بایگانی

ملی‌گرایی در ترکیه؛ تاریخ حذف «دیگری»

کُردها

جُستار داستانی: کعبُ‌اِلالی، اوضاع جوی و هویت کانادایی ما

دردهایی روی کاغذ

مانیفست اندیشکده ایرانزمین – هویت و ناسیونالیسم مدرن ایرانی از دیدگاه تمدنی (نسخه دوم)

حکومت اسلامی کابوسی است که مردم ایران می‌کوشند از آن بیرون بیایند

جنسیت بدونِ هویت: سیاست فمنیستی و تفاوت جنسی

نوشتن در اتاقی از آنِ همه! نگاهی به کتاب «سایه‌روشن»: خاطرات پانزده زن مهاجر

هویت ملی از گذشته‌ی مشترک و از میل به زندگی با یکدیگر تشکیل می‌شود

آینده محصول دانه‌ای است که امروز می‌کاریم ….. منیره برادران در گفتگو با محمد حیدری

با انقلاب اسلامی، فرایند تشکیل دولت-ملت مدرن در ایران به هم ریخت

ترکیه و برترپنداری نژاد سفید

چگونه خودمان باشیم؟

نظریه میان‌برشی

هویت، پذیرش و قانون

تفاوت میان اعتمادبه‌نفس و عزت‌نفس

افراد بسیار حساس

رویکردهای تغییر صدا برای افراد ترنسجندر

ترنسجندر بودن اختلال روانی نیست

نوجوان درون

انتخاب نام

از احترام تا جنسیت‌زدگی

عقیم‌سازی اجباری، مصداق شکنجه‌ای دائمی

ترنس‌ستیزی و ترنس‌هراسی

روز جهانی دیده شدن افراد ترنسجندر

دُن کیشوت اسلامی- نوشته‌ی داریوش شایگان

پنج جنسیت رسمی در جزیره سولاوسی

دوستی‌ها و برون‌آیی‌ها

فراتر از دوگانه‌ها

همه‌ی هویت‌های جنسیتی