بایگانی

روایت مردی که حجاب گذاشت

منشور فراگیر حقوقی دانشگاهیان برای انقلاب ژن-ژیان-ئازادی

نگاهی اجمالی به جنبش دانشجویی ایران و ۱۶ آذر امسال!

بیانیه ۸۵۰ تن از استادان دانشگاه‌ها و پژوهشگاههای کشور در حمایت از اعتراضات قانونی دانشجویان

بیانیه شش سازمان و حزب جمهوری‌خواه دموکرات در حمایت از دانشجویان: با ایستادگی شجاعانه دانشجویان، …

بیانیه استادان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در حمایت از اعتراضات قانونی دانشجویان

فهرست کشته شدگان دانشگاه صنعتی شریف از بدو تاسیس

فقه اسلام نیست؛ اسلام قرآن نیست؛ و دین هم قرآن نیست!

طالبان می‌خواستند چراغ دانشگاه‌ را خاموش کنند

حکومتی که سرتاپاش لجنه! سخنان بی‌پرده یک دانشجو خطاب به سران حکومت – ویدئو

دانشگاه، عوامزدگی، سوداگری و بی‌کفایتی – نگاهی به انتشارات و چاپخانه دانشگاه تهران – گزارش س …

اگر اینها «استاد تمام»اند، پس کار دانشگاه هم دیگر «تمام» است

تبرها را فرود آرید

بازگشایی دانشگاه‌ها؛ ادامه سیاست بی‌توجهی نظام نسبت به جان شهروندان

بازگشایی دانشگاه‌ها؛ ادامه سیاست بی‌توجهی نظام نسبت به جان شهروندان

چگونه فیل در اتاق نشیمن جاگیر شد؟ سانسور؛ پیش‌فرضی بر امر اثبات‌نشده

گزارش و تحلیل سیاسی درباره بیانیه‌ای که منتشر نشد: فراخوان دانشجویان چپ و متحدین برای مبارزه علیه …

وظیفه دانشگاه در جهان امروز

روح اسلام؟!!

نشریه دانشجویی هَلا – ۱۶ آذر ۹۸ (شماره اول)

مرجعیت اجتماعی دانشگاه در ایران

۱۶ آذر را به یاد آور

پیشروی سنگر به سنگر «اسلام » در دانشگاه

شیوه‌نامه انضباطی جدید؛ استخوانی در گلوی وزارت علوم و خاری در چشم دانشجویان

درباره زخمی کهنه در سرزمین دانش

فرهنگِ شفاهی نشانِ بدویت

دانشجویان افغانستانی در ایران چه مشکلاتی دارند؟ اجازه تحصیل با سفر به کیش و کابل

از آکادمی تا کارخانۀ آدم‌سازی

سیمایِ دانشگاه در زمانه‌ی نئولیبرال‌سازیِ آکادمیک؛ یک گفتگویِ مقدماتی

صدها فعال دانشجویی به روحانی؛ صدای پوتین نظامیان از سرتاسر کشور به گوش می‌رسد

با خود چه کرده‌ایم؟