بایگانی

در انتظار نوبت خود

امید – شعری از مجید نفیسی

برای روز جهانی زن – «ترانه‌ی حوا» از مجید نفیسی

خانه‌پا

مجید نفیسی – سرو ابرکوه

نشر آفتاب منتشر کرد: عشق و مرگ در ادبیات فارسی و چهل مقاله دیگر

نخستین شب

مادر مادرم

نخستین مرگ – مجید نفیسی

نشست‌های شنبه – مجید نفیسی

جسد انقلاب – مجید نفیسی

عاشق یا فارغ؟

کی این مرده را چال می‌کنی؟

ترانه‌ی صلح: علیه تهاجم ترکیه به کردستان سوریه

كیش شهادت

در سرزمین مرگ‌های پُرعنوان

خودسوزی نیوشا

یک تکه رخت زنانه

هفده کتاب از مجید نفیسی

عصیان دختری کوچک

پله‌های آلوده

دستش را می‌گیرم

در باره‌ی شعر مجید نفیسی: برنامه‌ی رادیویی دانشجویان دانشگاه پهلوی، آذر ۱۳۴۹(قسمت دوم)

در باره‌ی شعر مجید نفیسی: برنامه‌ی رادیویی دانشجویان دانشگاه پهلوی، آذر ۱۳۴۹ (قسمت اول)

شش کتاب از مجید نفیسی در باشگاه اینترنتی کتاب

نهنگ شدن – Becoming Whales

گوش‌بند‌های سرخ – شعری برای روز پدر

بگو ایران!

نخستین اجرا

گلدان شکسته