بایگانی

«ایست قلبی کلمه»؛ درگذشت عمران راتب، پژوهش‌گر پرتوان و اعجاب‌انگیز فلسفه و ادبیات، در سن ۲۷ سالگی

انتشار دفتر نهم خرمگس: جستارهایی پیرامون پوپولیسم

محمدعلی مرادی و تقریر محل نزاع با قدرت پوزیسیون و اُپوزیسیون

آنچه باید از محمدعلی مرادی می‌آموختیم

فلسفه هنر و جامعه شناسی هنر برای جنبش فرهنگی

فلسفه و جامعه‌شناسی و چالش‌های مشترک

سال رویاهایِ خطرناک

خوانش‌پریشی مارکس

چرا امروز دیگر انقلاب ممکن نیست

حکم اعدام از دید کارل مارکس

حافظه‌ی اینترنتی با حافظه‌ی انسانی چه می‌کند؟

تنها گامی مانده تا مغاک

فلسفه در ایران و سقوط اسلامی

فلسفه چیزی را به کودکان می‌آموزد که گوگل نمی‌تواند

نوفل لو شاتو ۲-مجمع فححاشه-ساخت مسلسل درهیات قرآنی مصاف-صافی یا تصوف حسینی-حکم اعدام طاهری

آیا فلسفه یهودی است؟

اخلاق‌ناباوری زرتشت نیچه نقطه‌ مقابل اخلاق‌باوری زرتشت اصلی است

آیا زنان می‌توانند فیلسوف شوند؟

چرا باید باورش کنی؟

محاکمات جادوگری (۱۹۳۰)

مطالعه تطبیقی اندیشه سیاسی فارابی در سنت ایرانی

از سازمان جوانان هیتلری تا فیلسوفی نامدار

تراژدی در خدمت بقا

پاسخ حمیدرضا جلائی‌پور به تحلیل اباذری در مورد ترامپ: آدرس غلط می دهید

اعتدال اسم دیگر نولیبرالیسم است

پیتر سینگر: فلسفه نباید از نظر اخلاقی بی‌طرف باشد

درباره‌ی «نقد» مارکسی و ماتریالیسم پراتیکی: گفت‌وگوی پروبلماتیکا با کمال خسروی (بخش اول)

لباس‌ها چه می‌گویند؟

اگر اشتباه کرده باشیم چه؟

این زندگی هم به من تعلق دارد هم ندارد