این قصه را هم فراموش کنید که بعضی از هموطنان ما می گویند که گویا باشلیک اولین موشک آمریکایی و یا بمباران ،  این جماعت ماجراجو و متوهم فرار کرده و مملکت را به ملت ایران خواهند سپرد . همیشه باید بدترین حالت را مثل مقاومت ” هیتلر” تا خود کشی و نابودی و تجزیه و حمله دهها کشور به آلمان و یا سرنوشت موسولینی و ایتالیا  را در نظر داشت .
برای خواند مقاله بر روی تصویر زیر کلیک کنید


آیا مام وطن بر پیکر غرق به خون ” ایران ” شیون سر خواهد داد ؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)