ایشان درباره نحوه گرفتن ویزای کار یکساله هلند که Zoekjaar معروف است و مراحل اخذ آن خواهند گفت.
درباره مشکلات پیدا کردن خانه و دیگر مسائل خواهند گفت.

تهیه کننده کانال زندگی در هلند
https://t.me/Life_in_NL

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)