بایگانی

دیدن باور کردن است

آیا می دانید AED چیست؟

خبرنامه هفتگی شماره ۸ – سرخط مهمترین خبرهای هلند و ایران

مصاحبه با دکتر محمود زهرایی درباره مشکلات پزشکی در هلند

خبرنامه هفتگی شماره ۷ – سرخط مهمترین خبرهای هلند و ایران

دستگیری هفت نفر در عملیات سراسری ضد تروریستی در هلند

تجربیات زندگی در هلند (۶) – مصاحبه با خانم شهرزاد

خبرنامه هفتگی شماره ۶ – سرخط مهمترین خبرهای هلند و ایران

کمک به پناهندگان بی خانمان در هلند

تجربیات زندگی در هلند (۹) – مصاحبه با خانم سپیده

با مسیر پیتر آشنا شوید – Pieterpad

خبرنامه هفتگی شماره ۵ – سرخط خبرهای هلند و ایران

Uittreksel چیست؟

تجربیات زندگی در هلند (۱۴) – مصاحبه با آقای سعید

مصاحبه ويژه با آقاى وحيد روحبخش در مورد مسیرهای مهاجرت

‏«بویان اسلات» و رویای پاکسازی محیط ‏زیست به وسعت اقیانوس‌ها

کار داوطلبانه در هلند و همبستگی اجتماعی

خبرنامه هفتگی – سرخط خبرهای هلند و ایران (شماره‌گان ۱ تا ۴)

تجربیات زندگی در هلند (۱۰) – مصاحبه با خانم ناهید

مصاحبه با دکتر فاطمه منجی متخصص رژیم شناسی و تغذیه بیماران پارکینسونی

تجربیات زندگی در هلند (۱۶) – گفتگو با آقای مجتبی

آیا هلند مقصد بعدی حملات تروریستی است؟

تجربیات زندگی در هلند (١١) – مصاحبه با آقای مانی

مطالبی پیراموان راهنمای شهروندی و آزمون شهروندی در هلند

تجربیات زندگی در هلند (۱۲) – مصاحبه با خانم لادن

راهنمای تبدیل (معادل سازی) و ترجمه مدارک تحصیلی در هلند

تجربیات زندگی در هلند (۴) – مصاحبه با خانم راضیه

تجربیات زندگی در هلند (۷) – مصاحبه با خانم آتوسا

تجربیات زندگی در هلند (۱۰) – مصاحبه با خانم آناهیتا

چرا زمان تعطیلات تابستانی در مناطق مختلف هلند متفاوت است؟