امروز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت همکاران پروژه ای ما که با پیمانکاری بهروز لیموچی در نیروگاه سیکل ترکیبی Boo عسلویه کار میکنند نیز دست به اعتصاب زدند.

خواست فوری همکاران پروژه‌ای ما در نفت افزایش دستمزد ها و نوبت‌کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت است.. ما کارگران پروژه این نفت به خلف وعده ها و بدتر شدن وضع زندگی خود بخاطر گرانی ها و شرایط دشوار کاری اعتراض داریم. ما تجربه اعتصاب سال گذشته را داریم و تاکید میکنیم که تخلیه خوابگاهها باعث پراکنده شدن ما میشود.

در سال گذشته هر جا که ماندیم بهتر نتیجه گرفتیم. بنابراین تاکید ما بر اعتصاب، حضور در محل و برپایی تجمعات و تصمیم گیری جمعی در مجامع عمومی مان و برگزیدن نمایندگان منتخب خود در مجامع عمومی مان برای پیشبرد تصمیمات جمعی مان است.

تاکید ما بر اتحاد و همبستگی است.

— #کارگران_پیمانکاری
#کارگران_پروژه‌ای
#کارگران_غیررسمی_نفت
#مناطق_ویژه_اقتصادی
https://t.me/shoranaft
@Shoratamas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)