مطالب ارائه شده در این بخش، از مجموعه مقالات وب‌سایت بیدارزنی می‌باشد که آنها را در اختیار کانال زندگی در هلند قرار داده است.

‏گوینده: ژنوس و.

تهیه کننده: کانال زندگی در هلند

https://t.me/Life_in_NL

www.bidarzani.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)