بایگانی

روحِ شهر – شعری از مجید نفیسی

نهنگ تنها – شعری از مجید نفیسی

میز غذا – شعری از مجید نفیسی

خرقه – شعری از مجید نفیسی

نبرد آرامش دوستدار، نبرد من نبود

نخستین درسِ آزادی – شعری مجید نفیسی

در راسته‌ی کتابفروشان بغداد

به رغم کرونا – شعری از مجید نفیسی

در سوگ شاعری از “جنگ اصفهان”

بهائیان: دادخواهی نه شرم خواهی

سیر اسلام در میان مسلمانان غیرعرب

نامه‌های زندان

به بست‌نشینان وال‌استریت

نمیتوانم ببخشم: به قاتلان همسرم

آزادی بیان: تفسیری بر یک شعر برای فروهرها

چهار شعر پس از یازدهم سپتامبر – مجید نفیسی

 شوپن یا پاگانینی – شعری از مجید نفیسی

به همسر یک سرباز – شعری از مجید نفیسی

بررسی یک بیماری همه‌گیر: نابینایان و “کوری” آقای ساراماگو

شعر من بوی نادیه می‌دهد – مجید نفیسی

چهار شعر از حاشیه‌ی خلیج – مجید نفیسی

شور میاندوآب – مجید نفیسی

پدر پدران – بیست‌و‌یک شعر برای پدرم / مجید نفیسی (۲۱)

پدر پدران – بیست‌و‌یک شعر برای پدرم / مجید نفیسی (۲۰)

پدر پدران – بیست‌و‌یک شعر برای پدرم / مجید نفیسی (۱۹)

پدر پدران – بیست‌و‌یک شعر برای پدرم / مجید نفیسی (۱۸)

پدر پدران – بیست‌و‌یک شعر برای پدرم / مجید نفیسی (۱۷)

پدر پدران – بیست‌و‌یک شعر برای پدرم / مجید نفیسی (۱۶)

پدر پدران – بیست‌و‌یک شعر برای پدرم / مجید نفیسی (۱۵)

پدر پدران – بیست‌و‌یک شعر برای پدرم / مجید نفیسی (۱۴)