ترکیه در افق قدرت گیری ” اخوان المسلمین ” بدنبال چیست ؟
زمینه های اختلاف و تقابل از کجا پیدا خواهند شد ؟
اخوان المسلمین ” دشمن عربستان اما رقیب جمهوری اسلامی است .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)