آیت الله سید علی خامنه ای در سخنان تندی از نفوذ امریکا در انتخابات ۷ اسفند اظهار نگرانی آشکار و سراسیمه ای کرده است. و در آنجا هشدار داده است که اگر نتیجۀ انتخابات طبق خواست دشمن با برد فهرست های اصلاح طلبان و هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی همراه باشد نتیجۀ انتخابات را نخواهد پذیرفت. او البته این حرف ها را در بین سطور ناگفته و نانوشتۀ امروز خودش جاسازی کرده و من آن را برای شما خوانده ام و افشاء می کنم.

۱- ظاهر حرف های خامنه ای در امروز حاکی از هشدارهای همیشگی او نسبت به نفوذ دشمن و بویژه امریکاست و در خوانش سطحی چیز تازه ای نگفته و بر استراتژی ضد امریکایی و غربی خود تأکید کرده است. او گفته است:

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: طراحی آنها برای انتخابات ۷ اسفند، از تخریب شورای نگهبان و زیرسوال بردن تصمیم های آن آغاز شده است و این شورا یکی از چند مرکز اساسی در نظام اسلامی است که امریکاییها از ابتدای پیروزی انقلاب، به شدت با آن مخالف بودند.

این فراز از حرف های خامنه ای در حال حاضر کاملاً بلاوجه است. زیرا اکنون شورای نگهبان هرچقدر که اراده کرده و در توان داشته نامزدهای مختلف را قلع و قمع کرده و همۀ گروه ها و جناح ها و شخصیت ها هم رأی شورای نگهبان را پذیرفته و بدون اعتراض فهرست های انتخاباتی خود را بسته و آماده ورود به تبلیغات کرده اند. در چنین شرایطی بجای صحبت از “مواظب تخریب شورای نگهبان از سوی امریکا باشید” باید خامنه ای – بسیاق پیشینۀ گفتاری و رفتاری خودش پس از هر اتفاق مثبتی که می افتاد – در آرامش کامل از همۀ گروه ها و جناح ها و شخصیت ها تشکر می کردند و از اینکه بقانون پایبند بوده و با سعۀ صدر و بلوغ سیاسی تصمیمات شورای نگهبان را پذیرفته اند؛ آنان را مورد عنایت ولیّانه! و رهبرانۀ خویش قرار می دادند. چون دیگر شورای نگهبان وظیفه و دخالتی ندارد در انتخابات تا روز رأی گیری و شمارش آراء و اعلام نتایج. پس نتیجۀ بدیهی این سخن خامنه ای این می شود که او در مورد وظیفۀ نظارتی و اعلام نتایج شورای نگهبان در روزهای آینده هشدار می دهد و چنین القاء می کند که اگر شورای نگهبان بعد از رأی گیری حوزه های زیادی را باطل اعلام کرد و شمارش صندوق های رأی را نپذیرفت؛ اگر کسی رأی ابطال گستردۀ انتخابات توسط شورای نگهبان را نپذیرد در زمین دشمن عمل کرده و نفوذی محسوب می شود.

۲- خامنه ای در فراز بعدی می گوید:

ایشان با تأکید بر اینکه نتیجه زیر سوال بردن تصمیم های شورای نگهبان، القای غیرقانونی بودن انتخابات است، خاطرنشان کردند: هنگامی که غیرقانونی بودن انتخابات القاء شود، بنابراین مجلس شورای اسلامی برآمده از این انتخابات و مصوبات آن غیرقانونی خواهد بود.

منظور خامنه ای از این فراز این است که اگر کسی – بویژه دولت و مجریان – به ابطال انتخابات گستردۀ صندوق های انتخابات از سوی شورای نگهبان گردن نگذارد و نظام را مجبور به پذیرش نتیجۀ طبیعی انتخابات بکند. من (رهبر) آن مجلس را قانونی نخواهم شناخت و چنین مجلسی حق قانونگذاری را نخواهد داشت. و الا معنا ندارد که به مجلس تشکیل شده بعد از طی پروسه های لازم عنوان غیرقانونی داده شود. اصلاً مگر مجلسی بدون تأیید خامنه ای تشکیل می شود که به تبعات بعدی آن پرداخته شود و غیرقانونی اعلان شود. خامنه ای در اینجا دچار تناقض و سرگیجه است و نتوانسته نگرانی و تهدیدش را در گزاره ای منسجم از نظر ادبیات و ظاهر صورت بندی کند.

۳- آیت الله خامنه ای در فراز سوم سخنانش در مورد مجلس شورای اسلامی تیر آخر را هم رها کرده است. او می گوید:

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: هدف این طراحی زیرکانه، قرار دادن کشور در خلاء قانون و مجلس، در چهار سال آینده است که افکار عمومی باید متوجه این موضوع باشند.

خامنه ای در اینجا از تهدید مستقیم انحلال مجلس و برچیدن بساط انتخابات صحبت می کند. زیرا همانطور که در بند یک هم گفتم طراحی زیرکانه و نفوذ دشمن و این خزعبلات اگر هم وجود داشته بود مربوط به قبل از ارائۀ لیست ها و تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت ها بود. الان اصلاً موضوعیتی نمی یابد توطئه و نفوذ دشمن؛ مگر اینکه خامنه ای دولت و وزارت کشور را خطاب قرار بدهد و می داد و نسبت به نفوذ و طراحی دشمن بر سر صندوق های رأی گیری هشدار و انذار می داد. در حالیکه او بمردم هشدار می دهد که مواظب توطئۀ دشمن راجع به تضعیف شورای نگهبانی باشند که عملاً از صحنه بیرون رفته و مورد تهدید و تضعیف هم نیست. زیرا دیگر کاره ای نیست بعد از تأیید صلاحیت ها.

۴- البته هم می توانستم حرف های بیشتری از سخنان امروز خامنه ای را مورد استناد و واکاوی قرار بدهم مثل ترس زیاد او از نتیجۀ انتخابات خبرگان و هم در مورد حرف هایی که زدم شرح های مفصلتر و ریزتری بدهم. اما چون فقط قصدم دادن آدرس صحیح سخان امروز خامنه ای بود؛ تطویل کلام را الزامی ندیدم و شما خودتان می توانید با همین فرمول جلو بروید و هم سخنان امروز خامنه ای را و هم حرکات و گفتار و رفتار همۀ جبهۀ تحجر را تا روز رأی گیری در ۷ اسفند  رصد بکنید و بخوانید. البته اگر انتخابات در ۷ اسفند برگزار بشود!

۵- بدیهی پیدا از دست پاچگی خامنه ای در سخنان بی مورد و بی همتای تهدید کنندۀ امروز او این مورد است که طرح رأی سلبی – مخالفت را بشناس و هرکس غیر از اوست بدون اینکه همرأی تو باشد به او رأی بده – طراحی شده از سوی نخبگان داخل و خارج کشور دارد کار می کند و چنان هم خوب کارمی کند که ۱۰ روز قبل از رأی گیری اثرات بسیار مبارکش خواب تحجر و خامنه ای و یاران را چنین آشفته کرده است. بنظرم اما در چنین وضعیتی نه تنها خود خامنه ای ابتدا بساکن یکی از مدعیان نگران و مخالف است بلکه از سوی تحجر قم و تحجر سپاه هم شدیداً تحت فشار و اخطار قرار گرفته برای جلوگرفتن از آبروریزی در پیش عنقریب. از این جهت است که می گویم ممکن است انتخابات در روز موعود برگزار نشود. زیرا اگر بویژه سپاه “به راه حل چگونه جلوی سونامی رأی سلبی در حال بیداری را بگیریم” نرسد و نتواند دولت روحانی را هم متقاعد به برخی عقب نشینی ها بکند، و کارکرد شورای نگهبان در ابطال صندوق ها را هم کافی نداند؛ آنوقت بطور جد بفکر خواهد افتاد که با سناریویی اضطراری – حدس نمی توانم بزنم چه – برگزاری انتخابات در تاریخ اعلام شده را معلق کند. یا…هو

بعد از تحریر: و این مژده که داریم به بهترین پیچ شکست ایدئولوژی واحد “خامنه ای – رجوی” نزدیک و نزدیک تر می شویم. بیش باد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com