بایگانی

از بازشناسی «حق اعتراض» به «ساماندهیِ» اعتراضات

یادداشتی پیرامون قطع انگشتان دست یک سارق در شهر مقدس کلان‌دزدان!

چرا آینده اعتراضات از اکنونیت آن مهم‌تر است

چرا نجوای سوریه ای شدن بیشتر از اردوگاه اصلاح طلبان به گوش می رسد؟

صاحبان قدرت را عصبانی کن

فراسوی «بد» و «بدتر»

گفتگو با «جف هو» نویسنده کتاب «شهر خاموش نشده» فضای عمومی، تظاهرات و دموکراسی

جایزه سال ۲۰۱۷ اتحاد خردورزان در فرانسه به شهلا شفیق تعلق می‌گیرد

مردم، همیشه مردم

برخی افراد آتش‌بیار معرکه هستند/ آنها که مردم را «خس و خاشاک» و «آشغال » می نامند فتنه گرند

خروش شهروندان درجه هیچ

شلاق نظام برای مردم مستضعف است نه بزرگان فاسد/ مردم از اصلاح امور ناامید شده‌اند/ جناح ها رهبری را هم می‌خواهند دور بزنند

سخنان تکراری رهبر جمهوری اسلامی در سه اعتراض از «جسم ناقص» تا «خرپول»

تحلیلی جامعه شناختی بر علل شکل‌گیری تظاهرات اخیر در نزدیک به چهاردهه در جامعه‌ی ایران

خروش اعتراضات علیه سیاست‌های نولیبرالی در ایران

زمان مسئولیت تصمیم گیری «بزرگ ملی»

انفجار اجتماعی برای عدالت و آزادی

«جنگجوی شاعر»؛ کنکاشی در برخی از رفتارهای اپوزیسیون تک ساحتی

آینده و شاخصه‌های خیزشی که به شورش فرا رفت

در ایران چه میگذرد_ چه باید کرد؟

اعتراض‌هایی که یک‌باره همه‌گیر شد؛ شورش نان یا تجمع‌های سازمان‌یافته؟

گوسفند گناه‌­خَر؛ تأملی در مورد اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدّر

کسی نمی‌گوید این اراذل و اوباش از کجا آمده اند؟

آمار تکان‌دهنده از انباشت مشکلات اجتماعی؛ بحران‌هایی که در همهمه‌های سیاسی گم شده‌اند

چپ و پیکار برای دموکراسی در ایران

زنانِ “نازن” و مردانِ “نامرد”/ شادی امین

کمیسر حقوق بشر شورای اروپا آنکارا را بخاطر منع فعالیت‌های LGBT محکوم کرد

الهه سرور از همجنسگرایی و روابط انسانی می‌گوید

گزارش نشست از دروازه­ غار تا هرندی . بازخوانی مداخلات دولتی و غیردولتی در محله هرندی

بررسی جرائمِ زنان