Uittreksel برگه ایست که شهردارى ها در هلند براى شما صادر مى کنند و حاوى مشخصات شخصی شما و اطلاعات ثبت شما در یک شهردارى در هلند است. در واقع چیزى شبیه استشهادیه در مورد تایید محل سکونت و مشخصات فردى است که فقط ۶ ماه اعتبار دارد و هزینه اش مابین ۶ تا ١٣ یورو به نسبت هر شهرداری متغییر است.
هنگام استخدام در برخی ادارات دولتی و یا فروشگاه ها و یا برای انجام برخی امور خاص این برگه را از شما درخواست مى کنند.
عکس: نمونه ای از برگه uittreksel

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)