به پانوشت ها توجه کنید // یک پیشنهاد بشردوستانه به اسرائیلی ها، حالا که شما و هم پیمانان غربی تان جرئت زدن سر هیولای ج.ا در ایران و نسشته در قلب تهران(آمر و حامی تروریست های اسلام گرا) ندارید، لااقل نگذارید تهمت نسل کشی عرب های غیر نظامی به ویژه بچه های غزه را به گردن شما به اندازند ضد یهودیان (مانند دیکتاتوری ج.ا و پان اسلامیسم ها، پان های قومی از ترکیسم و عربیسم تا افغانی پشتونیسم و آریایی ایرانیسم و…)

این پیشنهاد در کمال ناامیدی می دهم، در این بحبوبه تنش و کینه افزایی که تندروهای طرفین درگیری درست کرده اند و تا حدی می دانم آبشخورش از کجاست و منتهی فضای سانسور نمی گذارد (و هر چند مطالب متعدد قبلی اشاراتی مستقیم و غیر مستقیم بهریشه ها شده)، برای زمان مناسبی مثلا ۲۴ الی ۷۲ ساعت مهلت خروج افراد غیر نظامی و یا لااقل بچه ها از غزه بدهید. چرا که دیکتاتوری ج.ا و سایر همپالگی های جنایتکار ظالم و فاسدش می خواهند این وقایه تبدیل به مدرک و خوراک برای تحریک مردمان جهان علیه یهودیان کنند و پروژه های یهودی ستیزی ادامه دهند. اشتباه عظیم غرب در گوادالوپ و پاریس و  نوفل لوشاتو و پروژه ایجاد ج.ا ۴۵ سال است مردمان ایران و جهان می آزارد. هر چند از نتایج دیکتاتوری ج.ا بیزرای بخش بزرگی مردم ایارن و جهان از اسلام شده، اما تا دیکتاتوری ج.ا در ایران حاکم باشد، حتی ۹۰% مردمان ایران رسما و علنا و عملا هم نباور به هیچ دیین شوند، بی فایده است در جلوگیری تکرار فجایع توسط دیکتاتور یج.ا، تنها با حذف دیکتاتور یج.ا ایران و جهان راحت می شود از این بلای خانمانسوز و نسل سوزانه.

برای چندیمن بار تاکید می کنم، با توجه اخباری منتشر می شود، باز غرب و سایر جهان کشورهای تمدن جهانی از شرق تا غرب و از شمال و تا جنوب دارند اشتباهشان تکررا می کنند، یعنی توسل جستن به تحریم و تشدید تحریم عیله کشور و مردمان ایران، مردمان ایران هر چند به شدت دچار انحطاط های همه جانبه شده و عملا شرکای دزدخانه ایران هستند احتمالا اکثریتشان و متاسفانه کمتر ایرانی مشاهده می شود واقعا به حق الناس مالی و عدم دزدین اعتقادی داشته باشد و عمل کند!، اما نکته این جاست احتمالا اکثریت قاطع ایرانیان امروز سکولار و احتمالا بخش بزرگی از آنها ساسا و عملا مسلمان نسیتند و بلکه ناباور به هیچ دین نیستند و از سر اجبار حاکمیت دینی مجبورند ریکاری اجباری کنند!، راه حل مشکل ایران، حذف دیکتاتوری مذهبی دینی ج.ا ولایی است، کلا بایست تمام حکومت های دینی به ویژه از نوع اسلام گرا از جهان محو شوند، نیازی نیست به تحریم و زدن زیرساخت ها نظیر بنادر و صنایع و اماکن غیر نظامی و جان و مال و مساکن مردم معمولی ایران و…، بلکه به راحتی با حذف عوامل اصلی دیکتاتوری به شیوه خودشان می دانند و هیچ شیوه ای پیشنهاد نمی کنم، چون علاقه ندارم جنایات احتمالی به امثالهم نسبت دهند، از نظر من این تن ها مشکل نیستند، بلکه تفکرات تروریستی و تروریست پرور مشکل است که در قالبت ایدئولوژی های دین و غیر دین مانند قوم گرایی و نژادپرستی موجب این فجایع در طول تاریخ شده اند.

برای چندمین بار به همه مردمان جهان یادآور می شوم، اگر می خواهید حق از باطل تشخیص دهید، به بدیهیات حقوق بشری بنگرید، حاکمیت و عوامل حاکمیتی وقتی با انواع روش ها حقوق بشری بدیهی همچون حق حیات، حق معاش (که استخدام و تحصیل نیز از روش های رسیدن به معاش است)، حق اقامت در سرزمین نیاکانی و محل تولد، حق داشتن تک پارتنر (چه بعنوان دوست یا همسر یعنی ازدواج) و… با انواع دسایس و حتی تعهداتشان مانند اصل عدم تفتیش عقیده مصرح در قانون اساسی ج.ا نقض می کند، به طوری در گلوگاه های متعدد در فرم های آماری و ثبت نامی و دفاتر ازدواج مجبور می کنند دگراندیشان و ناباوران به اعتراف به اسلام و مسلمانی و اینکه از ازدواج منصرف شوند و اتنناع تبعیضات دیگر! حقیقت تلخ حکومت اسلامی چه شیعه و چه سنی این است، برای همین راه حل حاکمیت دموکراسی سکولار را فعلا در دسترس ترین شیوه حاکمیتی است و چیزی بهتر فعلا بشریت در اختیار ندارد برای جلوگیری ظلم و جنایت و فساد از شر مستبدان تروریستی ایدئولوژیست های دین گرا و غیر دین گرا از جمله نژادپرستان و قوم گرایان.

برای امثالهم از روز هم روشن تر است، ماجرای اخیر حمله از سمت غزه به اسرائیل، حاصل جمع افکار پلیدی بود که نمی خواهد در منطقه و جهان صلح برقرار شود. این عملیات با هدف بر هم زدن صلح بین کشورهیا عربی با اسرائیل و ایجاد کشور فلسطین در کنار اسرائیل و مبارزه با ایده صلح اعراب و یهودیان است. پشتش یهودی ستیزی آشکاری نمایان است.

همین امسال بایست دیکتاتوری ج.ا از بین برود، حتی تاخیر برای یک سال دیگر دیر است و موجب خسارات عظیم برای مردمان ایران و سایر جهان خواهد بود.


پ.ن: درباره اینکه حمایت همه جانبه جوا از گروه های حمله کننده به اسرائیل گمان نکنم کسی شکی داشته باشد وقتی خود ذیول تا رئوس ج.ا با افتخار اعلام می کنند از حمایت های مالی و تسلیحاتی و آموزشی و اطلاعاتی و…، اما امثالهم منظور از آمر بودن ج.ا چیست؟

مثال، یکی از کسی خوش نمیاید، می رود به فلانی می گوید از دیگری خوشم نمیاید و دلم مثلا می خواهد ضربه بخورد، بعد به فلانی امکانات و پول و همه چیز لازم می گذارد و فلانی می رود به آن دیگری ضربه می زند، اینجا منظور آمر این است، نیازی نیست دیگر مستقیم بگوید برو فلانی به دیگری ضربه بزن! وسایل داده، منظور را گفته و فلانی رفته کرده! اصلا نیازی نیست سندی ارائه شود و حتی در مقطع زمانی خاصی بگوید به فلانی برو دیگری را ضربه بزن! منظور آمر گفتم این است. وگرنه من نوعی که به اسناد طبقه بنید سرویس های جاسوسی دسترسی ندارم.

اما در اینکه چرا چننی چیزی غریب و عجیبی در ترایخ به وقع پیوسته، که دوشمن یکی چننی کوچک (ح.ا) و آن طرف غول بلوک اقتصادی و نظامی یعنی غرب و امریکا و اسرائیل ۴۵ سال است این همه ضربه از ج.ت می خورند و جرئت نابود کردنش ندارند سوال بزرگی است؟ ایا واقعا جرئتش ندارند و دلشان نمی خواهد؟! این مرض چیست؟ حتی دوره فرصت طلایی نابودی ج.ا یعنی دوره یلتسین، بهرتنی موقعیت نابود کردن ج.ا توسط غرب و اسرائی لو امرکیا بود ولی نکردند! گذاشتن این هیولای ضد بشری که مردم  ایران (به قول خودشان ملت مسلمان) رحم نمی کند، میزان بی رحمی و جنایت و ظلم وفسادی ج.ا به مردمان ایارن می کند از بدرتین ها است که رکوردهای امپرالیست ها عیله مستعمراتشن جا به جا کرده! قطعا ج.ا رحم نمی کند به اسرائیل و غرب و رد عمل ثابت کرده تا توانسته ضربه زده و خواهد زد و این را رسما و علنا و عملا اجرا کرده تا نابودی غرب و جهان به صاطلاح کفر و اسرائیل ادامه خواهند داد. فقط سوال معماگونه می ماند این همه مماشات غرب و امرکیا و اسرائیل برای چیست؟!

در  مورد انحطاط های همه جانبه مردمان ایران ، دیگر به مرزهای جنون و زامبی شدن رسیده اند، دزدیدن اموال دیگران به انحیا مختلف از سرقت به عنف تا کلاهبردرای و… و تعرض به محارم و نوامیس خودشان از حد گذشته، الان دیگر بحث استمنا اجباری و تنهایی اجباری گذشته، بحث تعرض به  همدیگر در آسایشگاه ها و سربازخانه ها گذشته، مرزهای توحش تجاوز و خیانت جنسی در مردمان به رمحله ای رسیده، سوال بزرگ هنگام ازدواج این است، ایا همسر وفادار پیدا می شود؟! تو بخوان تا آخر…

بدرود

بگذار خودش خشک بشه بیفته، نه! نمیشه!، مبارزه با تروریسم ایدئولوژیک، تکرار روش های بی فایده و اشتباهات توسط دولت کشورهای تمدن جهانی از جمله موسوم به گروه غربی و همراهانش

 

 

برای نجات بشریت، اکنون بایست منشاء شر و نابودی بشریت را ای کشورها و مردمان تمدن مدرن جهانی- یعنی سر هیولا در ایران را – قطع کنید که حتی سال دیگر دیرست!

 

 

آیین مزدک به روایت دینکرد: تنها متن بازمانده از گفتگوی مزدکیان با روحانیت زرتشتی

به بهانه کامنت ها، ادامه سانسور در رسانه های فارسی زبان خارج، دعوت دوباره به همبستگی برای گذار از دیکتاتوری ج.ا به حاکمیت دموکراسی سکولار مبتنی بر رعایت بدیهیات حقوق بشر و عدالت

اکانت زیر در سایت زیر به دلیل مشکل حذف مکرر لینک و مطالبش توسط گردانندگان سایت مذکور غیر فعال شد و جایگزینش اکانت دیگری شد!

https://www.balatarin.com/users/hagheazadi

 

 


حجاب اجباری در ایران باستان

https://www.balatarin.com/permlink/2023/9/25/6048667


گزینش سرنوشت، ۵ سال دیگر دیرست، هم اکنون گذار (براندازی) دیکتاتوری ج.ا به حاکمیت فرمان روای مردمی (دموکراسی سکولار و لیبرال) مبتنی بر عدالت و آزدی و حقوق بشری

پانوشت برای ایران بانو دوستان- با توجه با وضعیت منطقه و جهان- اکثریت اهالی ایران بزودی باید حکومت دموکراسی سکولاری و غیر دیکتاتوری برقرار کنند و یا تاوان جدایی و فروپاشی بدهند، پس دنباله روی نکنید از افراطیون مانند نژادپرستان پان و دینی و فرقه ای…

ایران بانو از چه زمانی فاحشه جهانی شد؟!

افاغنه ایران را تسخیر کرده‌اند؟

هشدار! ۵ سال دیگر دیرست…!، دعوت می شود حتما این مطلب را بخوانید

هشدار! ۵ سال دیرست دیگر…!، اتحاد و همبستگی برای گذار (براندازی) از ج.ا کلید رمز پیروزی، حقوق بشری آزادیخواهان راه را ادامه بدهید

مردمان ایران در آچمز اباطیلی ها و انحطاط ها و تحریم اجنبی و داخلی، و راه خروج از این آچمز چیست؟!، به بهانه کامنت های یک لینک ( حجاب اجباری در ایران باستان) ویرایش

درباره مشکوک الحالان ضد حقوق بشری

تکرار شکست مردم ایران در مقابل ج.؟!، چه کسانی و چقدر خیانت کردند در شکست دادن جنبش مهسا…؟

جنبشی که می رود شکست بخورد/صبر شادمانه با عدالت جنسی ممکن می شود /چرا حکومت با روشنفکران برخورد نمی کند؟

آیا با پیروزی خیزش زن و زندگی و آزادی- جنبش مهسا- جنبشی دیگر نیاز است؟ (بخش ۲)

آیا با پیروزی خیزش زن و زندگی و آزادی- جنبش مهسا- جنبشی دیگر نیاز است؟

همان طور اشخاصی گفتند:
همواره این نیروهای جنگ اباطیلی داخلی و خارجی موثر بوده اند.


جنگ اباطیل: جنبش ضد ج.ا مردم ایران درگیر ۶ باطل، ماهی‌گیری نجاست‌خورهای مافیایی داخلی و خارجی از جنبش اعتراضی ۱۴۰۱

https://www.tribunezamaneh.com/archives/326146

برای روشن اندیشی درباره سری مطالب جنگ های اباطیلی بایگانی را مرور کنید

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/avangard

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/korooshbotshekane

نمونه دیگر نوشتارهای مشابه

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/botshekan

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/avangarde

 

 

روشنفکران و حکومت
(چرا حکومت با روشنفکران برخورد نیم کند؟)
محسن رنان

 

https://www.renani.net/index.php/texts/notes/968-2023-08-26-11-45-09

https://www.balatarin.com/permlink/2023/9/15/6044200

آیا با پیروزی خیزش زن و زندگی و آزادی- جنبش مهسا- جنبشی دیگر نیاز است؟ (بخش ۲)

 

آیا با پیروزی خیزش زن و زندگی و آزادی- جنبش مهسا- جنبشی دیگر نیاز است؟

 

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/aniran1

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)