بایگانی

گزارشی از” #کمپین_ نه_ به_ باز_ پرداخت_ وام _ها” در مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه

رنج سیل و وعده‌های توخالی مسئولان!

بررسی عملکرد مسئولان و مدیریت بحران های طبیعی در ایران

یک سال درد و رنج مردم کرمانشاه پس از زلزله‌ای ویرانگر

ایران در آیینه‌ی کرمانشاهان

بیا آن شعر ِ شورانگیز ِکردستان ِعاشق باش!

زمین لرزه کرمانشاه، درماندگی رژیم، قدرت همبستگی مردم و لحظات گذرای نارضایتی رادیکال

بدهکاران مهر

گزارشی میدانی از وضعیت مردم در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه : زنان زلزله‌زده در مدیریت بحران عالی بود …

مسئولیت مدنی «مسکن مهر» در برابر بی‌خانمان شدگان زلزله در غرب ایران

بررسی عملکرد دستگاه‌های نظارتی در ساخت‌ و ساز رانت‌جویان سد راه ایمنی ساختمان‌ها

زلزله، بسان ویرانگری ولایت

نشانه‌شناسی «لعنت» سردار وحید

اتحاد و همبستگی انسانی مردم آزادیخواه را باید ارج نهاد !

زخمی دیگر بر تن مان نشست و داغ ما را تازه کرد!

اظهارات تکان‌دهنده یک عضو سازمان نظام مهندسی

بیانیه کانون نویسندگان ایران به مناسبت زمین لرزه در چند استان غربی

تخریب برخی بیمارستان‌های زلزله‌زده و نیاز به خون O مثبت و منفی