صفحه‌ی ویژه‌ی

Ahmad Naeni

[dk_points]

آخرین مطالب :

بشر باید بین سرمایه داری و بقای تمدن خود یکی را انتخاب کند!


آبلوموفیسم یا کریم شیره ای!

آخرین نظرات توسط نویسنده Ahmad Naeni

    نطری یافت نشد.