بایگانی

کنفرانس ورشو و افزایش تهدیدات نظامی

مناسبات جنبش چپ، جمهوریخواهان و مشروطه خواهان

مناظره مهرداد درویش پور و حسن شریعتمداری در برنامه پویش تلویزیون اندیشه

 مناظره مهرداد درویش‌پور و حسن شریعتمداری درباره چشم انداز تحولات سیاسی ایران

دو گفت‌وگو با مهرداد درویش پور درباره اعتصاب سراسری معلمان و موانع شکل‌گیری اتحادیه‌های سراسری

مهاجرت، همپیوستگی و تبعیض قومی و “نژادی” – چشم‌انداز جامعه چند فرهنگی سوئد

گفت‌وگوی حسن اعتمادی با مهرداد درویش‌پور درباره زمینه‌های همگرایی در میان اپوزیسیون ایران

“ایران آبستن انقلاب دیگر است”

برآمد نوستالژ گرایی و امکان بازسازی چپ نوین در ایران؟

آیا ایران آبستن انقلابی دیگریست؟

ایران آبستن انقلابی دیگر؟

نوجوانان پناهجوی تنها آمده در سوئد موفق ترند!

دلایل رواج خشونت در ایران

آیا حریم خصوصی مجری سرشناس تلویزیون ایران نقض شده است؟

نگاهی از درون: از گفتمان سکوت تا توجیه جنایت در “ماجرای نیمروز”

نگاهی از درون: از گفتمان سکوت تا توجیه جنایت در “ماجرای نیمروز”

سخنرانی های مهرداد درویش پور در چهار شهر سوئد: مهاجرت، مردانگی، خشونت علیه زنان وبرابری جنسیتی

پیروزی ترامپ و پیامدهای داخلی و بین المللی آن

واکاوی جامعه شناسانه اپوزیسیون ایران (بخش پایانی)

واکاوی انتفادی اپوزیسیون، پتانسیل عبور از استبداد دینی را افزایش می دهد!

واکاوی اپوزیسیون ایرانی و عوامل ایستایی و دینامیزم درونی آن

بحث‌ها و جدل‌های برآمده از استعفای یک وزیر در سوئد

قدرت زنان در خانواده، یک افسانه پدرسالار است! / گفتگو با مهرداد درویش پور

نتایج انتخابات ترکیه و درس های آن برای اپوزیسیون ایران

آسیب شناسی اپوزیسیون ایران

بخاطر اعتراض به نابرابری های اجتماعی نباید کینه ورزی را تقدیس کردم

خانه‌نشین کردن سیستماتیک زنان

زمینه ها و دلایل رشد خشونت اسلام گرایان و پیامدهای آن

ترور شارلی ابدو و تفاسیر ما از زوایای گونان اندیشه و قرائت های دینی و سکولار

مهرداد درویش پور: ضرورت بازنگری انتقادی درسیاست ورزی جمهوری خواهان ایران