حصر، سه سال صبوری و سرفرازی
بزرگداشت سومین سالگردحصر رهبران جنبش‌سبز در گوتنبرگِ‌ – سوئد

22همزمان با سومین سالروز آغاز حصررهبران جنبش سبز،میزگردی از سوی دو تشکل راه‌سبزامید گوتنبرگ (رساگ) و اتحادجمهورى‌خواهان سوئد‌ (واحد غرب) در شهر گوتنبرگ برگزارخواهد شد.
به گزارش راه سبزامیدگوتنبرگ(رساگ) این نشست روز شنبه ۲۲ فوریه ۲۰۱۴ از ساعت ۱۶:۳۰ با حضور آقایان رجبعلی‌مزروعی، مرتضی‌کاظمیان، محسن‌حیدریان و رضاطالبی برگزار خواهدشد.
سخنرانان در این نشست به بررسی موضوعات مختلفی از جمله شرایط حصر، شرایط جدید موثر بر حصر، واکنش‌های بخش مختلف حاکمیت نسبت به پدیده حصر، نقش گروه‌های اجتماعی در رابطه با حصر و…خواهند پرداخت.
این مراسم راس ساعت اعلام شده در مرکز شهر گوتنبرگ به آدرس: olof palmes plats 3, Folkets hus برگزار خواهد شد.#

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)