بایگانی

بیانیه اعلام حمایت کارگران رسمی نفت از اعتراضات مردم به جان آمده و علیه سرکوبگریهای حکومت

اعلام همبستگی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با اعتراضات سراسری

گزارشی از اعتراضات کارکنان رسمی وزارت نفت

پیام دریافتی از همکاران رسمی در نفت

همکار گرامی ما “واله زمانی” بازداشت شده است

شورای سازماندهی کارگران نفت: اعتراضات ما مردم علیه سونامی گرانی بر حق است

گزارش مختصر از کارزار اعتصاب‌های کارگران غیر رسمی نفت

اعتصاب همکاران پروژه‌ای ناورود در پتروپالایش کنگان

اعتصاب همکاران پروژه‌ای پیمانی ما در نیروگاه Boo در عسلویه

اعتصاب قدرتمند همکاران ما در پتروشیمی بوشهر

اعتصاب به پتروکیان هم رسید

سوت آغاز اعتصاب به صدا در آمد

همکاران ما با اعتراضاتشان به پیشواز اعتصاب سراسری پنجم اردیبهشت می‌روند

ما کارگران پروژه‌ای (پیمانی) نفت اعتراضات گسترده خود را آغاز می‌کنیم

فراخوان همکاران به اعتصاب: برای دوم اردیبهشت ماه آماده می شویم

بیانیه بمناسبت فرارسیدن اول ماه مه، روزجهانی کارگر

اعتراض معلمان شریف اعتراض ما کارگران نیز هست

همبستگی “شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت” با اعتصاب سراسری آموزگاران

اعتصاب کارگران پیمانی نفت در شرکت تهران جنوب

اعتصاب کارگران پیمانی نفت در پتروشیمی مروارید

بیانیه در مورد حداقل مزد سال ١۴٠١: دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۶ میلیون باشد

اعتصاب همکاران پروژه‌ای پایانه نفتی قشم

اعتصاب همکاران در پتروشیمی مارون

اعتصاب در “پتروشیمی رجال” جواب داد

مراسم گرامیداشت یاد جانباختگان تصادف خودروی کارگران در میدان نفتی یاد آوران و تجمع اعتراضی مردم

جاده های مرگبار

پیام همبستگی کارگران پیمانی اعتصابی صنعت نفت با معلمان اعتصابی

اگر شورای سازماندهی نبود!!!

ما به پیشواز نمیرویم، ما مطالبه گریم [شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت]

همکاران ما در پتروشیمی کاویان اعتصاب خود را از سر گرفتند