بشر باید بین سرمایه داری و بقای تمدن خود یکی را انتخاب کند!

در این اسلاید تمرکزم روی غارت و بهره کشی نظام سرمایه داری به اشکال مختلف توسط کمپانی های چند ملیتی چپاولگر اسلحه سازی، داروسازی و غیره میباشد. استعمار و استثمار، فقر، گرسنگی، بردگی جنسی، از خود بیگانگی انسان، کودکان کار، بیکاری، بی خانمانی، جنگ، پاکسازی قومی، مها جرت، تخریب محیط زیست همه و همه با مناسبات سرمایه داری، یک رابطه اثبات شده معلول و علت است. کالائی شدن انسان و محیط زیست اوج افسار دریده گی نظام سرمایه برای کسب هر چه بیشتر سود است.

احمد نائینی

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)