ایشان در این گفت‌وگو درباره موضوعات زیر صحبت خواهند کرد:

نحوه آوردن وسایل شخصی از ایران
نکاتی درباره دعوتنامه
درخواست وام بیشتر برای خرید وسایل خانه
کمک هزینه Bijzonder bijstand
کمک هزینه مدرسه کودکان
کمک هزینه ورزش
و…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)