بایگانی

همکاران ما در پتروشیمی کاویان اعتصاب خود را از سر گرفتند

در چه مرحله از اعتصابمان هستیم

ما خواستار واکسیناسیون رایگان و همگانی هستیم

برخوردی غیرمسئولانه و تفرقه افکنانه به اعتصاب

مجمع عمومی همکاران اعتصابی در هفشجان و آموخته‌های آن

اولتیماتوم همکاران ما در سکوهای گازی POGC

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: یک خبر دریافتی

کارگران اخراجی باید سر کار بازگردند

بیانیه شماره ٨: چرا طرح گروه پایپینگ را نمی پذیریم

اعتصاب ادامه دارد: بیانیه شماره ۷ شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

پیام همبستگی همکاران پروژه‌ای اعتصابی شهرستان ایذه به به کارگران اعتصابی در هفشجان

بیانیه شماره دوم کمیته دفاع از کارگران اعتصابی

اعتصاب سراسری کارگران صنایع نفت و پتروشیمی در ۱۰۵ مرکز صنعتی با قدرت ادامه دارد

عقب‌نشینی‌های پیمانکاران و پیشروی ما کارگران اعتصابی

بیانیه شماره ۶ شورای سازماندهی اعتراضات: تاکید ما بر اتحاد و همبستگی کارگری است

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

کارگران نفت

پاسخ ما به پیشنهادات پیمانکاران: پیشنهاد باید کتبی باشد، رسمی باشد، علنی باشد

بیانیه شماره‌ی ۴ شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: تشکیل شورای اسلامی خواست ما نیست

گوشه‌ای از شرایط کار ما کارگران نفت در عسلویه