بایگانی

سخنرانی مهرداد درویش پور در همایش کلن درباره صدای سوم و نقش آن در همگرایی جمهوری خواهان

گفت‌وگو و مناظره درباره استراتژی سوم جمهوری خواهان در تمایز از اصلاح طلبی و آلترناتیوسازی در خارج

جمهوری‌خواهان بر سر سه سراهی!

نامه به وزیر امور خارجه سوئد در رابطه با دیدار با وزیر امور خارجه ایران

خیزش های عمومی؛ صدای سوم در عبور از تمکین به نظام یا جنگ!

دغدغه روشنفکران و اندیشه انتقادی در ایران

دگردیسی‌های جهانی طبقه کارگر و اعتراضات کارگری در ایران

تروریستی خواندن سپاه و حضور حشد الشعبی در ایران

چه عواملی باعث تغییر جمهوری اسلامی خواهد شد؟

چند گفت‌وگو با مهرداد درویش پور:  زمینه ها و پیامد انقلاب ایران، چشم انداز آینده و آیا امکان بازگشت سلطنت به ایران وجود دارد؟                                                                

کنفرانس ورشو و افزایش تهدیدات نظامی

مناسبات جنبش چپ، جمهوریخواهان و مشروطه خواهان

مناظره مهرداد درویش پور و حسن شریعتمداری در برنامه پویش تلویزیون اندیشه

 مناظره مهرداد درویش‌پور و حسن شریعتمداری درباره چشم انداز تحولات سیاسی ایران

دو گفت‌وگو با مهرداد درویش پور درباره اعتصاب سراسری معلمان و موانع شکل‌گیری اتحادیه‌های سراسری

مهاجرت، همپیوستگی و تبعیض قومی و “نژادی” – چشم‌انداز جامعه چند فرهنگی سوئد

گفت‌وگوی حسن اعتمادی با مهرداد درویش‌پور درباره زمینه‌های همگرایی در میان اپوزیسیون ایران

“ایران آبستن انقلاب دیگر است”

برآمد نوستالژ گرایی و امکان بازسازی چپ نوین در ایران؟

آیا ایران آبستن انقلابی دیگریست؟

ایران آبستن انقلابی دیگر؟

نوجوانان پناهجوی تنها آمده در سوئد موفق ترند!

دلایل رواج خشونت در ایران

آیا حریم خصوصی مجری سرشناس تلویزیون ایران نقض شده است؟

نگاهی از درون: از گفتمان سکوت تا توجیه جنایت در “ماجرای نیمروز”

نگاهی از درون: از گفتمان سکوت تا توجیه جنایت در “ماجرای نیمروز”

سخنرانی های مهرداد درویش پور در چهار شهر سوئد: مهاجرت، مردانگی، خشونت علیه زنان وبرابری جنسیتی

پیروزی ترامپ و پیامدهای داخلی و بین المللی آن

واکاوی جامعه شناسانه اپوزیسیون ایران (بخش پایانی)

واکاوی انتفادی اپوزیسیون، پتانسیل عبور از استبداد دینی را افزایش می دهد!