنان از حاكميت متنفر هستند كه بر هر چيزى كه او مهر تاييد مى زند مهر مخالفت مى زنند. اين تاكتيك خوبى است براى مقابله با توده “شر و زشتى” كه در جمهورى اسلامى نمود خارجى يافته است.

قهرمان قنبرى

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)