شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت با انتشار بیانیه ای اعتراضات مردم علیه سونامی گرانی را بر حق دانسته و افزوده است که موج عظیم گرانی های کمرشکن، درد مشترک همه ما کارگران، معلمان ، بازنشستگان و همه بخش های مردمی است. دستمزدهای چندین بار زیر خط فقر زندگی بخش عظیمی از ما کارگران و ما مردم را به نابودی کشانده است. این بیانیه از تمامی زحمتکشان و مزدبگیران خواسته است که بیایید تا بر محور مشترک این مطالبات همراه یکدیگر شویم و از مبارزات یکدیگر حمایت و پشتیبانی کنیم.

متن کامل این بیانیه در ادامه آمده است:
سونامی و موج عظیم گرانی های کمرشکن، درد مشترک همه ما کارگران، معلمان ، بازنشستگان و همه بخش های مردمی است.
دستمزدهای چندین بار زیر خط فقر زندگی بخش عظیمی از ما کارگران و ما مردم را به نابودی کشانده است.
در یک چنین شرایطی می بینیم که همکاران قرارداد موقت و قرارداد معین ما در نفت و کارگران شاغل در دستگاههای دولتی که قاعدتا باید مشمول قانون کار باشند، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد مصوب شورای عالی کار که خود چند بار زیر خط فقر است، شامل حالشان نمی شود و گفته شده مزد آنها فقط ده درصد افزایش خواهد داشت.
از سوی دیگر همین مشکلات دامنگیر بازنشستگان هم هست. اجرای طرح همسان سازی و متناسب سازی با هزار دست انداز روبرو شده و انسانهایی که سالها کار کرده و الان باید در آسایش زندگی بگذرانند امروز نگران بدست آوردن لقمه نانی هستند.
معلمان نیز با همین مشکلات دست و پنجه نرم میکنند. اجرای طرح رتبه بندی به طرح سرهم بندی شده و سردواندن معلمان تبدیل شده است و این لیست بسیار است.
همه ما به دستمزدهای زیر خط فقر اعتراض داریم، به ویژه اکنون با چندین برابر شدن قیمت ها حتی تهیه نان خالی هم برای ما کارگران و ما مردم با مشکل روبروست.
محرومیت از اولیه ترین بیمه های اجتماعی چون درمان رایگان و تحصیل رایگان و تسهیلات لازم برای داشتن مسکن نیز وضع را بشدت بحرانی کرده است.
در این شرایط است که مردم شهر به شهر به خیابان آمده و فریاد اعتراضشان به گرانی ها و سونامی گرانی بلند است.
این فریاد همه ما مردم به بساط مافیایی سیستم حاکم است.
اعتراضات مردم در کف خیابان، اعتراضات معلمان و بازنشستگان و بخش های مختلف معترض جامعه، اعتراض ما کارگران پروژه ای و پیمانی نفت نیز هست و بنابراین از این اعتراضات قاطعانه حمایت و پشتیبانی میکنیم و همصدا با مردم معترض و با فریاد معیشت، منزلت، حق مسلم ماست، پیگیر مطالباتمان هستیم.
از همین رو ما همانطور که قبلا نیز اعلام کرده ایم خواستهای معلمان خواستهای همه ما کارگران و ما مردم است و قاطعانه از اعتراضات آنها پشتیبانی میکنیم و اعتراض شدید خود را به تشدید فشارهای امنیتی بر روی معلمان عزیز و دستگیریها و ادامه بازداشت معلمان دربند اعلام میکنیم و بشدت نگران وضع معلم گرامی اسماعیل عبدی هستیم. باید اسماعیل عبدی، تمامی معلمان و کارگران عزیز زندانی و همه زندانیان سیاسی فورا و بدون وقفه و بدون هیچ قید و شرطی آزاد شوند.
ما به عنوان مطالباتی فوری بار دیگر تاکید میکنیم که باید دستمزدهایمان بی هیچ بهانه ای مطابق با ارقام درخواستی اعلام شده مان افزایش یابد و مزد هیچ کارگری و هیچ فردی نباید کمتر از ۱۶ میلیون باشد. ۲۰ روز کار و ده روز استراحت حق مسلم ماست .
مابرده نیستیم؛ دست پیمانکاران از سر ما و از سفره ما کارگران نفت باید کوتاه شود و قوانین برده وار مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری لغو شوند.
ما کارگران پیمانی نفت همراه با مردم معترض به گرانی ها اعلام میکنیم که هزینه گرانی ها را دولت باید بپردازد. تحمل این وضعیت غیر ممکن است و جز اعتراض و مبارزه راهی در مقابل ما کارگران و ما مردم باقی نمانده است.
این بربریت و بردگی باید پایان پیدا کند.
همین الان و فوری باید به کالاهای اساسی مورد نیاز ما مردم سوبسید پرداخت شود تا بتوانیم نفس بکشیم.
بیمه درمانی و تحصیل رایگان و داشتن مسکن حق همه ما مردم است و باید فورا اجرایی شود.
در عین حال ما این سرکوبگری ها را بر نمی تابیم و باید به امنیتی کردن مبارزات پایان داده شود.
حق تشکل، حق اعتراض و تجمع حقوق پایه ای ماست.
در آخر خطابمان به همه کارگران، معلمان و بخش های مختلف هم طبقه ای خودمان و مردمی که از فقر و گرسنگی به امان آمده است اینست که بیایید تا بر محور مشترک این مطالبات همراه یکدیگر شویم و از مبارزات یکدیگر حمایت و پشتیبانی کنیم. به بازنشسته عزیز اطمینان دهیم که در یکشنبه های اعتراضی همراهش هستیم و همه با هم یکصدا اعلام کنیم :
” فقط کف خیابون بدست میاد حقمون “
” معیشت، منزلت حق مسلم ماست “

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)