با مطالبه بیست روز کار ، ده روز استراحت و برای پیگیری دیگر مطالباتمان

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)