صفحه‌ی ویژه‌ی

vendetta

آخرین مطالب :


دموکراسی، فرانکنشتاین نولیبرال و ماخولیای چپ


درباره جلیقه‌زردها: زمین زیر پایمان جابه‌جا شده است


درباره اعتراضات فرانسه: پایان جهان؟


ادغام/انزوا: گفتگو با مراد فرهادپور درباره اعتراضات دی‌ماه و روند تحولات کنونی


خوانش‌پریشی مارکس


چرا مارکس؟ چرا حالا؟


مه ۱۹۶۸ دیگری در راه است یا از آن فراتر می‌رویم؟


سیری در اندیشه‌های مارکس در عصر ترامپ


پایانی بر مذاکرات صلح


سدی آتشین برابر کاتالونیا


مقاومت در سوژه بیولوژیکی


تاریخ در گورستان


بیست‌و‌چهار نکته درباره استفاده از واژه «مردم»


گزارشی از «دولت قانون‌مدار» هابزی: ماشین‌های تولید ترس


متافلسفه فضایی میان فلسفه و انقلاب


سرمایه‌داری در برابر سوسیالیسم: مجادله‌ای تغییریافته


مردم می‌گویند «این یک فاشیسم جدید است» من می‌گویم «هنوز نه»


وارد عصر جدیدی می‌شویم: قرن مهاجر


توان جنبش‌های اجتماعی در مواجهه با ترامپ


سه معنای دموکراسی


ایدئولوژی نولیبرالیسم؛ منشأ تمام مشکلاتمان


مرز سیاست و نمایش تلویزیونی جابه‌جا شده


ریاست احمد جنتی و توجیهات اکبر گنجی!


به سوی یک قانون اساسی جدید


درباره «بهشت‌های مالیاتی»


بعد از حوادث پاریس چپ باید به ریشه‌های غربی رادیکال خود ایمان بیاورد


کجایید، دقیقا کجایید؟


برجام: غرش دولت‌مردان در حین انجماد سیاست

بعد از ۷ اسفند، حالا چه؟!


پرتونگاری از تناقض‌های سرمایه

آخرین نظرات توسط نویسنده vendetta

    نطری یافت نشد.