بایگانی

خواست های شفاف و شکستن سانسور ها لازمۀ موفقیت جنبش

بخشی ازنامه سلیمانی به خاتمی

ممانعت ماموران امنیتی از خروج خاتمی از خانه برای چندمین بار

سیدمحمد خاتمی: ما به پساتجدد می‌اندیشیم نه بازگشت به ماقبل تجدد

اصلاح ناپذیری رژیم ولایت فقیه تنها یک شعار و ادعا نیست. شکلی کاملا ثبت شده و قانونی دارد!

آیا تلگرام در انتخابات پیش رو باز هم پیشرو خواهد شد؟

طرح آشتی ملی غبارآلود است

شترسواری دولا دولا نمی‌شود

محمد خاتمی با قبای آبی

بیانیه‌ی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت درباره ی عکس موسوی و کروبی

«کارستانی استراتژیک با دست‌های بسته» یا «ریاکاری دوسویه»

ائتلاف اصلاح طلبان، اصولگرایان را در بازی خودشان شکست داده

آیت الله خامنه ای تهدید کرد: حامیان هاشمی پیروز شوند؛ انتخابات را یا تعلیق و یا باطل خواهم کرد!

جنبش اصلاح طلبی بدون رهبری و بدون سیاست های کارگشا و مردمی!

مجلس نباید در انحصار تندروها باشد

“انتخابات آینده” در دیدار خاتمى با دانشجویان اصلاح‌طلب :مجلس نباید در انحصار تندروها باشد

استراتژى ما تعامل با حکومت است نه توبه!

خاتمی: دانشگاه باید خودش مدیرش را انتخاب کند

خامنه‌ای: خاتمی، یاغى و طغیانگر است!

شیطان استعفا داد

حکم ممنوع الخروجی خاتمی را به وی نشان دادند

شکایتنامه‌ی طلبکاران

خاتمی : اگر گوش سنگین سیاست بازان ندای گفت و گوی تمدن ها را می شنید امروز وضع بهتری داشتیم

خاتمی : نقد منطقی جایگزین اعتراض تخریبی شود

شأنى که بالاتر از دروغهاى کیهان است

متن فارسی مقاله خاتمی در گاردین

آرامش بی‌دردی نیست، امید داشتن به تغییر وضعیت ناگوار است

نولیبرالیسم در آفتاب و سایه / کیانوش یاسایی، فرزاد باسامی

محمد خاتمی: اعدام درمان همجنس گرایی است