به مناسبت بیست و پنجمین سال یاد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ یادمانی از ساعت ۱۷ تا ۲۲ روز شنبه ۱۲ اکتبر، در شهر کلن برگزار خواهد شد.

در این برنامه که با کوشش جمعی از اعضای خانواده های جانباختگان دهه ۶۰برگزار خواهد شد کاظم کردوانی با موضوع “کشتار سال ۶۷ و جامعه”، محمد رضا نیکفر با عنوان “حقیقت مرگ به یاد جانباختگان دهه شصت” ، امیر معماریان زیر عنوان “جنبش دانشجویی پس از دهه شصت” سخنرانی خواهند کرد.

میزگردی با موضوع “جنبش دادخواهی” و شرکت ایراندخت انصاری،  ف . تابان و تقی رحمانی نیز در برنامه های این یادمان درج شده است.

همچنین برنامه ی هنری رقص خاوران از سوی بهرخ بابایی به منظور بزرگداشت یاد و خاطره ی همه ی جانباختگان کشتار زندانیان سیاسی در ایران ارایه خواهد شد.

در فراخوانی که به همین منظور از سوی برگزار کنندگان منتشر شده هدف برنامه زنده نگاه داشتن یاد و خاطره ی مبارزینی که جان در راه آزادی و بهروزی مردم ایران داده اند اعلام شده است.

همچنین در فراخوان از هموطنان دعوت شده با شرکت گسترده و پشتیبانی خود از این برنامه مانع از نشستن گرد فراموشی بر این جنایات شوند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)