نشریه “فلسفه رادیکال” که تحت تاثیر جنبش های دانشجویی دههء شصت میلادی شکل گرفت و در سال ۱۹۷۲ رسما کارش را آغاز کرد, امسال پنجاه ساله می شود.

هدف اولیهء نشریه “فلسفه رادیکال” شکل دادن به یک گفتمان و نقد فلسفی از موضعی سوسیالیستی, فمینیستی با زبانی قابل فهم برای خواننده عادی بود, منطبق با این استراتژی که گفتمان های فلسفی را می توان و می بایست عمومی نموده و از انحصار برج عاج  آکادمی بیرون آورد.

 

اینکه “فلسفه رادیکال” به چه مقدار در رسیدن به این هدف, طی پنجاه سال اخیر موفق بوده یا نه مبحثی جدا است.
اما اینکه توانسته است پنج دهه و با غلبه بر تمامی مشکلات و محدودیت ها کماکان به کار خود ادامه داده و از قرن بیستم به قرن بیست و یکم گذار کند و در دوران سرمایه داری دیجیتال کماکان حضور داشته باشد, کم دست آوردی نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)