امروز سه‌شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ همکاران داربست‌بند پروژه‌ای شرکت ناورود که در پتروپالایش کنگان کار میکنند نیز دست به اعتصاب زدند.

افزایش دستمزدها و بیست روز کار و ده روز استراحت خواست سراسری ما کارگران پروژه ای است.

گفتنی است که از روز گذشته که اعتصابات سراسری خود را استارت زده ایم تعدادی از پیمانکاران مجبور به بستن قرارداد جدید با همکاران ما بر مبنای افزایش مزد و شیفت کاری ٢٠ روز کار و ده روز استراحت شده اند.

اعتصاب ما سراسری است و تا به خواستهایمان نرسیم به اعتراضاتمان ادامه میدهیم.

وعده قبول نمی کنیم و باید عمل شود.
— #کارگران_پیمانکاری
#کارگران_پروژه‌ای
#کارگران_غیررسمی_نفت
#مناطق_ویژه_اقتصادی
https://t.me/shoranaft
@Shoratamas

 

لیستی از مراکز اعتصابی همکاران پروژه ای ما در نفت:
– کارگران پیمانی پروژه ای نفت در نیروگاه BOO در عسلویه
– کارگرن داربست‌بند پروژه‌ای شرکت ناورود که در پتروپالایش کنگان
– کارگران پروژه‌ای پیمانی شاغل پتروشیمی بوشهر
– کارگران پتروکیان راکی در پتروشیمی هنگام
-کارگران داربست‌بند پیمانکاری علیخانی شاغل در پتروشیمی کیان واقع در عسلویه
-دو پتروشیمی پترو کیان
– کارگران شرکت فرجود ( پیمانکاری منوچهر موسوی ) سایت ۱ پتروشیمی بوشهر در عسلویه جاده پارسیان به کنگان
– اعتصاب کارگران پروژه‌ای شاغل در فاز ۱۳ عسلویه
-کارگران پروژه‌ای ساخت مخازن سبز عسلویه — #کارگران_پیمانکاری و…
#کارگران_پروژه‌ای
#کارگران_غیررسمی_نفت
#مناطق_ویژه_اقتصادی
https://t.me/shoranaft
@Shoratamas

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)