فرشید فاریابی: تا امروز به همت گروهی از کوشندگان حقوق بشر تعداد قابل توجهی از شاهدان، کارشناسان، کنشگران و علاقمندان حقوق بشر تحت عنوان کارزار”افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی” موفق شده اند رویداد های جانبی مختلفی همزمان با نشست های شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو- مقر اروپایی این سازمان- برگزارکنند. همچنین نمایندگان این کارزار در نشست های شورای حقوق بشر شرکت کرده و موضع گیری ها و بیانیه های این مجموعه ی متنوع که حول محور افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی کوشش میکنند را در شورای حقوق بشر ملل متحد ارایه کنند.

حسن نایب هاشم پزشک ایرانی ساکن وین یکی از هماهنگ کنندگان اصلی این کارزار است که در گفتگوی کوتاه زیر برای آشنایی بیشتر مخاطبان با روند این کارزار به پرسش ها پاسخ گفته است.

  •  جناب  نایب هاشم شما یکی از هماهنگ کنندگان کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران هستید که هر سه ماه یک باردرمقراروپایی سازمان ملل (ژنو) برنامه ها و نشست هایی را اجرا میکنید.خواهشمندم برای آگاهی بیشتر علاقمندان در مورد این کارزار و شکل برگزای آن توضیحاتی بیان کنید.

ما تاکنون «کارزار»ی را که هر چندماه یکبار در مقر اروپایی سازمان ملل متحد برنامه و نشست هایی را برگزار کند در واقع نداشته ایم، بلکه در ارتباط با هر اجلاس شورای حقوق بشر «کارزار» مرتبط با آن نشست را تدارک دیده ایم. به این اعتبار، ما تاکنون ده کارزار مرتبط با نشست های چهاردهم تا بیست و سوم شورای حقوق بشر و هر بار با حضور ده ها تن برگزارکرده ایم. روال کارمان تاکنون چنین بوده است که از ماه ها قبل از برگزاری هر اجلاس، با توجه به برنامه آن اجلاس، جلسات تدارکاتی اینترنتی مربوط به کارزار آن اجلاس را فراخوانده ایم و با توجه به آمادگی قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر و مدافعان و کارشناسان حقوق بشر، برنامه های خود برای اجلاس پیش رو را تنظیم کرده ایم. تلاش های ما در این راستا هرچند که از بهمن ۱۳۸۸ و همزمان با بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی آغاز شده است، از خرداد ماه ۱۳۸۹ در پیوند با سازمان غیر دولتی «سودویند» که دارای مقام مشورتی سازمان ملل متحد می باشد، با شرکت در جلسات شورای حقوق بشر و تدارک اجلاس های جانبی در شورای حقوق بشر، بازتاب بیشتری داشته است.

  • در این نشست ها مهم ترین دست آورد شما تا امروزچه بوده؟

مهمترین دستآورد ما رساندن صدای قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر و مدافعان و کارشناسان حقوق بشر به جامعه بین المللی بوده است. صدایی که با موضعگیری های هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی و سازمان های “غیردولتی” و در واقع دولتی و هدایت شده توسط حاکمیت جمهوری اسلامی متفاوت است.

  • در بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد، کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران مشخصا چه موضع گیری هایی را توانست در صحن شورا بیان کند؟

«کارزار افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر» توانست هفت موضعگیری در صحن اصلی شورای حقوق بشر داشته باشد. بسته به آنکه چه موضوعی در دستور شورای حقوق بشر باشد، موضعگیری های ما نیز در آن ارتباط تنظیم می گردد و موارد مشخص نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ارتباط با آن موضوع به شورای حقوق بشر گزارش داده می شود. ما در ارتباط با گزارش خانم پیلای به شورای حقوق بشر، گزارش گزارشگرهای ویژه آزادی بیان و خشونت علیه زنان، موضوعات مطروحه در پانل سالانه مربوط به نقض حقوق زنان، مجموعه گزارش های گزارشگرهای ویژه موضوعی، موضوع فوق العاده ای در مورد سوریه، موضوعاتی که به طور ویژه باید مورد توجه شورای حقوق بشر قرار بگیرند و مسائل مربوط به پیشبرد مفاد بیانیه وین در این اجلاس موضع گیری داشته ایم که در آنها به موضوعات مربوط به انتخابات و آزار زندانیان سیاسی، اعدام های پرشمار و دیگر موارد نقض حقوق بشر پرداخته ایم.

  • کارزار طیف های مختلف فعالان حقوق بشر را در روزهای برگزاری نشست ملل متحد هماهنگ میکند که از تنوع زیادی برخوردار هستند این امر چه  مزایا  و چه مشکلاتی در پی دارد؟

شعار ما در این سال ها «همه حقوق بشر، برای همه در ایران» بوده است. بنا بر این تمرکز خاصی بر روی یکی یا بعضی از حقوق بشر و برای گروه یا گروه های خاصی از مردم ایران نداشته ایم. به این معنی تمامی کسانی که دغدغه نقض حقوق بشر در ایران را دارند، از نظر ما عضو این کارزارها محسوب می شوند. این مجموعه وسیع، از نظر من «ایرانی دیگر» را در مقایسه با آنچه که هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی و سازمان های غیردولتی متبوعش، در شورای حقوق بشر عرضه می کنند، با تنوعش به نمایش می گذارد و موزائیک خوشرنگی از تفاوت ها در جامعه ما را نشان می دهد، ولی از آنجا که این افراد اعم از زن و مرد، به گروه های سنی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی،مدنی و… گوناگونی تعلق داریم و اغلب شناخت دیرینه ای نیز از هم نداریم و در مدت کوتاهی در تماس و همزیستی نزدیک با هم قرار می گیریم، مدت معینی را لازم داریم تا شناخت بیشتری از مسائل یکدیگر پیدا کنیم تا زمینه ای برای هر گونه سوء تفاهم از پیش مانده یا پیش آمده از بین برود، ممکن است در این مدت نا هماهنگی های اجرایی پدید آید که شاید بتوان آن را مهمترین مشکلی موجود دانست؛ اما در مقابل همکاری همه ی این افراد و کنشگران حول محور مشترک حقوق انسانی به واقع  این ناهماهنگی های به چشم نمی آید.

  •  در نشست بیست و سوم که در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد کارزار بر موضوع انتخابات آزاد وعادلانه تمرکز داشت آیا از نظر کوشندگان و برگزارکنندگان کارزار، انتخابات یازدهمین دوره ی ریاست جمهوری  از معیار های حد اقلی آزاد و عادلانه بودن برخوردار شد؟

می دانید که مدافعان حقوق بشر، قاعدتا باید حد تحملی در حد صفر در مورد نقض حقوق بشر داشته باشند. موضوع انتخابات آزاد و منصفانه نیز از جمله حقوق مدنی و سیاسی بشر است که هم در اصل ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم اصل ۲۵ میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و بسیاری از کنوانسیون های اصلی به آن اشاره شده است. به این ترتیب از نظر ما حداقل معیارها برای انتخابات آزاد و به خصوص منصفانه در این انتخابات رعایت نشده بود. انتخابات آزاد و منصفانه بدون آزادی احزاب و تشکل ها، آزادی اجتماعات از جمله میتینگ های انتخاباتی، آزادی بیان و مطبوعات، امکان کاندیداتوری بدون دخالت استصوابی شورای نگهبان نمایندگان گروه های اجتماعی مختلف جامعه و … امکان ندارد. انتخابات اخیر، فاقد این معیارها بود و حداکثر تا حدی رقابتی بود که به مشارکت معین مردم و انتخاب کاندیدایی که کاندیدای ارجح رهبر جمهوری اسلامی تلقی نمی شد، منجر شد.

  •  نشست بیست و چهارم شورای حقوق بشر را پیش روی داریم ، از آنجایی که در این نشست ها موضوعات و افراد بسیار پرشمار از سراسر جهان شرکت می کنند،راهکار و راهبرد شما برای هرچه موثرتر بودن کارزار و طرح شدن موضوع ایران در این نشست چیست؟

دستور نشست بیست و چهارم شورا، با گزارش گزارشگرهای مرتبط با محیط زیست و گزارشگر تازه موضوع حقیقت، عدالت، غرامت و تضمین عدم تکرار، که حوزه مورد گزارشش به دادخواهی قربانیان نقض شدید حقوق بشر برمی گردد و همچنین پانل سالانه مربوط به توانمندسازی زنان، مباحث مربوط به سالخوردگان، ارائه تجارب مثبت در مورد حفظ روزنامه نگاران و چندین موضوع دیگر مرتبط است و ما طبعا وضعیت مردم و کشور خود را در این اجلاس از طریق موضعگیری در صحن اصلی و برگزاری رویدادهای جانبی یا موازی به اطلاع شرکت کنندگان در شورای حقوق بشر خواهیم رساند. موثرتر شدن کارزار این بار ما، به حضور باکیفیت و با آمادگی شرکت کنندگان در کارزار که با دعوت عام ما، شمارشان نیز افزایش می یابد، بستگی دارد. نخستین جلسه تدارکاتی اینترنتی ما چند روز پیش برگزار شد و ما هر پنجشنبه تا زمان برگزاری اجلاس، این جلسات تدارکاتی را خواهیم داشت.

  • علاقمندان، کوشندگان و آگاهان مسائل حقوق بشر در ایران چگونه می توانند با کارزار افشای نقض حقوق بشر همکاری کنند؟

نخستین اطلاعیه «کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و چهارمین اجلاس شورای حقوق بشر» هفته گذشته منتشر شد و نخستین جلسه تدارکاتی نیز در پنجشنبه گذشته برگزار شد. علاقه مندان، کوشندگان و آگاهان مسائل حقوق بشر از طریق شرکت در این جلسات اینترنتی هفتگی می توانند اعضای این کارزار باشند و در خلال هفته های آتی کوشش هایشان را با همراهان دیگر همآهنگ کنند. علاقمندان می توانند از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک ، توئیتر و نیز وب سایت کارزار که به دوزبان انگلیسی و فارسی در دست رس است هم به مستندات رویداد های گذشته دست رسی پیدا کنند و هم اخبار و اطلاعیه ی کارزار را از طریق وبسایت به دست بیاورند.#

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)