صفحه‌ی ویژه‌ی

فرشید فاریابی

آخرین مطالب :


بزرگداشت سومین سالگردحصر رهبران جنبش‌سبز در گوتنبرگِ‌سوئد


شب فیلم گوتنبرگ در پشتیبانی از آزادی بیان و سینماگران ایرانی


اعتراض و هشدار گروهی از بازماندگان کشتار زندانیان سیاسی به موج اعدام ها در ایران


بیانیه ی پرستو فروهر در آستانه‌ی پانزدهمین سالگرد قتل های سیاسی آذر ۱۳۷۷


یادمان بیست وپنجمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۶٧


نگاهی به رویدادهای فرهنگی سوئد با تمرکز بر ایران


نگاهی به رویدادهای فرهنگی سوئد با تمرکز بر ایران


پایان جستجو در برودپیک آغازی برعقلانیت درکوهنوردی


مدیرعامل تلفن ثریا: تحریم ها به جستجوی سیگنال تلفن کوهنوردان ایرانی ربط نداشت


هزینه ی سنگین نوآوری در هیمالیا را سه جوان کوهنورد ایرانی با جانشان پرداختند


نامه شهروندان ایرانی به علی مطهری در مورد نصب شنود در دفتر کار او


یکی ازکوهنوردان سرگردان ایرانی در هیمالیا با تهران تماس گرفت


تلاش برای نجات کوهنوردان ایرانی در قله ی برودپیک


می خواهیم “کوهنورد” باشیم، نمی خواهیم زیر چتر “زور” باشیم،


نارنجک دفاعی، دو خواهر کُرد را به کام مرگ فرستاد


نمایندگان و مقامات پارلمان اروپا : ما به شدت نگران حال آرش صادقی هستیم


حسن نایب هاشم:تلاش میکنیم تا شعار «همه ی حقوق بشر، برای همه در ایران» محقق شود


مقامات پارلمان اروپا قول پیگیری وضعیت آرش صادقی را دادند