بایگانی

ما نیز سلمان رشدی هستیم!

گذار از انقلاب پوپولیستی به انقلاب اسلامی در ایران

طرح رتبه بندی معلمان؛ مجلس باز هم موش زائید!

مهرداد درویش پور درباره جنبش معلمان

چرایی تنگ‌تر شدن حلقه خودی‌ها در جمهوری اسلامی و پیامی درباره تحریم انتخابات

خشونت ناموسی و مردانگی نوستالژیک

اعدام و دیگر اشکال خشونت سازمان یافته در جمهوری اسلامی ایران

نامه سرگشاده جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران به وزیر خارجه سوئد: رفتار حکومت ایران را محکوم کن …

نشانه شناسی شعار علیه نئولیبرالیسم در تظاهرات دانشجویان در ۱۶ آذر

دیدار «جمعیت دفاع از مبارزات مردم ایران» با وزارت امور خارجه سوئد پیرامون اعتراضات اخیر در ایران

نامه سرگشاده به وزیر امور خارجه سوئد: به حمایت از مردم ایران برخیزید!

سخنرانی مهرداد درویش پور در همایش کلن درباره صدای سوم و نقش آن در همگرایی جمهوری خواهان

گفت‌وگو و مناظره درباره استراتژی سوم جمهوری خواهان در تمایز از اصلاح طلبی و آلترناتیوسازی در خارج

جمهوری‌خواهان بر سر سه سراهی!

نامه به وزیر امور خارجه سوئد در رابطه با دیدار با وزیر امور خارجه ایران

خیزش های عمومی؛ صدای سوم در عبور از تمکین به نظام یا جنگ!

دغدغه روشنفکران و اندیشه انتقادی در ایران

دگردیسی‌های جهانی طبقه کارگر و اعتراضات کارگری در ایران

تروریستی خواندن سپاه و حضور حشد الشعبی در ایران

چه عواملی باعث تغییر جمهوری اسلامی خواهد شد؟

چند گفت‌وگو با مهرداد درویش پور:  زمینه ها و پیامد انقلاب ایران، چشم انداز آینده و آیا امکان بازگشت …

کنفرانس ورشو و افزایش تهدیدات نظامی

مناسبات جنبش چپ، جمهوریخواهان و مشروطه خواهان

مناظره مهرداد درویش پور و حسن شریعتمداری در برنامه پویش تلویزیون اندیشه

 مناظره مهرداد درویش‌پور و حسن شریعتمداری درباره چشم انداز تحولات سیاسی ایران

دو گفت‌وگو با مهرداد درویش پور درباره اعتصاب سراسری معلمان و موانع شکل‌گیری اتحادیه‌های سراسری

مهاجرت، همپیوستگی و تبعیض قومی و “نژادی” – چشم‌انداز جامعه چند فرهنگی سوئد

گفت‌وگوی حسن اعتمادی با مهرداد درویش‌پور درباره زمینه‌های همگرایی در میان اپوزیسیون ایران

“ایران آبستن انقلاب دیگر است”

برآمد نوستالژ گرایی و امکان بازسازی چپ نوین در ایران؟

آیا ایران آبستن انقلابی دیگریست؟