نزدیک به شصت نفر از خانواده های جانباختگان کشتار زندانیان سیاسی در سال های شصت خورشیدی با اعتراض به موج اعدام های اخیر بیانیه ای را منتشر کردند که چندین نهاد حقوق بشری و بیش از ۳۲۰ کنشگر مستقل از سراسر جهان از این بیانیه پشتیبانی کردند.
این بیانیه با اشاره به اعدام های تلافی جویانه ی رژیم حاکم بر ایران در روز ها و هفته های اخیر و نیز وجود پر شمار محکومان به اعدام در زندان ها، مجازات اعدام در حاکمیت جمهوری اسلامی را پدیده ای جدید ندانسته و ضمن محکوم کردن آن، سکوت در قبال آن را عاملی در تکرار  فاجعه ی کشتار زندانیان دانسته است.
نویسندگان بیانیه، علیه این جنایت اعلام جرم کرده و تمام وجدان های بیدار در داخل و خارج از کشور را به پشتیبانی از حرکتی عمومی در این جهت فرا خواندند و اظهار امیدواری کردند “همه کسانی که حرمت انسان را پاس می دارند، برای توقف کشتار و عقب نشاندن جمهوری اسلامی به هر شکل که میتوانند وارد یک کارزار مشترک شوند”.
امضا کنندگان بیانیه ضمن باز خوانی اعدام های دهه ی  شصت، بازتاب و اطلاع رسانی اندک در آن سالها را معلول شرایط خاص حاکم بر آن دورران  دانسته و تصریح دارند: در آن دوره سیاه، خبر این کشتار در جامعه ضعیف منعکس شد. اگر در آن شرایط، سکوت رسانه ها تا حدودی قابل توجیه بود، امروز این واکنش ضعیف نسبت به کشتار زندانیان قابل درک نیست.”
خانواده های جانباختگان سالهای شصت،اعدام های اخیر را از نظر حقوقی، ترویج بی قانونی، لگدمال کردن حقوق بشر و تنزل نقش دولت از حامی قانون و امنیت شهروندان به عامل هرج و مرج دانسته و اجرای آن را به لحاظ اجتماعی، بازگشت به دوران جوامع بدوی و عصر انتقام جوئی های قبیله ای می دانند.
آنها ضمن اشاره به انتساب مصطفی پورمحمدی از چهره های اصلی و موثر اعدام زندانیان سیاسی به سمت وزیر دادگستری تاکید دارند: دادخواهی، انتقامجوئی نیست، معنایش اجرای عدالت است، برای عدم تکرار جنایت و اگر خواهان افشای آمرین و عاملین آن کشتار و محاکمه آنان در یک دادگاه مردمی هستیم و با تمامی فشارها، تهدیدها و بی عدالتی ها هنوز از پا ننشسته ایم و خاوران را بعنوان سند جنایت حفظ نمودیم، فقط بخاطر جلوگیری از تکرار فاجعه بوده است، تا جان های شیفته دیگری در تاریکی و سکوت بقتل نرسند.
ترجمه و رونوشت این بیانیه که در آستانه ی مذاکرات  ایران و گروه ۵+۱ در ژنو منتشر شد در اختیار سازمان ها نهادها، مقام ها، رسانه ها و چهره های جهانی از جمله بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد؛ ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد؛ احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران؛ کاترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی؛ باربارا لوخبیلر، رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا؛ تاریا کرونبرگ، رئیس هیئت نمایندگی امور ایران و اروپا در پارلمان؛ کریستوفر هاینز گزارشکر ویژه اعدام در سازمان ملل متحد قرار گرفته است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)