هفته‌هاست شاهد رفتارهای غیر مدنی، خشونت‌بار و ناعادلانه با اقشار جامعه، ‌بویژه دانشجویان عزیزمان در سطح کشور هستیم. نخستین وظیفه و اولویت حاکمان و نهادهای بالادست، تامین امنیت روانی، تحصیلی و حرفه‌ای اصلی‌ترین سرمایه‌های کشورمان است.

شوربختانه مدتهاست این اولویت در جامعه ما تعمداً و یا از سر جهل و بی‌لیاقتی مسئولان، نادیده گرفته شده و افزون بر این، هرگونه اعتراض و اندیشه انتقادی این عزیزان همواره با اتهام و برچسب‌هایی همچون همسویی با برنامه‌های دشمن، همکاری با توطئه‌های خارجی و اتهاماتی چون اغتشاش و آشوب روبرو بوده و ماهیت حق‌طلبانه نقدها و مطالبات ایشان در جریان تفسیرهای نادرست حاکمیت، انکار شده است.

در روزهای اخیر، متاسفانه شمار قابل‌توجهی از دانشجویان در مراکز آموزشی وابسته به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سوی دستگاه‌های امنیتی و با همکاری و هماهنگی وزارتین و مدیران برخی از دانشگاه‌ها با مجازات‌هایی از جمله بازداشت، تعلیق تحصیلی، ممنوعیت ورود به دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها، اخذ تعهد و … مواجه شده و خود و خانواده‌هایشان به طور سازمان‌یافته و هدفمند در معرض تهدید و آزار جسمی و روانی قرار گرفته‌اند.

اکنون با شرح مختصر فوق که مبسوط آن در برابر چشمان ملت و جهانیان است، مطالبات خود را به اختصار و به‌روشنی به شرح ذیل اعلام می‌‌داریم:

۱.
آزادی بی قید و شرط تمامی فرزندان میهن که در جریان اعتراضات اخیر توسط نهادهای مختلف بازداشت شده‌اند.

۲.

 لغو تمامی احکام ضد حقوق مدنی که علیه دانشجویان صادر شده است (رفع تعلیق تحصیلی، رفع ممنوعیت ورود به دانشگاه و خوابگاه‌های دانشجویی، لغو احضار به کمیته‌های انضباطی، لغو اخذ تعهد از دانشجویان و توقف تهدید دانشجویان و همچنین خانواده‌های ایشان).

در صورتی که این فریاد دادخواهی نادیده گرفته شود، ما استادان امضا کننده دانشگاه‌های کشور همسو و همراه با دانشجویان، از تمام مجاری اعتراضی و مدنی برای احقاق حقوق مطالبه شده استفاده خواهیم کرد.

اسامی امضاء کنندگان به ترتیب حروف الفبا:

 

دانشگاه محل خدمت

نام خانوادگی و نام

ردیف

دانشگاه تهران

ابراهیم بای سلامی – غلام‌حیدر

۱

دانشگاه شیراز

ابراهیمی – سعیده

۲

دانشگاه کردستان

ابراهیمی – مسعود

۳

دانشگاه فردوسی مشهد

ابراهیمی سالاری – تقی

۴

دانشکاه دامغان

ابری – محمد

۵

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ابطحی – فیروزه

۶

دانشگاه بوعلی سینا

ابوطالبیان – محمد علی

۷

دانشگاه صنعتی شریف

اجتهادی – محمد رضا

۸

دانشگاه رازی

احمد زاده – مهرداد

۹

دانشگاه کردستان

احمدپور- ارزو

۱۰

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

احمدی – دانیال

۱۱

دانشگاه بین المللی امام خمینی

احمدی – رضا

۱۲

دانشگاه کردستان

احمدی – سلمان

۱۳

دانشگاه کردستان

احمدی – شمس الدین

۱۴

دانشگاه کردستان

احمدی زر – فردین

۱۵

 دانشگاه هرمزگان

احمدی کهنعلی – رضا

۱۶

دانشگاه علوم پزشکی تهران

احمدی نژاد – زهرا

۱۷

دانشگاه شهید باهنر کرمان

اختردانش – بهارک

۱۸

دانشگاه فردوسی مشهد

اخترشناس – سید جواد

۱۹

دانشگاه علم و صنعت ایران

اخلاصی – احمد

۲۰

دانشگاه کردستان

اخلاقیان – فردین

۲۱

دانشگاه یاسوج

ادهمی – ابراهیم

۲۲

دانشگاه تهران

ادهمی – ارس

۲۳

دانشگاه پیام‌نور

ارشاد – فریبا

۲۴

دانشگاه کردستان

ارکات – جمال

۲۵

دانشگاه سمنان

اسحاقی گرجی – مجید

۲۶

دانشگاه تبریز

اسداللهی تجرق – الله شکر

۲۷

دانشگاه مازندران

اسدی – ایرج

۲۸

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

اسدی – فرهاد

۲۹

دانشگاه کردستان

اسکندری – فرزاد

۳۰

دانشگاه شیراز

اسکندری – محمد هادی

۳۱

دانشگاه شهید بهشتی

اسلامی – زیبا

۳۲

دانشگاه اصفهان

اسماعیلی – مریم

۳۳

دانشگاه گیلان

اسمعیلی ورکی – مهدی

۳۴

دانشگاه علوم پزشکی تهران

اشرفی دهکردی – آگاه

۳۵

دانشگاه علوم پزشکی تهران

اصغری – فریبا

۳۶

دانشگاه علامه طباطبائی

اصغری اسکوئی – محمد رضا

۳۷

دانشگاه شهید بهشتی

اصلاح چی – چنگیز

۳۸

دانشگاه ایوانکی

اعلمی – حبیب الله

۳۹

دانشگاه علوم پزشکی ایران

افتخارزاده – مینا

۴۰

دانشگاه تربیت مدرس

افتخاری – رکن الدین

۴۱

دانشگاه علم و صنعت ایران

افتخاری یکتا – بیژن

۴۲

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

افشار – لیلا

۴۳

دانشگاه علم و صنعت ایران

افشار – محمد هادی

۴۴

دانشگاه شیراز

افلاک سیر- عبدالعزیز     

۴۵

دانشگاه علوم پزشکی آبادان

اکبری – اکبر

۴۶

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

اکبری – ستاره

۴۷

جهاد دانشگاهی

اکبری – کرامت الله

۴۸

دانشگاه کاشان

اکبری – محمود

۴۹

دانشگاه شهید چمران اهواز

امام – عباس

۵۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

امامی – سید جواد

۵۱

دانشگاه کردستان

امامی – هادی

۵۲

 دانشگاه کردستان

امانی – حامد

۵۳

دانشگاه کردستان

امانی – کمال

۵۴

دانشگاه تبریز

امید – مسعود

۵۵

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

امیدی – سعید

۵۶

دانشگاه تهران

امیدی – علی

۵۷

دانشگاه شهید بهشتی

امیر خانی – طیبه

۵۸

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

امیر شاهی – سید حسین

۵۹

دانشگاه کردستان

امیری – سیروس

۶۰

دانشگاه ازاد اسلامی

امیریان – کاظم

۶۱

دانشگاه شهرکرد

امین – احمد

۶۲

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

امینی – عباسعلی

۶۳

دانشگاه کردستان

امینی – عبدالله

۶۴

دانشگاه علوم پزشکی تهران

امینی – همایون

۶۵

پژوهشگاه رنگ

انصاری – کیوان

۶۶

دانشگاه کردستان

اوسطی – خالد

۶۷

دانشگاه سمنان

ایازی – سید یاسر

۶۸

دانشگاه کردستان

ایراندوست – ایراندوست

۶۹

دانشگاه صنعتی شاهرود

ایرانمنش – مهدی

۷۰

دانشگاه کردستان

ایرانی – مهدی

۷۱

دانشگاه بین المللی امام خمینی

ایمانیه – حسین

۷۲

دانشگاه خلیج فارس

آبین – حسن

۷۳

دانشگاه دامغان

آخوندی روشناوند – ناصر

۷۴

دانشگاه خلیج فارس

آذین – رضا

۷۵

دانشگاه بین المللی امام خمینی

آرمانی – پرویز

۷۶

 دانشگاه حکیم سبزواری

آزادگان – بهنام

۷۷

دانشگاه تبریز

آزادی – علی رضا

۷۸

دانشگاه سمنان

آشوری – محمد رضا

۷۹

دانشگاه صنعتی اصفهان

آقابابائی سامانی – کیوان

۸۰

دانشگاه پاندربورن

آقایی – علی

۸۱

دانشگاه سیستان و بلوچستان

آقائی – علیرضا

۸۲

دانشگاه خیام

آهنج – علی

۸۳

موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

آوندفقیه – ارمان

۸۴

دانشگاه اصفهان

باباصفری – علی اصغر

۸۵

دانشگاه کردستان

باتمانی – یزدان

۸۶

دانشگاه سیستان و بلوچستان

باقری – ساسان

۸۷

دانشگاه حکیم سبزواری

باقری نیا – حسن

۸۸

دانشگاه شیراز

بحرانی – محمود

۸۹

دانشیار جامعه‌شناسی

بخارایی – احمد

۹۰

دانشگاه کردستان

بدخشان – هدیه

۹۱

دانشگاه شیراز

بردبار – غلامحسین

۹۲

دانشگاه کردستان

بزدوده – زکریا

۹۳

دانشگاه شهید چمران اهواز

بستانی – قاسم

۹۴

دانشگاه صنعتی اصفهان

بنایی – مهتاب

۹۵

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بنکدارپور – بابک

۹۶

دانشگاه تهران

بنی هاشمی – سید محمد علی

۹۷

دانشگاه کردستان

بهرام نژاد – بهمن

۹۸

دانشگاه کردستان

بهرامی – بختیار

۹۹

دانشگاه کردستان

بهرامی – جمیل

۱۰۰

دانشگاه کردستان

بهرامی کمانگر – برزان

۱۰۱

دانشگاه کردستان

بهروزی خزاعی – ناصر

۱۰۲

دانشگاه آزاد واحد دورود

بهمنی -کبری

۱۰۳

دانشگاه کردستان

بهنام نیا – بهنوش

۱۰۴

دانشگاه مونتریال

بویری – کاوه

۱۰۵

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

بیانی – حسین

۱۰۶

دانشگاه کردستان

بیگ زاده نوعی – برمک

۱۰۷

دانشگاه گیلان

بیگلوئی – محمد حسن

۱۰۸

دانشگاه کردستان

بیورانی – حسن

۱۰۹

دانشگاه خلیج فارس

پارسا – حجت

۱۱۰

دانشگاه یاسوج

پارسائی – سیامک

۱۱۱

دانشگاه یزد

پاک طینت – سعید

۱۱۲

دانشگاه رازی

پاک نژاد – مهرداد

۱۱۳

دانشگاه شهید چمران

پودات – فاطمه

۱۱۴

دانشگاه فردوسی مشهد

پور افشاری – مهدی

۱۱۵

دانشگاه فردوسی مشهد

پوررضا – حمید رضا

۱۱۶

دانشگاه علوم پزشکی زابل

پیشدادیان – عباس

۱۱۷

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

تدین – حمید رضا

۱۱۸

دانشگاه شهید بهشتی

ترکمنی آذر – فرح

۱۱۹

دانشگاه مازندران

تقوی – علی

۱۲۰

دانشگاه شیراز

تقوی – محسن 

۱۲۱

دانشگاه خوارزمی تهران

تقی پور – بهرام 

۱۲۲

دانشگاه تهران

تقی یاره – فتانه

۱۲۳

دانشگاه خوارزمی

تکوک – محمد وحید

۱۲۴

دانشگاه آزاد اسلامی

تهرانی شریف – میثم

۱۲۵

دانشگاه رازی

توکلی – جعفر

۱۲۶

دانشگاه شهید بهشتی

توکلی – داود

۱۲۷

دانشکده پزشکی رفسنجان

توکلی – محمد

۱۲۸

دانشگاه مازندران

تولایی – نوین

۱۲۹

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

تیموری – پروانه

۱۳۰

دانشگاه فردوسی مشهد

جاویدان – کوروش

۱۳۱

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

جباری – علیرضا

۱۳۲

دانشگاه کردستان

جباری – نجم الدین

۱۳۳

دانشگاه شهید چمران اهواز

جزایری – اشرف

۱۳۴

دانشگاه شهید بهشتی

جعفری – رضا

۱۳۵

دانشگاه صنعتی شریف

جعفری – سید اکبر

۱۳۶

دانشگاه خلیج فارس

جلالی – تهمینه

۱۳۷

دانشگاه تربیت مدرس

جلالی جواران – مختار

۱۳۸

دانشگاه گیلان

جمالی – سالار

۱۳۹

 دانشگاه علامه طباطبایی

جمعه پور – محمود

۱۴۰

دانشگاه کردستان

جوادی – تیمور

۱۴۱

دانشگاه تهران

جوادی – علی یار

۱۴۲

دانشگاه لرستان

جوادی نیا – مجتبی

۱۴۳

دانشگاه کردستان

جواهری – بختیار

۱۴۴

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

جورابچی – زینت

۱۴۵

دانشگاه شیراز

جوکار – بهرام

۱۴۶

دانشگاه کردستان

چمن آراء – بهروز

۱۴۷

دانشگاه هرمزگان

چمنی – فریبا

۱۴۸

دانشگاه کردستان

حاجی رحیمی – محمود

۱۴۹

دانشگاه صنعتی اصفهان

حاجی هاشمی – مهدی

۱۵۰

دانشگاه کردستان

حاصلی – حمید

۱۵۱

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

حامدی اصل – پژمان

۱۵۲

دانشگاه سمنان

حبیبیان – فرهاد

۱۵۳

 دانشگاه حکیم سبزواری

حجار – تکتم

۱۵۴

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لرستان

حجازی – محمد

۱۵۵

دانشگاه صنعتی شاهرود

حسن آبادی – حسن

۱۵۶

دانشگاه شیراز

حسن لی – علیمراد

۱۵۷

دانشگاه سیستان و بلوچستان

حسنی – محمد رضا

۱۵۸

دانشگاه سیستان و بلوچستان

حسین بر – محمد عثمان

۱۵۹

دانشگاه کردستان

حسین پناهی – فرزاد

۱۶۰

دانشگاه حکیم سبزواری

حسین زاده – آذین

۱۶۱

 دانشگاه صنعتی شاهرود

حسین زاده بابره – خسرو

۱۶۲

دانشگاه کردستان

حسینی- سید مهدی

۱۶۳

دانشگاه علوم پزشکی ایران

حسینی – ارشد

۱۶۴

دانشگاه فسا

حسینی – رادمرز

۱۶۵

دانشگاه گیلان

حسینی – رضا

۱۶۶

دانشگاه تهران

حسینی – سید حسین

۱۶۷

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

حسینی – شکوه

۱۶۸

دانشگاه کردستان

حسینی – شهلا

۱۶۹

دانشگاه تربیت مدرس

حسینی بهشتی – سید علیرضا

۱۷۰

دانشگاه هنر

حسینی شکیب – فاطمه‌

۱۷۱

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

حقانی – مسعود

۱۷۲

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

حقی – حسین

۱۷۳

دانشگاه علامه طباطبایی

حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی

۱۷۴

دانشگاه شهید رجایی

حمیدی – قریده

۱۷۵

دانشگاه علوم پزشکی همدان

حمیدی – مرتضی

۱۷۶

دانشگاه خلیج فارس

حیدری – ابراهیم

۱۷۷

دانشگاه خلیج فارس

حیدری – جهانگیر

۱۷۸

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

حیدری – روح الله

۱۷۹

دانشگاه شهید بهشتی

حیدری – محمود

۱۸۰

دانشگاه علامه طباطبایی

خاتی – علی

۱۸۱

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

خاکسار – کاوه

۱۸۲

دانشگاه هرمزگان

خجسته – فرامرز

۱۸۳

دانشگاه تربیت مدرس

خدابنده – صابر

۱۸۴

 دانشگاه گیلان

خداپرست – سید اکبر

۱۸۵

دانشگاه تهران

خدایاری – علی اصغر

۱۸۶

دانشگاه رازی

خزائی – جهانگیر

۱۸۷

دانشگاه لرستان

خزائی – سهم الدین

۱۸۸

دانشگاه کردستان

خضری – سعید

۱۸۹

دانشگاه گلستان

خلفی – مهناز

۱۹۰

دانشگاه کردستان

خلیقی – نینا

۱۹۱

دانشگاه یاسوج

خواجوی – مختار

۱۹۲

دانشگاه سیدنی استرالیا

خوارپور – عبدالحسن

۱۹۳

دانشگاه خوارزمی

خوانین زاده – محمدعلی

۱۹۴

دانشگاه تربیت مدرس

خوش تقاضا – محمد هادی

۱۹۵

دانشگاه شیراز

خون جوش – فرشاد

۱۹۶

دانشگاه شهید بهشتی

خوئی – حمیدرضا

۱۹۷

دانشگاه کردستان

دادخواه – کورش

۱۹۸

دانشگاه کردستان

دارند – محمد

۱۹۹

دانشگاه رازی

دانشفر – نادر

۲۰۰

دانشگاه سیستان و بلوچستان

رضایی – معصومه

۲۰۱

دانشگاه خلیج فارس

داودی – رضا

۲۰۲

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

داودی – محمد هادی

۲۰۳

دانشگاه کردستان

دده‌جانی – جواد

۲۰۴

دانشگاه شیراز

دعوت الحق – سعید

۲۰۵

دانشگاه کردستان

دقیق – روناک

۲۰۶

دانشگاه رازی

دل انگیزان – سهراب

۲۰۷

دانشگاه کردستان

دهقان – نیلوفر

۲۰۸

دانشگاه فردوسی مشهد

دهقانیان – فرزاد

۲۰۹

دانشگاه اصفهان

دهنوی – علی

۲۱۰

دانشگاه تهران

دولتشاهی- هوشنگ

۲۱۱

دانشگاه شهید بهشتی

ذکاوت – کامران

۲۱۲

دانشگاه علم و صنعت

ذهبیون – باقر

۲۱۳

دانشگاه اصفهان

راستی – جواد

۲۱۴

دانشگاه شهید بهشتی

راغب – محمد

۲۱۵

دانشگاه فردوسی مشهد

رجایی – سید جلال

۲۱۶

دانشگاه شیراز

رجبی – سینا

۲۱۷

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

رجبی – مزدک

۲۱۸

دانشگاه یزد

رجبی – مهدی

۲۱۹

دانشگاه تهران

رجبی پور – علی

۲۲۰

دانشگاه تهران

رحمانیان – داریوش

۲۲۱

دانشگاه علوم پزشکی تهران

رحیمی – آفرین

۲۲۲

دانشگاه علامه طباطبایی

رحیمی – زهرا

۲۲۳

عضو هیات علمی وزارت کشاورزی

رحیمی – صمد

۲۲۴

دانشگاه رازی

رحیمی – مراد

۲۲۵

دانشگاه تهران

رسائی – محمد رضا

۲۲۶

دانشگاه خیام

رستمی‌یزدی – تکتم

۲۲۷

دانشگاه کردستان

رسول نژاد – عبدالله

۲۲۸

دانشگاه شهید بهشتی

رسولی – آرزو

۲۲۹

دانشگاه خلیج فارس

رسولی – سعید

۲۳۰

دانشگاه شهید بهشتی

رشیدی – شهریار

۲۳۱

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

رضابیگی – منوچهر

۲۳۲

دانشگاه کاشان

رضازاده – رضا

۲۳۳

دانشگاه شهید باهنر کرمان

رضائی – آرزو

۲۳۴

دانشگاه یاسوج

رضائی – قاسم

۲۳۵

دانشگاه تهران

رضائی – کرامت الله

۲۳۶

دانشگاه کردستان

رضائی – محمد

۲۳۷

دانشگاه تربیت مدرس

رضائی – مسعود

۲۳۸

دانشگاه شهید چمران اهواز

رضائی – نجفقلی

۲۳۹

دانشگاه شهید چمران

رضائی جعفری – کامران

۲۴۰

دانشگاه شهید بهشتی

رضوانی – سعید

۲۴۱

دانشگاه تبریز

رضوی – سید ناصر

۲۴۲

دانشگاه شهید بهشتی

رضوی – علیرضا

۲۴۳

دانشگاه شهید بهشتی

رضوی – نیلوفر

۲۴۴

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

رفیعی – حسن

۲۴۵

دانشگاه اصفهان

رنانی – محسن

۲۴۶

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

روح اللهی – احمد

۲۴۷

دانشگاه کردستان

رویانی – وحید

۲۴۸

موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

ریاضی – ابوالحسن

۲۴۹

 دانشگاه علوم پزشکی قم

رئیسی – مرضیه

۲۵۰

دانشگاه شیراز

زارعی – محمد حسین

۲۵۱

دانشگاه دامغان

زارعی – میثم

۲۵۲

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

زارعی – مینا

۲۵۳

دانشگاه شهید بهشتی

زدانی نسب  – محمد ی

۲۵۴

دانشگاه شهید بهشتی

زرانی – فریبا

۲۵۵

دانشگاه علامه طباطبائی

زکیانی – غلامرضا

۲۵۶

دانشگاه کردستان

زمانی – وحید

۲۵۷

دانشگاه شیراز

زمردیان – سید محمد علی

۲۵۸

دانشگاه شهید باهنر کرمان

سالمی – عباس

۲۵۹

دانشگاه سیستان وبلوچستان

سبحانی – علیرضا

۲۶۰

پژوهشگاه علوم انسانی

سپنجی – امیر

۲۶۱

دانشگاه شهید بهشتی

سپنجی – حمید

۲۶۲

دانشگاه فردوسی مشهد

سپهر- عادل

۲۶۳

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

سپهر – مسعود

۲۶۴

دانشگاه تهران

ستاره دان – سید کمال الدین

۲۶۵

دانشگاه خیام

ستوده فر- مسعود

۲۶۶

دانشگاه کردستان

سجادی – زانیار

۲۶۷

دانشگاه تهران

سجادی – مژده

۲۶۸

دانشگاه تربیت مدرس

سحابی – بهرام

۲۶۹

دانشگاه علم و صنعت ایران

سرپولکی – حسین

۲۷۰

دانشگاه کردستان

سروری – آرش

۲۷۱

دانشگاه کردستان

سعیدی – شهرام

۲۷۲

دانشگاه علم و صنعت ایران

سعیدی – محسن

۲۷۳

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سفیدبخت – سپیده

۲۷۴

دانشگاه کردستان

سکری – کژال

۲۷۵

دانشگاه کردستان

سلامی – پیمان

۲۷۶

دانشگاه گیلان

سلطانیان – ابوطالب

۲۷۷

دانشگاه کردستان

سلطانیان – خبات

۲۷۸

دانشگاه تهران

سلطانیان زاده – حمید

۲۷۹

دانشگاه سیستان و بلوچستان

سلوکی – حمید رضا

۲۸۰

دانشگاه کردستان

سلیمان جهان – علی

۲۸۱

دانشگاه کردستان

سلیمانی – حبیب

۲۸۲

دانشگاه شهید بهشتی

سلیمانی مقدم – کریم

۲۸۳

دانشگاه کردستان

سلیمی – شهریار

۲۸۴

دانشگاه کردستان

سلیمی – محمد رشید

۲۸۵

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

سهرابی پور- شهلا

۲۸۶

دانشگاه آزاد اسلامی

سیرجانی – سیده سارا

۲۸۷

دانشگاه صنعتی اصفهان

شاکری – سروش

۲۸۸

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شاه محمدى فرید – سیما

۲۸۹

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

شاهمرادی – بهزاد

۲۹۰

دانشگاه جهرم

شایان – ابوالفضل

۲۹۱

 دانشگاه شهید بهشتی

شریعت راد – فرهاد

۲۹۲

دانشگاه  تهران

شریعتی – سارا

۲۹۳

دانشگاه کردستان

شریفی – زاهد

۲۹۴

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شریفی – سیمین

۲۹۵

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شریفی – محمدداوود

۲۹۶

دانشگاه علوم پزشکی تهران

شریفی – ونداد

۲۹۷

دانشگاه صنعتی شریف

شریفی زارچی – علی

۲۹۸

دانشگاه سیستان و بلوچستان

شعبان زاده – مریم

۲۹۹

دانشگاه کردستان

شفیعی – قباد

۳۰۰

 دانشگاه تهران

شکرپور – مجید

۳۰۱

دانشگاه شهید بهشتی

شکرچی – احمد

۳۰۲

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

شکری – احسان

۳۰۳

دانشگاه پیام نور

شمس سولاری – مریم

۳۰۴

دانشگاه کردستان

شهابی – هیمن

۳۰۵

دانشگاه صنعتی اصفهان

شهبازی – فرهاد

۳۰۶

دانشگاه کردستان

شهرخی – محمود

۳۰۷

دانشگاه کردستان

شیخ الاسلامی وطنی – داریوش

۳۰۸

دانشگاه علامه طباطبائی

شیخی – محمد

۳۰۹

دانشگاه علوم پزشکی ایران

شیرازی – سید علی اصغر

۳۱۰

دانشگاه متروپلیتن تورنتو

شیرازی – همایون

۳۱۱

دانشگاه کردستان

شیربیگی – ناصر

۳۱۲

دانشگاه خلیج فارس

شیرکانی – حسین

۳۱۳

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

صادقی – اعظم

۳۱۴

دانشگاه کردستان

صادقی – آرمان

۳۱۵

دانشگاه گلستان

صادقی پور – حمید رضا

۳۱۶

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

صالح نیا – زینب

۳۱۷

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

صالحی سنگانی – قدرت الله

۳۱۸

دانشگاه اصفهان

صامتی – مجید

۳۱۹

پژوهشکده حفاطت خاک وآبخیزداری وزارت کشاورزی

صانعی – مجتبی

۳۲۰

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

صانعی – محمد حسین

۳۲۱

دانشکاه تربیت مدرس

صبحیه – محمدحسین

۳۲۲

دانشگاه سیستان و بلوچستان

صحیت زاده – ذیهاب

۳۲۳

دانشگاه خلیج فارس

صداقت جو – مجتبی

۳۲۴

دانشگاه تهران

صدر – افسانه

۳۲۵

دانشگاه هنر و معماری پارس

صغیر – امیررضا

۳۲۶

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

صفایی – اکبر

۳۲۷

دانشگاه صنعتی شریف

صفدری – محمد

۳۲۸

دانشگاه زنجان

صفری – لیلا

۳۲۹

دانشگاه شیراز

صفوی – سید علی اکبر

۳۳۰

دانشگاه اصفهان

صمدی – سعید

۳۳۱

دانشگاه شهید چمران اهواز

صنیعی – محسن

۳۳۲

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

صیادی – حسین

۳۳۳

دانشگاه دوسلدورف آلمان

صیدی سارویی – محمد

۳۳۴

دانشگاه کردستان

ضیاءالدینی – کژوان

۳۳۵

دانشگاه علوم پزشکی تهران

ضیایی – وحید

۳۳۶

دانشگاه کردستان

طاریمرادی – هادی

۳۳۷

دانشگاه مازندران

طالبی گرکانی – الهه

۳۳۸

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان

طاهری – علی شیر

۳۳۹

دانشگاه شیراز

طاهریانفرد – مهناز

۳۴۰

پژوهشگاه دانشهای بنیادی

طیبی – ساجد

۳۴۱

دانشگاه صنعتی شریف

ظهوری زنگنه – بیژن

۳۴۲

دانشگاه تربیت مدرس

عابدیان – عبدالمحمد

۳۴۳

دانشگاه پیام نور

عابدین – جعفر

۳۴۴

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

عابدین پور – سعید

۳۴۵

دانشگاه شیراز

عابدینی – محمد جواد

۳۴۶

دانشگاه صنعتی اصفهان

عالم رجبی – علی اکبر

۳۴۷

پژوهشگاه رنگ

عامری – فرهاد

۳۴۸

دانشگاه علوم پزشکی همدان

عباسعلی پورکبیرره – رقیه

۳۴۹

دانشگاه فردوسی مشهد

عباسی – جواد

۳۵۰

دانشگاه کردستان

عبدالله پوری – علیرضا

۳۵۱

دانشگاه شیراز

عبدالهی – فرشید

۳۵۲

دانشگاه یاسوج

عبدالهی – محمد

۳۵۳

دانشگاه تهران

عرب – حسینعلی

۳۵۴

دانشگاه کردستان

عزیزی – سعدون

۳۵۵

دانشگاه کردستان

عزیزی – عثمان

۳۵۶

دانشگاه پیام نور

عزیزی – لیلی

۳۵۷

دانشگاه تهران

عزیزیان – میترا

۳۵۸

دانشگاه گلستان

عظیم محسنی – مجید

۳۵۹

دانشگاه شهید بهشتی

عظیمی – محدثه

۳۶۰

دانشگاه تهران

علامه زاده – حسین

۳۶۱

دانشگاه صنعتی اصفهان

علامیان خواه – فائزه

۳۶۲

دانشگاه شهید باهنر کرمان

علومی  – محمد مهدی

۳۶۳

دانشگاه علم و صنعت ایران

علوی – امیر علی

۳۶۴

دانشگاه خلیج فارس

علوی – سهیلا

۳۶۵

دانشگاه خلیج فارس

علی اکبری هره دشت – حسین

۳۶۶

دانشگاه خلیج فارس

علی پور- صفدر

۳۶۷

دانشگاه هنر

علیا – مسعود

۳۶۸

دانشگاه علوم پرشکی تهران

علیپور – فاطمه

۳۶۹

دانشگاه کردستان

علیزاده – هوشمند

۳۷۰

دانشگاه کردستان

غفاری – هانیه

۳۷۱

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

غفوری – سید علی

۳۷۲

دانشگاه کردستان

غلامی – خلیل

۳۷۳

دانشگاه فردوسی مشهد

غلامی نژاد – محمد علی

۳۷۴

دانشگاه حکیم سبزواری

غنی آبادی – سعید

۳۷۵

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

غنیان – منصور

۳۷۶

دانشگاه هرمزگان

غیبی – ابوالحسن

۳۷۷

دانشگاه صنعتی اصفهان

فاخران – سیما

۳۷۸

دانشگاه کردستان

فاروقی – فرزین

۳۷۹

دانشگاه خلیج فارس

فاضلی – عبدالرضا

۳۸۰

دانشگاه تهران

فاطمی – شهره

۳۸۱

دانشگاه تبریز

فتاحی – شهاب

۳۸۲

دانشگاه کردستان

فتاحی – محمد نوید

۳۸۳

دانشگاه کردستان

فتحی – محمد

۳۸۴

دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

فرائی – زهرا

۳۸۵

دانشگاه شهید چمران

فرخیان – محمود

۳۸۶

دانشگاه علوم پزشکی تهران

فرزاد فر – فرشاد

۳۸۷

دانشگاه آزاد اسلامی واحد …

فرهادی – حسن

۳۸۸

دانشگاه کردستان

فرهادی – سیروان

۳۸۹

دانشگاه صنعتی شریف

فرهانیه – بیژن

۳۹۰

دانشگاه اصفهان

فرهمند – شکوفه

۳۹۱

مرکز آموزش عالی مام خمینی

فرهنگ فر – رشید

۳۹۲

دانشگاه علوم پزشکی تهران

فرهودیان – علی

۳۹۳

دانشگاه کردستان

فرورش – حمید

۳۹۴

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فریدحسینی – فرهاد

۳۹۵

دانشگاه شیراز

فضایلی – محبوبه

۳۹۶

دانشگاه صنعتی اصفهان

فضیله – فرهاد

۳۹۷

دانشگاه اصفهان

فلاح – حمیدرضا

۳۹۸

دانشگاه شهید بهشتی

فلاح – محمد غلامعلی

۳۹۹

دانشگاه صنعتی شریف

فنایی – حمیدرضا

۴۰۰

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

فولادی – نسرین

۴۰۱

دانشگاه کردستان

قادری – سامان

۴۰۲

دانشگاه تهران

قادری – سید فرید

۴۰۳

دانشگاه کردستان

قادری – عبدالسلام

۴۰۴

دانشگاه علامه طباطبایی

قاراخانی – معصومه

۴۰۵

دانشگاه تربیت مدرس

قبادیان – برات

۴۰۶

دانشگاه حکیم سبزواری

قدرتی – حسین

۴۰۷

 دانشگاه حکیم سبزواری

قدسی – علیرضا

۴۰۸

دانشگاه گیلان

قدمیاری – محمد

۴۰۹

دانشگاه تبریز

قدیمی قیداری- عباس

۴۱۰

استاد بازنشسته

قرائی – مرتضی

۴۱۱

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

قربان زاده مقدم – علی

۴۱۲

دانشگاه فردوسی مشهد

قربانی – محمد

۴۱۳

دانشگاه رازی

قشقائی – علی

۴۱۴

دانشگاه فردوسی مشهد

قشلاقی – رضا

۴۱۵

دانشگاه هنر اصفهان

قلعه نویی – محمود

۴۱۶

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

قلندری – حسنا

۴۱۷

دانشگاه کردستان

قلی زاده – محمد حسین

۴۱۸

دانشگاه شهید چمران اهواز

قمشی – مهدی

۴۱۹

دانشگاه شهید بهشتی

قنبری – سعید

۴۲۰

دانشگاه شهید بهشتی

قوامی زاده – رامک

۴۲۱

دانشگاه شهید بهشتی

قیومی بیدهندی – مهرداد

۴۲۲

دانشگاه پیام نور

کاظم پورفرد – الهام

۴۲۳

دانشگاه تربیت مدرس

کاظمی نجفی – سعید

۴۲۴

دانشگاه کردستان

کبودوندپور – شهرام

۴۲۵

دانشگاه اصفهان

کتابی – سعیده

۴۲۶

دانشگاه شهید بهشتی

کتان فروش – علی

۴۲۷

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کربلایی – نرگس

۴۲۸

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

کرمانشاهانی – شکوه

۴۲۹

دانشگاه کردستان

کرمی – کاوه

۴۳۰

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

کرمی مجومرد – آسیه

۴۳۱

دانشگاه کردستان

کریمی – پرویز

۴۳۲

دانشگاه تهران

کریمی – داود

۴۳۳

دانشگاه مازندران

کریمی – زهرا

۴۳۴

دانشگاه کردستان

کریمی – شرافت

۴۳۵

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کریمی – محمد

۴۳۶

دانشگاه صنعتی شریف

کریمی پور – وحید

۴۳۷

دانشگاه خلیج فارس

کشاورز – امین

۴۳۸

دانشگاه علم و صنعت ایران

کلانتر – محسن

۴۳۹

دانشگاه علوم پزشکی تهران

کلانتری – آرش

۴۴۰

دانشگاه یزد

کلانتری – عباس

۴۴۱

دانشگاه شهید چمران

کلاهی – مریم

۴۴۲

دانشگاه تربیت مدرس

کلباسی – محمدرضا

۴۴۳

دانشگاه مازندران

کمالجو – مصطفی

۴۴۴

دانشگاه زنجان

کمالی – کمال

۴۴۵

دانشگاه تهران

کوثری – فرشاد

۴۴۶

دانشگاه تهران

کولایی – الهه

۴۴۷

دانشگاه خوارزمی

کیامنش – علیرضا

۴۴۸

شهید باهنر کرمان

کیانفر – فرنگیس

۴۴۹

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

گرامی فر – پرهام

۴۵۰

دانشگاه علوم پزشکی تهران

گرمارودی – رضا

۴۵۱

دانشگاه صنعتی شریف

گلستانی – سید جمال‌ الدین

۴۵۲

دانشگاه علم و صنعت ایران

گلستانی فرد – فرهاد

۴۵۳

دانشگاه شهید بهشتی

گلشن – صدیقه

۴۵۴

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

گلعلی پور- مسعود

۴۵۵

دانشگاه تربیت مدرس

گلکار- آبتین

۴۵۶

دانشگاه گلستان

گنجی – فرزانه

۴۵۷

دانشگاه شهید بهشتی

گویا – زهرا

۴۵۸

دانشگاه صنعتی اصفهان

لران – فرهنگ

۴۵۹

دانشگاه گلستان

لطفی اریمی – رحیم

۴۶۰

دانشگاه کردستان

لهونیان – منصور

۴۶۱

دانشگاه تهران

لواسانی – منا

۴۶۲

دانشگاه هنر تهران

مازیار – امیر

۴۶۳

 دانشگاه کردستان

مافی – امیر

۴۶۴

دانشگاه کردستان

مالمیر- تیمور

۴۶۵

دانشگاه کردستان

مام عزیزی – آرمان

۴۶۶

دانشگاه خلیج فارس

ماهینی – محمد رضا

۴۶۷

دانشگاه تهران

مبلی – حسین

۴۶۸

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

متولی حقیقی – یوسف

۴۶۹

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

مجاهد – عزیزالله

۴۷۰

دانشگاه کردستان

مجد – محمد

۴۷۱

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مجیدی – محمد

۴۷۲

دانشگاه امیرکبیر

محسنی – سید محسن

۴۷۳

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

محسنی هزاوه – رضا

۴۷۴

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

محقق معین – محمدحسن

۴۷۵

دانشگاه تبریز

محمد خانلی – لیلی

۴۷۶

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

محمد رفیعی – فرشید

۴۷۷

دانشگاه یزد

محمد مالک قائینی – فرید

۴۷۸

دانشگاه کردستان

محمدی – جمال

۴۷۹

دانشگاه کردستان

محمدی – حبیب الله

۴۸۰

دانشگاه —

محمدی – خسرو

۴۸۱

دانشگاه علوم پزشکی تهران

محمدی – سید فرزاد

۴۸۲

دانشگاه کردستان

محمدی – صالح

۴۸۳

دانشگاه شهرکرد

محمدی – علیرضا

۴۸۴

دانشگاه کردستان

محمدی – کیومرث

۴۸۵

دانشگاه یزد

محمدی – مهدی

۴۸۶

دانشگاه کردستان

محمدی – هیمن

۴۸۷

دانشگاه کردستان

محمودجانلو – مصطفی

۴۸۸

دانشگاه کردستان

محمودی – انور

۴۸۹

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

مددی – ابراهیم

۴۹۰

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

مرادی – علیرضا

۴۹۱

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مرادی – فاطمه

۴۹۲

دانشگاه تهران

مرادی – مجید

۴۹۳

دانشگاه شیراز

مرادی خلج – محمد مهدی

۴۹۴

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مرائی – محمد رضا

۴۹۵

دانشگاه صنعتی اصفهان

مرشد – محمد

۴۹۶

دانشگاه خلیج فارس

مرشدی – وحید

۴۹۷

 دانشگاه تربیت مدرس

مروج فرشب – محمدکاظم

۴۹۸

دانشگاه سیستان و بلوچستان

مریدی فریمانی – علی اصغر

۴۹۹

دانشگاه صنعتی شاهرود

مس فروش – علی

۵۰۰

 دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد

مشکانی – براتعلی

۵۰۱

دانشگاه تهران

مصباحیان – حسین

۵۰۲

دانشگاه کردستان

مصطفائی  – کامران

۵۰۳

دانشگاه خلیج فارس

مصلح – عبدالمجید

۵۰۴

دانشگاه کردستان

مظفری – علی اکبر

۵۰۵

دانشگاه خلیج فارس

معراجی – سید حامد

۵۰۶

دانشگاه کردستان

معروفی – اسعد

۵۰۷

دانشگاه تهران

معظمی – دارا

۵۰۸

دانشگاه تهران

معیدفر – سعید

۵۰۹

دانشگاه علوم پزشکی تهران

معین الغربایی – مهدیه

۵۱۰

دانشگاه شهید بهشتی

مغربی – حمید

۵۱۱

دانشگاه صنعتی شریف

مقیمی عراقی – سامان

۵۱۲

شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری یزد.

ملاحسینی – حسین

۵۱۳

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ملک – فرشته

۵۱۴

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

ملکی – مانیا

۵۱۵

دانشگاه شیراز

منتخب – افشین

۵۱۶

دانشگاه شیراز

منصفی – ملیحه الزمان

۵۱۷

دانشگاه سیستان و بلوچستان

منصوری بیرجندی – محمد علی

۵۱۸

دانشگاه علامه طباطبائی

مهاجرانی – سید حمید رضا

۵۱۹

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

مهدی پور – سیمین

۵۲۰

دانشگاه شهید بهشتی

مهدیانی – حمید رضا

۵۲۱

دانشگاه آزاد شیراز

مهرپور – مهرزاد

۵۲۲

دانشگاه سیستان و بلوچستان

مهرجو – مهری

۵۲۳

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهرداد – رامین

۵۲۴

دانشگاه شهید بهشتی

موتابی – فرشته

۵۲۵

دانشگاه شهید بهشتی

موسوی – پریسا

۵۲۶

دانشگاه تربیت مدرس

موسوی کوهپر – سید مهدی

۵۲۷

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

موسوی میرک – فاطمه

۵۲۸

دانشگاه حکیم سبزواری

موسویفر – رضیه

۵۲۹

دانشگاه هرمزگان

موسی پور- نعمت الله

۵۳۰

دانشگاه تربیت مدرس

مولی – سیدجواد

۵۳۱

دانشگاه اصفهان

مؤیدفر – رزیتا

۵۳۲

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

میرزاده – حمید

۵۳۳

دانشگاه گلستان

میان آبادی – منیژه

۵۳۴

دانشگاه علم و صنعت ایران

میر حبیبی – علیرضا

۵۳۵

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

میراب‌ زاده – آرش

۵۳۶

دانشگاه فردوسی مشهد

میرجلیلی – مصطفی

۵۳۷

دانشگاه کردستان

میرزاقادری – قادر

۵۳۸

دانشگاه کردستان

میرزایی – زانیار

۵۳۹

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

میرزایی – سید آیت الله

۵۴۰

دانشگاه کردستان

میرزائی کوتنائی – محمد

۵۴۱

دانشگاه صنعتی اصفهان

میرمحمدصادقی – حمید

۵۴۲

دانشگاه شهید بهشتی

میری – نگین

۵۴۳

دانشگاه علوم پزشکی …

میقانی – قاسم

۵۴۴

دانشگاه تربیت مدرس

مینایی – سعید

۵۴۵

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

نادری – نادره

۵۴۶

دانشگاه کردستان

ناصری – صابر

۵۴۷

دانشگاه الزهرا

ناصری طاهری – عبدالله

۵۴۸

دانشگاه شیراز

ناظم السادات – سید محمد جعفر

۵۴۹

دانشگاه شهید بهشتی

ناظمی – اسلام

۵۵۰

دانشگاه شهید بهشتی

نجفی – مهنام

۵۵۱

دانشگاه کردستان

نجم الدینی – ایرج

۵۵۲

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

نریمانی – زهرا

۵۵۳

دانشگاه صنعتی شاهرود

نصر اصفهانی – حسین

۵۵۴

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نصر اصفهانی – مریم

۵۵۵

دانشگاه شیراز

نصیری – سید مهدی

۵۵۶

دانشگاه اراک

نظری – علی محمد

۵۵۷

دانشگاه خلیج فارس

نعمت الهی – زعیمه

۵۵۸

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نعیمی – آذر

۵۵۹

دانشگاه صنعت آب و برق ( پردیس شهید عباسپور)

نقاشان – محمدرضا 

۵۶۰

دانشگاه کردستان

نماینده – آرمین

۵۶۱

دانشگاه کردستان

نوبخت وکیلی – کامران

۵۶۲

دانشگاه زنجان

نوروزی – حمید رضا

۵۶۳

دانشگاه کاشان

نوری شادمهانی – رضا

۵۶۴

دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب

نویدی – نیاز

۵۶۵

دانشگاه دامغان

نیرومند – پیمان

۵۶۶

دانشگاه کردستان

نیری – هادی

۵۶۷

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

نیک خواه – مهدی

۵۶۸

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

نیک روش – عباس

۵۶۹

دانشگاه شیراز

نیک سرشت – علیرضا

۵۷۰

دانشگاه پیام نور

هاتفی – عبدالحمید

۵۷۱

دانشگاه فردوسی مشهد

هادی زاده یزدی – محمد هادی

۵۷۲

دانشگاه علوم پرشکی زابل

هاشمی – زهره

۵۷۳

دانشگاه هنر تهران

هاشمی – محمد

۵۷۴

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

هاشمی طباطبایی – میترا

۵۷۵

دانشگاه تهران

هاشمی مطلق – قدرت اله

۵۷۶

دانشگاه

هدایت – محمد

۵۷۷

دانشگاه علامه طباطبائی

هدایتی فرد  – مائده

۵۷۸

دانشگاه شهید بهشتی

همامی – محمد

۵۷۹

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

همتی – مینا

۵۸۰

دانشگاه امیرکبیر

هنری – بیژن

۵۸۱

دانشگاه شیراز

واعضی – سید مجتبی

۵۸۲

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

وامقی- مروئه

۵۸۳

دانشگاه تربیت مدرس

وحدتی نسب – حامد

۵۸۴

جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

وفاپور – حسین

۵۸۵

دانشگاه کردستان

وفایی – یاور

۵۸۶

دانشگاه کردستان

وفائی – فرهاد

۵۸۷

دانشگاه شهید بهشتی

ولی پور – حمید رضا

۵۸۸

دانشکاه علوم پزشکی تهران

ویسی زاده – مریم

۵۸۹

دانشگاه کردستان

ویسی – صلاح

۵۹۰

دانشگاه آزاد تهران

یاری – سعید

۵۹۱

دانشگاه کردستان

یزدانی – آزاد

۵۹۲

دانشگاه علم و صنعت ایران

یگانه – عباس

۵۹۳

دانشگاه صنعتی سهند

یگانی – رضا

۵۹۴

دانشگاه پیام‌نور شیراز

یوسفی – بهمن

۵۹۵

دانشگاه کردستان

یوسفی – زاهد

۵۹۶

دانشگاه صنعتی اصفهان

یوسفی – علامرضا

۵۹۷

دانشگاه تهران

یوسفی – لیلا

۵۹۸

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)