بایگانی

بیانیه جمعی از فعالین جنبش نوین رهایی زن به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

مراقبت رادیکال: استراتژی بقا در زمانه‌ی بی‌اطمینانی

ناسیونالیسم آمرانه و سیاست هویت‌گرا در برابر جنبش ژینا

به‌مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان ، ۲۵ نوامبر

قبیله‌گرایی سیاست هویتی، یا چه‌طور همبستگی ایجاد نکنیم؟

فلسطین: کدام واقعیت؟

افول طبقه‌ی کارگر؛ افسانه یا واقعیت

زنان کارگر از خانه تا کارخانه

همدستی اسراییل و تشکیلات خودگردان

نسل‏ خاموش

در ضرورت تشکل و خیابان

خانواده دست پنهان مردسالاری دولتی یا «نیروی نیابتی گشت ارشاد»

ارتش؛ یار شاطر یا بار خاطرِ دیکتاتور؟

حضور زنان کارگر محدود به کارخانه نیست

مناقشه‌ی فلسطین – اسراییل به‌مثابه آزمایشگاه سرمایه‌داری

زنان سرزمین زیتون؛ گمنامان جنگ و معماران صلح

جنگ غزه و انزوای حزب‌الله

زنانه شدن فقر یا فقر جنسیتی

“قتل عام وحشتناک”؛ موج کشتار شهروندان فلسطینی در نوار غزه همچنان ادامه دارد!

خط انفصال واقعی در منازعه‌ی اسرائیل و فلسطین

سرپیچی از سرکوب: معادله‌ی چندمجهولی

جنبش زن زندگی آزادی همراه با خانم نرگس محمدی، برندگان جایزه صلح نوبل

انسان باشیم و انسان بمانیم

صدور «هویت قومی» از تهران به «نقده»

انباشت سرمایه

شتاب دهنده ی خیزش خلق

بهبود شرایط کار پیش شرط اشتغال زنان است

نظامیان و قیام‌های مردمی: کی سرکوب می‌کنند، کی سکوت، و کی حمایت؟

در آستانه روز جهانی غذا: حمایت از زنان کشاورزو مزارع کوچک کلید امنیت غذایی است

تشکیل گروه‌های مردمی، دستاورد پایدار خیزش «زن، زندگی، آزادی»