بنا بر اخبار دریافتی امروز پس از این که مشخص شد علیخانی پیمانکار فاز دو پتروشیمی پترو کیان حاضر به پذیرش افزایش دستمزدها و شرایط کاری همکاران نیست همگی داربست بندان پروژه با تعطیلی کارگاه به اعتصاب پیوستند.
گفته می شود این شرکت پیمانکاری از بستگان علیرضا علیخانی عضو هیات مدیره پترو کیان است که به نمایندگی از یکی از سهامداران اصلی حضور دارد.
حذف و برچیده شدن شرکت های پیمانکاری از خواست های اصلی ماست.
دست این فاسدان رانت خور که کاری جز استثمار ما و پایین نگه داشتن دستمزدهای ما را ندارند از سفره خود کوتاه می کنیم.

پیش بسوی گسترش اعتصابات

https://t.me/shoranaft

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)