بایگانی

جنسیت بدونِ هویت: سیاست فمنیستی و تفاوت جنسی

نوشتن در اتاقی از آنِ همه! نگاهی به کتاب «سایه‌روشن»: خاطرات پانزده زن مهاجر

هویت ملی از گذشته‌ی مشترک و از میل به زندگی با یکدیگر تشکیل می‌شود

آینده محصول دانه‌ای است که امروز می‌کاریم ….. منیره برادران در گفتگو با محمد حیدری

با انقلاب اسلامی، فرایند تشکیل دولت-ملت مدرن در ایران به هم ریخت

ترکیه و برترپنداری نژاد سفید

چگونه خودمان باشیم؟

نظریه میان‌برشی

هویت، پذیرش و قانون

تفاوت میان اعتمادبه‌نفس و عزت‌نفس

افراد بسیار حساس

رویکردهای تغییر صدا برای افراد ترنسجندر

ترنسجندر بودن اختلال روانی نیست

نوجوان درون

انتخاب نام

از احترام تا جنسیت‌زدگی

عقیم‌سازی اجباری، مصداق شکنجه‌ای دائمی

ترنس‌ستیزی و ترنس‌هراسی

روز جهانی دیده شدن افراد ترنسجندر

دُن کیشوت اسلامی- نوشته‌ی داریوش شایگان

پنج جنسیت رسمی در جزیره سولاوسی

دوستی‌ها و برون‌آیی‌ها

فراتر از دوگانه‌ها

همه‌ی هویت‌های جنسیتی

علیه پزشکینه کردن ترنس: هویت ترنس را از بند موسسات، بیمارستان‌ها و دادگاه‌ها برهانید

روایت زندگی سیاوش، ترنس‌مردی که به دست پدر به قتل رسید

راهپیمایی صدها نفر در آرژانتین در اعتراض به قتل افراد ترنس

من یک لزبین اوتیستیک هستم

شوهرم به عنوان ترنس به من آشکارسازی کرد و ما هنوز در کنار هم شادیم

همجنسگرایی در سایه، کتابی تازه در مورد بخشی از تاریخ فراموش شده معاصر ایران