صفحه‌ی ویژه‌ی

vendetta

آخرین مطالب :


سدی آتشین برابر کاتالونیا


مقاومت در سوژه بیولوژیکی


تاریخ در گورستان


بیست‌و‌چهار نکته درباره استفاده از واژه «مردم»


گزارشی از «دولت قانون‌مدار» هابزی: ماشین‌های تولید ترس


متافلسفه فضایی میان فلسفه و انقلاب


سرمایه‌داری در برابر سوسیالیسم: مجادله‌ای تغییریافته


مردم می‌گویند «این یک فاشیسم جدید است» من می‌گویم «هنوز نه»


وارد عصر جدیدی می‌شویم: قرن مهاجر


توان جنبش‌های اجتماعی در مواجهه با ترامپ


سه معنای دموکراسی


ایدئولوژی نولیبرالیسم؛ منشأ تمام مشکلاتمان


مرز سیاست و نمایش تلویزیونی جابه‌جا شده


ریاست احمد جنتی و توجیهات اکبر گنجی!


به سوی یک قانون اساسی جدید


درباره «بهشت‌های مالیاتی»


بعد از حوادث پاریس چپ باید به ریشه‌های غربی رادیکال خود ایمان بیاورد


کجایید، دقیقا کجایید؟


برجام: غرش دولت‌مردان در حین انجماد سیاست

بعد از ۷ اسفند، حالا چه؟!


پرتونگاری از تناقض‌های سرمایه

آخرین نظرات توسط نویسنده vendetta

    نطری یافت نشد.