شیدا و احسان زوج والیبالیست موفقی هستند که در مدتی کوتاهی که در هلند زندگی می کنند، موفق شدند به لیگ والیبال این کشور راه پیدا کنند.
آنها از مهاجرتشان، زندگی در هلند، تفاوت ورزش زنان در ایران و هلند و… خواهند گفت.
تهیه کننده: کانال زندگی در هلند
https://t.me/Life_in_NL

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)