یاد محمود رضا یکبند گرامی باد!

زنده یاد ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﻳﮑﺒﻨﺪ درروز۱۴ آذر ۱۳۶۷ ( ۵ دسامبر۱۹۸۸) پس از شرکت در تظاهرات برگزار شده از سوی کمیته دفاع از صلح وزندانیان سیاسی ایران، در برابر دفترامور پناهندگان سازمان ملل متحد درکراچی، توسط تروریست های رژیم جمهوری اسلامی ترورشد.

تروریستی از یک اتومبیل که اتومبیل دیگری آن را اسکورت می کرد، پیاده شد وبه سمتِ جمعیتی که در برابردفترسازمان متحد اجتماع کرده بودند، شلیک کرد. پنج نفرمجروح شدند.مردم مجروحین را به بیمارستان رساندند. ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﻳﮑﺒﻨﺪ قربانی ترورکورتروریسم رژیم جنایت پیشه ی جمهوری اسلامی گردید ودربیمارستان درگذشت.

این عمل جنایت کارانه در رسانه های عمومی یی پاکستان بازتابی گسترده یافت. درهمه جا صراحتا نوشته و گفته شد که جنایتکاران ازعوامل جمهوری اسلامی بوده اند وباید شناسایی شده و به سزای اعمال خود برسند. این نخستین باری نبود که تروریست های جمهوری اسلامی در پاکستان، دست به چنین جنایتی می زدند.

یاد و خاطره اش گرامی باد!

*

نکته ای راباید خاطر نشان کنم وآن این که قطع رابطه دیپلماتیک کانادا با رژیم جمهوری اسلامی دروغی بیش نیست وهنوزکانادا محل امن و بهشت مقامات جنایتکار جمهوری اسلامی و اعضای خانواده‌های آنها است. درحال حاضروابستگان رژیم، با صدها میلیون دلار پول های غارت شده ازحاصل دسترنج کارگران ایران، سرمایه‌گذاری‌هایی کلان درمعاملات ومستغلات سود آورکانادا دارند.

علیرغم قطع رابطه دیپلماتیک دولت کانادا با جمهوری اسلامی، تعداد زیادی ازاعضای خانواده‌ها و وابستگان رژیم از طریق سفارت کانادا درترکیه با صرف پول های هنگفت، ویزا گرفته و برای زایمان فرزندانشان به کانادا می آیند، و سپس برای فرزند بدنیا آمده پاسپورت کانادایی گرفته و بدون پرداخت هزینه بیمارستان که بالغ بر ( ۴۵۰۰ دلار)می باشد، دوباره به ایران مراجعت می نمایند. بدین ترتیب فرزند آقازاده ها اتوماتیک وارشهروند رسمی کانادا می شوند. درضمن این آقازاده ها با پول های کلانی که آورده اند در مدت کوتاهی که در کانادا زندگی می کنند از زندگی بسیارمرفهی برخوردار شده واین درشرایطی است که اهالی مناطق زلزله‌ زده ی کرمانشاه ازهیچ گونه امکانات اولیه ی زندگی برخوردار نبوده و به علت بی‌توجهی مسئولان دروضعیت اسف‌باری قرار دارندو تعدادی ازآنها برثرسرما جان خود را ازدست داده اند.

***

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com