صفحه‌ی ویژه‌ی

Ali Esmailnazhad

آخرین مطالب :


چرایی بزرگنمایی یک حق


خشونت ستیزان و پروژەی ناتمام

کفرهای کە سنی شدند


نگاهی بە جامعە مدنی کوردستان


آیا اعتراض یک حق است؟


اعتراضات صنفی و هویت‌خواهی ملی


شادی حاکی از انشقاق


پدیدەی بدون سرزمین!!


دیگر زندان یک خط پایان نیست


روزی کە فاشیستها بە ریشمان خندیدن


دیزاینی برای مبارزە


کوبانی قربانی یک ائتلاف

آخرین نظرات توسط نویسنده Ali Esmailnazhad

    نطری یافت نشد.