Uittreksel برگه ایست كه شهردارى ها در هلند براى شما صادر مى كنند و حاوى مشخصات شخصی شما و اطلاعات ثبت شما در يك شهردارى در هلند است. در واقع چيزى شبيه استشهاديه در مورد تاييد محل سكونت و مشخصات فردى است كه فقط ٦ ماه اعتبار دارد و هزينه اش مابین ٦ تا ١٣ يورو به نسبت هر شهرداری متغییر است.
هنگام استخدام در برخی ادارات دولتی و یا فروشگاه ها و يا برای انجام برخی امور خاص اين برگه را از شما درخواست مى كنند.
عكس: نمونه ای از برگه uittreksel

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)