-گفتگوی رادیو فرانسه با مهرداد درویش پور و جمشید اسدی

ناکامی مخالفان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای اتحاد

 


 

 گفتگوی رادیو همبستگی با مهرداد درویش پور، گلاله شرافکندی و هلمت احمدیان

آلترناتیو سازی چگونه و با تکیه بر چه نیروهایی؟

 


 سخنرانی مهرداد درویش پور، اسفندیار طبری و فرخ نگهدار در همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران

همگرایی جمهوری خواهان  و استراتژی های سه گانه در اپوزیسیون

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)