بایگانی

جادوی شعر: سی‌و‌دو شعر از سی‌و‌دو شاعر در تبعید

نظامی و عشق: خسرو در برابر فرهاد

خیام و شادی تلخ

نامه‌ای به مادرم – مجید نفیسی 

فائز و عشق ستمگر – مجید نفیسی 

باباطاهر و آهِ سوته‌دلی

پدر و پسر – شعری از مجید نفیسی

پنج زن – شعری از مجید نفیسی

گریز به لِزبُس – شعری از مجید نفیسی

نشر آفتاب منتشر کرده است: “مادر و پدر” – مجموعه شعری از مجید نفیسی

هم‌اندیشی چپ: نویسندگان و انقلاب در شرایط کنونی – مجید نفیسی و اسد سیف

در راسته‌ی کتابفروشان بغداد – شعری از مجید نفیسی

صادق هدایت و برتری نژادی در عصر رضا شاه: سامی ستیزی در “درام تاریخی مازیار”

ترانه‌ی حوا – شعری از مجید نفیسی

سکته‌ی سوم – شعری از مجید نفیسی

آه, کیف – شعر از مجید نفیسی

پرویز ثابتی، بنیانگذار اعترافات تلویزیونی در ایران

گل نرگس – شعری از مجید نفیسی

بازگشت به باغ گوته – شعری از مجید نفیسی

نمی‌توانم نفس بکشم – شعری از مجید نفیسی

هلن – مجید نفیسی

انقلاب ژینا، شازده‌خور نخواهد شد

 برای چهل و یکمین سالگرد تیرباران عزت طبائیان / شعری از مجید نفیسی: شاهدی برای عزت

میز غذا – شعری از مجید نفیسی

به دار زدن محسن – شعری از مجید نفیسی

معرفی کتاب: «پیکار در پیکار: من و جنبش چپ»

جادوی شعر: پانزده شعر از پانزده شاعر در تبعید

شعری برایت می‌نویسم – از مجید نفیسی

جادوی شعر: پانزده شعر از پانزده شاعر در تبعید

ملا یا آدم؟ – شعری از مجید نفیسی