گفتگوی مهدی فلاحتی از صدای آمریکا با مهرداد درویش پور، ناصر زرافشان، حشمت طبرزدی و فرخ زندی درباره چه عواملی باعث تغییر جمهوری اسلامی خواهد شد. دراین گفتگو مهرداد درویش پور و ناصر زرافشان آلترناتیو سازی توسط قدرت های بیگانه را زهری برای فراروئیدن مبارزات دمکراتیک در عبور از جمهوری اسلامی می خوانند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)